Zelf bepalen

rechterIn mijn column “Naar de mond praten” vroeg ik mijn lezers om een bijdrage te leveren aan de mogelijke griffiekosten in mijn procedure tegen de gemeente.

Ik heb dat ook aan de fractievoorzitters gevraagd en 8 van de 10 hebben niet de moeite genomen antwoord te geven.

Ik vond een bijdrage van hun kant niet onredelijk omdat een vonnis van de rechter ook van betekenis is voor de raad.

Als de rechter oordeelt dat de gemeente onrechtmatig (niet volgens de wet) jegens mij gehandeld heeft door mij informatie te onthouden waar ik om gevraagd heb, dan geldt dat natuurlijk ook voor de raad. Die heeft er recht op volledig en juist geïnformeerd te worden, maar heeft dezelfde informatie gekregen als ik.

Het verschil is dat het de raad niets kan schelen of ze volledig en juist wordt geïnformeerd alvorens ze een beslissing neemt. Mij lijkt het niet verstandig, maar de raad heeft daar kennelijke andere opvattingen over.

Wellicht hebben die acht fractievoorzitters formele bezwaren, maar omdat ik niet weet wat die inhouden kan ik er niets over zeggen. Dat doodzwijgen is overigens niets nieuws onder de zon. Onze vertegenwoordigers zijn duidelijk niet bereid (of in staat) tot een open discussie te komen met degenen waarvan ze zeggen dat ze die vertegenwoordigen.

Mijn indruk is, dat ze vooral met rust willen worden gelaten, zodat ze binnenskamers hun zegenrijke werk kunnen verrichten.

Opvattingen en standpunten worden bepaald in overleg met een paar vertrouwelingen en daar hoor ik nu eenmaal niet bij. Van mijn kant voel ik ook geen enkele behoefte om daar bij te willen horen.

Wat ik van de dingen vind schrijf ik op mijn blog. Wie het daarmee niet eens is kan daarop reageren en krijgt (zo nodig) netjes antwoord.

Wat inmiddels ook wel duidelijk is, is dat raadsleden aan mijn opvattingen geen waarde hechten en daar dus ook niet over willen discussiëren.

Of dat ook geldt voor de opvattingen van de rechter moet nog worden afgewacht, maar ik zou niet verbaasd zijn dat ze ook over zijn opvatting hun schouders zullen ophalen. Want ze weten natuurlijk alles beter.

Dan nog even over mijn verzoek om een bijdrage aan de griffiekosten. Ik ga er van uit dat ze uiteindelijk door de gemeente zullen worden vergoed. Waarom denk ik dat?

De rechtsvraag luidt, dat de gemeente jegens mij onrechtmatig handelde door mij niet alle informatie te verstrekken waar ik om heb gevraagd.

Het bewijs hiervoor ligt vervat in het dossier dat men mij ter hand heeft gesteld. Daarin komt het gevraagde document niet voor. Meer valt er niet te bewijzen.

De WOB kent weliswaar een aantal uitzonderingen, maar de privacy van personen wordt niet geschonden en ook de staatsveiligheid komt niet in gevaar als men de tussen Hillen & Roosen en de gemeente gemaakte afspraken ter inzage geeft.

Dus tja, ik zie niet goed in op grond waarvan een rechter het met mijn constatering oneens kan zijn. De wet schrijft voor dat de informatie moet worden verstrekt, feit is dat ze niet is verstrekt, dus waar wil men het dan verder nog over hebben?

Wellicht over het feit dat de gemeente zegt het betreffende document niet te hebben. Iets wat men, inclusief de burgemeester, tot dusver altijd heeft beweerd.

Maar dat zag ik dan graag bewezen.

Degenen die de afspraken namens gemeente en aannemer hebben gemaakt mogen dan onder ede verklaren, dat niets van hetgeen ze hebben afgesproken ten behoeve van hun beider superieuren op papier is gezet.

Een interessant uitgangspunt, dat er bij de raad van Enkhuizen als koek ingaat, maar waar ik de nodige twijfels over heb. En naar ik aanneem ook de rechter.

Maar voor alle zekerheid (en ter geruststelling van mijn vrouw) toch maar een e-mail naar segerius@live.nl waarin U toezegt een bedrag bij te dragen mocht het onverhoopt misgaan en ik moet opdraaien voor de griffiekosten. De hoogte van het bedrag mag U helemaal zelf bepalen.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

2 gedachten over “Zelf bepalen”

  1. Met alle respect voor je vasthoudendheid kunnen wij,na een gedane donatie aan de club die er voor zorgde dat er een rontgenapparaat in Enkhuizen kwam niet om je verzoek heen. Daarnaast, ,Natuurlijk heeft Het Enkhuizer Alternatief belang bij een uitspraak van de rechter inzake jouw WOB aanvraag en namens de fractie zeg ik je dat wij, HEA dus ongeveer1/6 van de griffiekosten aan jou toe te doen komen.

    Like

    1. Roel, nog niets doen toekomen, eerst even afwachten. Ik vraag om vergoeding van de kosten. Alleen als dat niet wordt toegewezen doe ik een beroep op de steuntoezeggers.

      Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s