Knollen voor citroenen.

olierook 2
Knollen voor citroenen

Als mijn schrijfsels rommel zijn volgens wethouder Olierook, hoe moeten we zijn schrijfsels dan beoordelen?

Feit is dat de wethouder de raad een offerte ter inzage heeft gegeven die achterhaald was op het moment dat dit gebeurde.

Feit is ook dat de tweede offerte (net als de eerste) een post bevat die gebruikerswensen wordt genoemd.

Ze bevat specifieke wensen van de stichting die niet in het bestek zijn genoemd. Zoals extra ventilatie, extra wandcontacten, data en telefooninstallatie en een intercom om de belangrijkste te noemen.

Het zijn duidelijk inrichtingskosten die (krachtens de overeenkomst tussen stichting en gemeente) voor rekening van de stichting zouden komen. Er is geen goede reden te bedenken, waarom die kosten niet rechtstreeks aan de stichting zouden zijn gefactureerd en waarom de stichting ze niet betaald zou hebben.

Trekken we de kosten van die gebruikersvoorzieningen af van de tweede offerte, dan resteert een bedrag van €  57.114,- exclusief 10% winstopslag.

De in de offerte genoemde kosten van verzwaring bedragen (inclusief kosten van Liander)  € 25.605,-, wat blijft is € 31.510,- aan bouwkosten.

Daarvan heb ik al gezegd dat die berekend zijn op basis van een uitvoeringstijd van 4 weken na inhuizing. In werkelijkheid vond de aanleg plaats voor inhuizing  en nam ze ook geen 4 weken in beslag. Met andere woorden, de bouwkosten zijn schromelijk overdreven. Met hoeveel valt moeilijk te bepalen aangezien correspondentie daarover ontbreekt in het dossier.

Dus als we er van uitgaan, dat de stichting normaal haar contractuele verplichtingen is nagekomen, dan blijft de restant rekening (inclusief 10% winstopslag) zelfs nog ruim onder de € 60.000,- die de gemeente heeft afgesproken de aannemer te zullen betalen.

Dat wordt pas anders als de gemeente ook de inrichtingskosten (een deel of geheel) voor haar rekening heeft genomen. Maar dat zou (een lezer wees me daar al op) betekenen, dat de gemeente een deel van de inrichtingskosten van een commercieel bedrijf (Drom BV) had vergoed.

Ik kan me voorstellen dat de horeca afdeling Enkhuizen daar met belangstelling kennis van zal nemen en voor haar overige leden een soortgelijke coulance zal bepleiten.

baas
instemming betuigen

Maar laten we er voorlopig van uitgaan dat de gemeente dat niet heeft gedaan en dat de stichting haar contractuele verplichtingen gewoon is nagekomen. Dan blijft er dus niets over van de bewering dat de aannemer € 40.000,- (€ 100.000,- minus € 60.000,-) heeft bijgedragen aan een compromis.

De kosten voor verzwaring en vage bouwkosten waren nooit hoger dan € 30.000,-. En als de stichting haar aandeel in de verzwaring (€10.000,-) net als de inrichtingskosten aan de aannemer heeft betaald, dan is van het gevraagde krediet (€ 60.000,-) slechts € 10.000,- te herleiden tot kosten van verzwaring.

Wat wil zeggen dat er nog steeds onduidelijkheid bestaat over een betaling van € 50.000,-. Slechts 2 van de 10 raadsfracties hebben daar moeite mee, de rest vindt het allemaal wel prima.

Dat brengt me tot de conclusie dat we een wethouder hebben die de raad (en daarmee ook de bevolking) knollen voor citroenen probeert te verkopen. Dat een overgrote meerderheid van de raad daar geen problemen mee heeft en dat de voorzitter van het college daar zijn instemming aan betuigt.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s