Het verstand op nul.

Gemeenteraad_Enkhuizen_internet
Het verstand op nul

Dit weekend heb ik mijn (aan het college gerichte) bezwaarschrift op de bus gedaan. Ik verwacht dat het college dat dinsdag zal ontvangen.

Mijn bezwaar geldt de wijze waarop het college aan haar informatieplicht heeft voldaan.

Het college heeft vervolgens 14 dagen de tijd om dat bezwaar weg nemen.

Mocht dat niet gebeuren, dan heb ik 6 weken de tijd heb om mijn bezwaar aan de rechter voor te leggen en hem te vragen mijn bezwaar gegrond te verklaren.

De informatieverplichting van het college jegens de raad vormt het fundament van de samenwerking tussen college en raad. Bij afwezigheid van dat fundament kan de raad haar werk niet naar behoren verrichten.

De informatieplicht aan de burger is in wezen niet anders dan aan de raad. Raadsleden vleien zichzelf met de gedachte dat ze meer rechten hebben dan gewone burgers. Dat is een misvatting. Het verschil is dat burgers er (via de WOB) om moeten vragen dat aan de verplichting jegens hen wordt voldaan.

Raadsleden dienen er van uit te gaan dat die verplichting (zonder vragen van hun kant) wordt nagekomen.

Of aan de informatieplicht ten opzichte van de raad is voldaan is ter beoordeling van de raad. Bij die beoordeling spelen echter allerhande politieke sentimenten een belangrijke rol. Met als gevolg, dat een meerderheid al snel tot de conclusie komt  dat er aan die verplichting is voldaan. Zoals ook nu het geval is.

Bij een beoordeling door de rechter spelen die politieke sentimenten echter geen rol. Zijn oordeel zal gebaseerd zijn op feiten en omstandigheden en indien nodig, op verklaringen van getuigen.

Terwijl de informatieplicht van de overheid ten opzicht van haar burgers (en de door haar gekozen vertegenwoordigers zoals raadsleden) bij wet is geregeld, geldt dat niet voor wat betreft de informatieplicht die de gekozenen hebben ten aanzien van hun kiezers. Dat is geen wettelijke, maar een morele verplichting.

Het is duidelijk dat de raad van Enkhuizen zich nauwelijks inspant om aan die morele verplichting te voldoen. Het feit dat men de eigen (morele) verplichting niet al te serieus neemt heeft tot gevolg dat men de wettelijke (informatie)verplichting evenmin serieus neemt.

Eerder schreef ik een column in de Enkhuizer Krant waarin ik de stelling poneerde dat plichtsverzuim van de Raad plichtsverzuim van het College uitlokt. Daar is door geen enkele raadsfractie formeel op gereageerd.

Na de raadsvergadering op 5 juli schreef ik een open brief aan het presidium van de raad. Daarin stel ik dat de raad door haar optreden schade had toegebracht aan de reputatie van het openbaar bestuur. We zijn 2 maanden verder, maar geen reactie van het presidium.

Kort geleden vroeg ik de fractievoorzitters of ze een financiële bijdrage wilden leveren aan mijn WOB onderzoek. Zeven van de 10 fracties reageerden niet.

Dus wat zal er gebeuren als de rechter oordeelt dat mijn bezwaar gegrond is? Speelt de overgrote meerderheid van de raad wederom verstoppertje? Steekt men (in een inmiddels vertrouwd geraakte reflex) de kop opnieuw in het zand? Doet men binnenskamers weer verwoede pogingen tot het verzinnen van een drogreden waarmee men de eigen onmacht probeert te maskeren?

De voortekenen zijn niet gunstig en dus is de kans groot, dat men door blijft modderen langs de vertrouwde weg. Met het verstand op nul en de blik op oneindig.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s