Gedragscode

Raad
Eigen vlees keuren.

Op woensdag 5 oktober vindt een presidium vergadering plaats waarin een gedragscode voor raadsleden zal worden besproken. Het presidium bestaat uit alle fractievoorzitters en telt dus 10 leden. Als er een meerderheid is in het presidium dan is de raadsvergadering per definitie een formaliteit.

Een presidium vergadering is openbaar, maar dat is niet algemeen bekend. Ik heb er een paar maanden geleden een bijgewoond en dat was (begreep ik) de eerste keer dat een burger een dergelijke bijeenkomst (die bepalend is voor de uitkomst van een raadsvergadering) had bijgewoond.

Aanstaande woensdag gaat het dus over de gedragscode van raadsleden. De tekst ervan is hier te lezen.

De gedragscode hanteert het principe van slagers die hun eigen vlees keuren. Naast de gedragscode voor raadsleden is er een voor het college en de burgemeester.

Daarbij ziet de burgemeester er op toe dat hij zijn eigen gedragscode naleeft, daarin bijgestaan door gemeente-secretaris en de griffier.

Het zelfde geldt voor het college en de raad. Respectievelijk bijgestaan door gemeentesecretaris en griffier.

Ik twijfel er niet aan of deze gedragscode zal tijdens de eerstkomende raadsvergadering worden aangenomen en bejubeld worden als wapen tegen corrupt gedrag van raadsleden en daarmee wordt een probleem opgelost dat in werkelijkheid niet bestaat.

Corruptie onder raadsleden komt namelijk nauwelijks voor om de simpele reden dat individuele raadsleden nauwelijks over macht beschikken. De echte macht ligt bij ambtenaren, college en burgemeester en op basis van deze gedragsregels mogen die dus zelf bepalen of ze aan die gedragsregels hebben voldaan.

Een pikant voorbeeld hiervan is het Drom dossier. Feit is, dat er sprake is van grove nalatigheid indien het waar is wat het college tot dusver beweert, namelijk dat er geen schriftelijk bewijs bestaat voor de overeenkomst die tussen gemeente en aannemer op 11 maart 2015 is gesloten.

Hetzelfde geldt voor het compromis dat op 11 mei 2016 tussen de gemeente en de aannemer is gesloten.

Het niet schriftelijk vastleggen van gemaakte betalingsafspraken is niet alleen een grove nalatigheid, maar ook in strijd met de gedragsregels die men zo plechtig belooft na te zullen leven.

Immers, men dient elke schijn van corruptie tegen te gaan en die schijn wek je, als je een aannemer € 60.000,- wilt betalen voor werkzaamheden die je zelf hebt begroot op € 30.000,-.

Gelukkig is het aan degenen die voor die farce verantwoordelijk zijn (wethouder en huidige gemeente-secretaris) zelf om te beoordelen of ze de voor hen geldende gedragsregels hebben overtreden. En surprise, surprise ze zijn zich van geen kwaad bewust!

Nog opmerkelijker, de burgemeester evenmin.

Hoe dan ook, aanstaande woensdag zal op gewichtige toon een gewichtig document worden besproken, dat verder geen enkele invloed zal hebben op het gedrag van hen die zich boven ons stellen.

Die bijeenkomst is openbaar, maar wordt niet uitgezonden, dus er zit niets anders op om dan naar het stadhuis te gaan.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s