Poging tot fraude?

accountantOk, de aannemer heeft dus een valse offerte uitgemaakt die de wethouder vervolgens gebruikt heeft om de raad er van te overtuigen een krediet beschikbaar te stellen om hem te kunnen betalen.

Die offerte bevatte de term ‘na inhuizing’ wat, zoals ik eerder al schreef, aannemersjargon is voor “nadat het project is opgeleverd en in gebruik genomen”. Iedere bouwvakker had dat onze raadsleden kunnen vertellen. Ik heb er meermalen op gewezen, maar liever luisteren ze naar de wethouder, die vindt, dat alles wat ik hierover schrijf rommel is.

Geen enkel raadslid heeft de term (na inhuizing) ooit ter sprake gebracht.

Ik betwijfel zelfs of er ook maar één raadslid de moeite heeft genomen om die offerte te bestuderen.

In dat geval zou het ze duidelijk moeten zijn geworden dat de kosten van verzwaring nooit hoger konden zijn geweest dan de € 30.000,- die in het laatste raadsvoorstel werd genoemd. En als dat de kosten van de verzwaring waren, waarvoor is dan het restant bedrag bedoeld dat men de aannemer wil betalen? Voor de gebruikerswensen wellicht? Maar waarom wordt dat dan niet in de brief, noch in het raadsvoorstel vermeld?

Uiteraard heb ik dat de aannemer ook zelf gevraagd, maar daarop heeft hij geen antwoord willen geven. Logisch want het college houdt naar de raad toe nog steeds vol dat het hele overeengekomen bedrag bestaat uit kosten voor de verzwaring en men waakt er voor elkaar niet tegen te spreken.

Uiteraard heb ik de aannemer ook gevraagd waarom hij, een jaar na dato, nog steeds geen factuur heeft gestuurd? Sterker nog, waarom hij aan de gemeente vraagt wanneer hij nu eindelijk eens een factuur mag sturen?  Ook geen antwoord.

Dus waarom heeft de aannemer nooit een factuur verstuurd na het voltooien van zijn werkzaamheden? Ik neem aan, omdat hij beseft dat het versturen van een factuur die geen waarheidsgetrouwe weergave is van de uitgevoerde werkzaamheden, neerkomt op frauduleus handelen.

Dat hij dat doet met instemming en voorkennis van degenen die de instantie (die hij wil frauderen) vertegenwoordigen maakt dat niet anders.

Ziezo, het hoge woord is er uit, het vermoeden van een poging tot fraude. Uiteraard is de gemeenteraad niet competent genoeg om een dergelijk vermoeden op verantwoorde wijze af te handelen. Daarvoor zijn bevoegde instanties, zoals het OM en een rechter die uiteindelijk moet oordelen of dat vermoeden juist is.

Maar eerst moet dat vermoeden dus kenbaar worden gemaakt aan de bevoegde instanties. De raad kan dat doen, als daarvoor een meerderheid van stemmen is,  maar ook individuele raadsleden kunnen dat doen als zij over voldoende moed beschikken. Maar als dat laatste niet het geval is (en de kans daarop is vrij groot) dan kunnen zelfs gewone burgers hun vermoeden uitspreken tegenover de bevoegde instanties.

Is het niet de plicht van elke burger dat, wanneer hij het vermoeden heeft van strafbare feiten, hij de bevoegde instanties daar van op de hoogte stelt? En wanneer worden we medeplichtig aan strafbare feiten, als we die willens en wetens verzwijgen voor diezelfde bevoegde instanties?

Zoals daar zijn, het OM of de Commissaris van de Koning in onze provincie.

Dat lijkt me een behoorlijk dilemma voor de raad.

Het was aan de aannemer om (door middel van zijn brief) dat vermoeden weg te nemen, maar dat is hem niet gelukt. Het is hetzelfde omfloerste geneuzel dat we gewend zijn uit ambtelijke kringen. Je zou denken dat iemand die al anderhalf jaar op zijn geld zit te wachten op zijn minst wat stoom afblaast en luid en duidelijk zijn ongenoegen kenbaar maakt. Maar niks daarvan. Bijna nederig vraagt hij de raad of ze hem het geld willen geven.

Je zou bijna denken, dat het concept van deze brief afkomstig is uit de ambtelijke organisatie.

Het is ook aan het college om dat vermoeden weg te nemen, maar helaas, ze hebben uit efficiëntie overwegingen geen aantekeningen gemaakt en die ze wel hebben gemaakt hebben ze inmiddels weggegooid. Althans, dat hebben ze tot dusver beweerd.

Ik heb op dit blog diverse keren berekeningen uitgevoerd. Geen raadslid die ze heeft aangevochten. Mocht U het ingewikkelde berekeningen  vinden, bedenk dan dat het college dat allemaal uit het hoofd heeft gedaan en dat er daarom niets van op papier staat.

Hoe ga je verder met een college dat het vermoeden op zich heeft geladen te frauderen? Ik hoef daar gelukkig geen antwoord op te geven. Dat is aan de raad en met een beetje geluk weten we over een week wat hun antwoord daarop is. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat ze naarstig op zoek gaan naar een uitvlucht die hun in staat stelt niets te hoeven doen.

Dat heb ik al eerder meegemaakt in het Drommedaris dossier.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

8 gedachten over “Poging tot fraude?”

 1. er zal geen enkel raadslid of wethouder het in z’n hoofd halen om er over te beginnen ,voor je het weet zijn de rapen gaar en zit je in het strafhokje bij de opper piet

  Like

  1. Ik ben inderdaad bang dat de meesten alleen maar aan hun eigen hachje denken, maar wie weet. Over iets meer dan een jaar zijn er weer verkiezingen en dan slaan ze opeens weer ferme taal uit.

   Like

 2. Chris – even voor mijn begrip – maar wat bedoel je precies met een valse offerte?

  strikt genomen is een offerte niets meer dan een aanbod, zolang dat aanbod niet is aanvaard is er geen sprake van een overeenkomst tussen aannemer en gemeente.

  Like

  1. Ik doe een poging. Zoals ik eerder schreef zijn de offertes een combinatie van kosten van verzwaring en meerkosten als gevolg van vertraging (veroorzaakt door een slepend geschil over wie de kosten van het meerwerk zou moeten dragen, de gemeente of de stichting).

   In die zin zijn de beide offertes een valse voorstelling van zaken, maar je zou misschien beter kunnen spreken van misleidende offertes.

   Maar zou het niet handig zijn als jullie zelf eens het dossier zouden opvragen. Het heeft mij € 26,- gekost, jullie hoeven er alleen maar om te vragen. Maar ik krijg de indruk dat jullie (de raadsfracties) dat eigenlijk al te veel moeite vinden en liever uit de losse pols wat kanttekeningen plaatsen.

   Like

      1. Ach, ik heb, dank zij het dossier waar ik over beschik de aflopen maanden tientallen columns geschreven over zaken die ik in dat dossier heb aangetroffen. Ik denk dat we blij mogen zijn als er raadsleden zijn geweest die het misschien even doorgebladerd hebben (allen van Kooijman ben ik zeker) en voor de rest hun fantasie hebben losgelaten op wat er in het raadsvoorstel naar voren werd gebracht.

       Ik heb het niet bijgehouden, maar volgens mij hebben alleen Snoek en Vriendjes gereageerd. Beide op een nietszeggend detail. De rest houdt zijn mond, vraagt niets en neemt op 1 november een besluit met daarbij een korte toelichting en daarmee is de zaak afgehandeld.

       De treurige werkelijkheid is, ze weten niks, ze vragen niks en ze onderzoeken niks. Ze zeggen ja of nee op dingen alleen op basis van wat hun door het college is verteld. Er is me letterlijk verteld dat men er van uit MOET gaan dat alles wat het college zegt ook waar is.

       Het is treurig en het heeft ook allemaal niks met democratie te maken. Het is niet meer dan een avondje in de maand gezellig met elkaar babbelen en daar nog voor betaalt krijgen ook. Niemand kan het wat schelen of ze worden voorgelogen zolang er maar een plausibele verklaring voorhanden is. Onder al die beleefde omgangsvormen gaat een cynisme schuil dat je niet voor mogelijk houdt.

       Vandaag een stuk in de krant over hoe de burgemeester van Hollands Kroon over gewone mensen denkt en neem van mij aan, dat is geen uitzondering. Olierook zegt min of meer hetzelfde, maar wordt toch op handen gedragen door onze dames/heren 17.

       Door geen verslagen te maken, maakt hij democratische controle op zijn afspraken onmogelijk, maar wat zou het. Iedereen die nog in democratie gelooft is toch al niet goed bij zijn hoofd.

       Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s