Meerkosten & meerwerk.

rechterEen lezer (onder de naam exit) wees me op het bestaan van twee begrippen. Meerkosten en meerwerk.

Meerkosten ontstaan als gevolg van onvoorziene omstandigheden. Als voorbeeld gaf hij de N23, waar bij de aanleg door de aannemer werd geconstateerd dat de onderliggende grond veel slapper was dan hij bij aanbesteding had aangenomen. Een aanname die hij had gebaseerd op door de opdrachtgever verstrekte gegevens.

De lezer had natuurlijk ook de vervanging van de Kat en Hondbrug als voorbeeld kunnen nemen.

Ook daar was de aanneemsom gebaseerd op door de gemeente verstrekte gegevens over de bestaande fundering. In werkelijkheid niet meer dan een veronderstelling.Toen die veronderstelling niet juist bleek te zijn, werd het werk gestaakt, totdat er overeenstemming was bereikt over de extra kosten.

Onder meerwerk wordt gewoonlijk verstaan; werkzaamheden die op verzoek van de opdrachtgever moeten worden uitgevoerd,  maar die niet in het bestek staan vermeld en (om die reden) ook geen deel uitmaken van de aanneemsom. Ook daarvoor geldt dat eerst overeenstemming moet worden bereikt over de kosten alvorens het werk wordt uitgevoerd.

Met behulp van deze twee begrippen kan een vrij nauwkeurige reconstructie gemaakt worden van de bijeenkomst op 11 maart 2015. Niet alleen op basis van wat de gemeente daarover heeft losgelaten, maar ook op basis van wat anderen (die nauw bij het proces betrokken waren) daarover hebben gezegd.

Het voortslepende conflict tussen gemeente en stichting over wie de kosten van het meerwerk (de verzwaring) zou moeten betalen leidde uiteindelijk tot vertraging en resulteerde in meerkosten. Meerkosten die de aannemer onmogelijk had kunnen voorzien (en dus ook niet had kunnen opnemen in de aanneemsom), zodat hij die (logischer wijs) gecompenseerd wilde hebben.

Op 11 maart 2015 ging men rond de tafel zitten om dit probleem op te lossen. Verder uitstellen zou alleen maar betekenen dat de meerkosten zouden toenemen. Hetzelfde gold voor de kosten van meerwerk (dat na inhuizing zou moeten plaatsvinden).  Besloten werd om de geschatte kosten voor meerwerk samen te voegen met de meerkosten. Daar is op zichzelf niets mis mee, maar wat niet mag is het totale bedrag te presenteren als zijnde uitsluitend de kosten voor meerwerk.

Offertes en facturen behoren namelijk een waarheidsgetrouwe afspiegeling te zijn van te leveren (of geleverde) diensten en materialen. Het niet toepassen van deze grondregel zet de deur wijd open voor corruptie.

Kortom, hoewel het waarschijnlijk dagelijks voorkomt dat er informeel overeenstemming wordt bereikt over een betalingsverplichting en die niet altijd correct wordt weergeven op de daarop volgende factuur (wat in praktijk zelden problemen oplevert) is het formeel niet toegestaan.

Toen deze werkwijze (door protesten van de stichting) dreigde uit te komen voelde de gemeente zich gedwongen om allerlei uitvluchten te verzinnen. Uitvluchten die door niemand serieus werden genomen of geloofd. De aannemer wist niets beter te doen dan zich te hullen in stilzwijgen en te hopen dat het uiteindelijk voor hem goed zou aflopen.

En dat is waar we de afgelopen anderhalf jaar naar hebben zitten kijken. Een eindeloze reeks uitvluchten van de gemeente waarachter men probeerde  te verhullen dat men iets gedaan had wat eigenlijk niet mocht.

In plaats van uitvluchten zou je ook leugens kunnen zeggen, maar dan weer niet van die doortrapte leugens, want daarvoor stak het geheel te knullig in elkaar. Zo knullig dat het zelfs de raad moet zijn opgevallen, maar die beschikt dan weer niet over de politieke wil om er wat aan te doen. Die steekt liever de kop in het zand.

Het is een hypothese (veronderstelling), maar in het dossier dat mij ter hand is gesteld staat niets waarmee je die hypothese zou kunnen weerleggen. Wat aan dat dossier ontbreekt zijn documenten, aan de hand waarvan je de juistheid van die hypothese zou kunnen bewijzen. Zogenaamd omdat zij (om wille van efficiëntie) niet zijn gemaakt.

Wat mij betreft is daarmee de zaak duidelijk en zijn de raadselen waarmee deze kwestie was omgeven naar tevredenheid opgelost..

Is daarmee ook een einde gekomen aan mijn WOB onderzoek? Geenszins. Daarin gaat het namelijk om een geheel andere vraag. Te weten,  heeft de gemeente, door het achterhouden van documenten, een democratisch onderzoek naar een door haar genomen besluit proberen te verhinderen?

En heeft zij, dat doende, daardoor jegens mij onrechtmatig gehandeld?

Daarbij gaat het om documenten die er bij een normale bedrijfsvoering zouden moeten zijn, maar waarvan de gemeente beweert dat ze er niet zijn.

Waarom de gemeente beweert dat ze er niet zijn, zal inmiddels duidelijk geworden zijn.

Als de gemeente weigert te erkennen, dat men jegens mij onrechtmatig gehandeld heeft, dan vraag ik de rechter of hij mijn conclusie wil bevestigen.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s