Geen daden maar woorden.

Gemeenteraad_Enkhuizen_internet
Verba, non acta

Ik heb de raadsvergadering van 5 juli nog maar eens teruggeluisterd. Dat kunt U ook via deze link.

Uiteraard alleen dat deel dat betrekking heeft op het agendapunt  “huurcontract de Drommedaris.”

Wethouder Olierook geeft daarin een niet onverdienstelijke Yvo Opstelten imitatie, maar er is toch een kenmerkend verschil.

Opstelten beweerde dat hij een bonnetje niet kon vinden. Olierook beweert dat hij documenten (een factuur bijvoorbeeld) niet heeft.

Dat laatste kan natuurlijk waar zijn als hij alle documenten waarom werd gevraagd eigenhandig door de shredder heeft gehaald.

Hij spreekt dan de waarheid als hij zegt dat de bewuste documenten er niet (meer) zijn. Deze truc is al eerder met succes toegepast in het dossier SMC.

Ook toen ontstond er enige consternatie over het feit dat de Nijs een e-mail had verstuurd die haaks stond op hetgeen het college tot dan toe had beweerd. De e-mail zelf mocht niet worden ingezien. De raad, of beter gezegd het presidium, moest het (onder geheimhouding) doen met een verklaring van het college over de inhoud van die e-mail.

Ook nu weer moet de raad het doen met een verklaring van de feiten en omstandigheden door de wethouder. Die komt tamelijk onwaarschijnlijk over en daarvoor zijn talloze aanwijzingen te vinden in de verklaring (het raadsvoorstel) zelf.

Maar aanwijzingen zijn niet voldoende. De wethouder beschikt namelijk over een vaste groep gelovigen, die altijd bereid is om alles te geloven wat hun grote voorganger beweert.

Die eisen dus schriftelijke bewijzen, die het tegendeel aantonen van hetgeen er door hem wordt beweerd.

Vervolgens verklaart de voorganger dat die schriftelijke registratie van de gang van zaken ontbreekt. Die verklaring is zo mogelijk nog ongeloofwaardiger dan zijn verklaring over de toedracht.

Op dat punt aangekomen kan de raad eigenlijk nog maar één ding doen. Het vertrouwen in de wethouder opzeggen op grond van het bewijs van incompetentie dat hij zelf heeft geleverd.

Immers, het ontbreken van een schriftelijke registratie van de gemaakte afspraken druist in tegen alle regels voor wat betreft een normale bedrijfsvoering.

Iedereen maakt fouten en je kunt fouten vergeven.

Maar het stelselmatige negeren van voorschriften voor een normale bedrijfsvoering (de wethouder beweert dat hij over geen enkele schriftelijke registratie beschikt, behalve een offerte voor werkzaamheden die nooit zijn uitgevoerd zoals ze in de offerte zijn beschreven) kan niet meer gekwalificeerd worden als een eenmalige fout.

Het is het sluitende bewijs voor incompetentie.

Ik volg de Enkhuizer politiek al meer dan 6 jaar en heb in de loop der tijd een redelijk beeld gekregen van haar werkwijze die kort kan worden samengevat in de slogan. “Geen daden, maar woorden.”

De wetgever heeft de gemeenteraad aanzienlijk veel macht gegeven. Het probleem is, dat onze vertegenwoordigers niet weten (of begrijpen) hoe ze van die macht gebruik moeten maken om (in dit geval) de waarheid boven tafel te krijgen.

Maar misschien weten ze het wel, maar past het gebruik van die macht niet in hun persoonlijke carrièreplanning als politicus.

Immers, waarom zou je politieke vijanden maken door de waarheid te willen weten, als de kiezer tevreden is met plausibele verklaringen?

De vergadering van 5 juli kan daarom gekenschetst worden als een vruchteloze zoektocht naar een plausibele verklaring en niet als een poging de waarheid boven tafel te krijgen.

Maar luister zelf en laat me weten als U die conclusie niet deelt.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

3 gedachten over “Geen daden maar woorden.”

 1. “Olierook beweert dat hij documenten (een factuur bijvoorbeeld) niet heeft. Dat laatste kan natuurlijk waar zijn als hij alle documenten waarom werd gevraagd eigenhandig door de shredder heeft gehaald”

  Misschien wil ie te zijner tijd (mocht de SP in maart volgend jaar goed scoren) Kamervoorzitter worden: “Van Miltenburg deed brief in shredder” (http://www.npo.nl/van-miltenburg-deed-brief-in-shredder-niet-passend/09-12-2015/WO_NOS_2771066)

  Like

 2. u volgt de politiek al 6 jaar, ik volg het al zo’n 50 jaar, en in die 50 jaar heeft elke gemeenteraad in Enkhuizen het heel bont gemaakt, met bonnetjes, rekeningen , toewijzingen, uitvoeren, afspraken die niet worden nagekomen, projecten die sneuvelden, omdat de gemeenteraad het onderste uit de kan wilde slepen, zaken die niet deugden in hun ogen jarenlang bezig zijn geweest bij de rechtbank om het wel voor elkaar te krijgen, omdat de tegenpartij opgeeft,het kost de gemeenschap van Enkhuizen klauwen met geld,
  Als u eens bedenkt dat Enkhuizen in de begin jaren 60 tig toestemming had verkregen van het ministerie van gezondheid&welzijn, om een nieuw ziekenhuis te bouwen, en wel waar nu zeg sluis een groot haar zaadgronden hebben, daar liep de weg nog niet langs, maar oké, ze kregen toestemming om een nieuw ziekenhuis te bouwen, maar nee,de gemeenteraad wilde nog meer eisen van het ministerie, en besloten hun toestemming in te trekken, en het oude st.jans ziekenhuis kreeg de toestemming om het in Hoorn binnen gelegen te verlaten en een nieuw op te richten ziekenhuis te laten bouwen, wat nu het West-Fries gasthuishuis, ziekenhuis is geworden, het streek ziekenhuis was indertijd gebouwd uit duplex bouw, dus die had geen lang leven .
  Maar Enkhuizen liet de kans glippen om een nieuw ziekenhuis te bouwen glippen omdat ze aan het ministerie nieuwe plannen hadden voorgelegd wat in die tijd totaal niet haalbaar waren, en ze kregen dus een afwijzing.
  En zo achtervolgde al die vreemde opvattingen eisen, wensen, uitvoeren , de gemeenteraad tot heden ten dage.
  Het blijven dwarszitten van de middenstand, waardoor de middenstand elders hun plek zoeken, leegloop van de middenstand is het gevolg, buiten de Dromedaris hebben we nog het SMC, daar heeft de gemeenteraad vreemde zaken gedaan door de “delicance”toestemming te geven voor een verbouwing, en waar nu zeg maar een soort medisch centrum is ontstaan, en ze verwachten bij het afsluiten van het contract met de Nijs dat die zou zorgdragen voor de invulling van het SMC, terwijl notabene Scholtens ook was benadert, en alle discipline’s in het SMC akkoord gingen met zijn huurprijzen en niet later met de Nijs zijn huurprijzen, tevens had de gemeenteraad op de voet de landelijke politiek dienen te volgen, dan wisten ze vooraf dat het een onmogelijk taak zou worden, gezien de bezuinigingen in de gezondheidszorg, daadkracht ontbrak volledig, en inschatten van de mogelijkheden ontbraken al helemaal.
  Dit hele gedoe met de Dromedaris is een ware klucht aan het worden,inplaats van duidelijkheid te verschaffen, zoals u al aangaf een ieder kan fouten maken, worden er rare streken uitgehaald, het lijkt mij heel simpel, iemand heeft op de uitvoerder opdracht gegeven, ik ken althans gene uitvoerder die uit zich zelf een elektra installatie gaat aanleggen die veel meer kost is dan begroot, daar is dus ergens een offerte uitgebracht.
  Het kan zo maar zijn dat het bestuur van de Dromedaris tegen de uitvoerder heeft aangeven dat de elektra verzwaard moest worden, omdat alle zeg maar keukenwerkzaamheden uitbesteed zou worden, en die uitbesteding van alle keuken werkwerkzaamheden heeft in hoge waarschijnlijkheid aangeven dat de elektra voorziening te licht is, om hun apparatuur wat zij moesten gebruiken, op aan te sluiten.
  Dan ga je ervan uit, dat het bestuur in overleg treed met de gemeente hoe dit op te lossen, zodat de uitvoerder de werkzaamheden kan uitvoeren.
  Er is wel degelijk iets gebeurt, maar wie heeft namens de gemeente de toestemming verleend dat de uitvoerder zijn werkzaamheden wat betreft het verzwaren van het elektra veder mag uitvoeren?of is het gewoon maar handje klap of zo?

  Like

  1. Misschien moet U zelf een blog beginnen waarin U Uw 50 jaar ervaring met de Enkhuizer politiek kunt opschrijven. De reactie mogelijkheid op dit blog is bedoeld om lezers in staat te stellen te reageren op hetgeen ik heb geschreven.

   Dan over het verstrekken van de opdracht. De wethouder benadrukt dat hij, noch de stichting opdracht heeft gegeven tot de aanleg van een verzwaring. Dat zal in strikte zin juist zijn. Dat soort opdrachten worden gewoonlijk (schriftelijk) gegeven. Ik ga er van uit dat een schriftelijke opdracht ontbreekt.

   Maar dat de aannemer, zonder iets of iemand te raadplegen, zelfstandig heeft besloten zaken aan te leggen die hem een kostenpost van € 60.000,- opleveren is ondenkbaar.

   Om te beginnen valt uit de offerte op te maken dat de stichting haar wensen aan de aannemer bekend heeft gemaakt. De aannemer heeft via de krant al laten weten dat er overleg heeft plaatsgevonden. Op Agora valt te lezen dat de gemeente het gebruikelijke toezicht heeft gehouden op de uitvoering van de werkzaamheden.

   Volgens de wet is een mondelinge opdracht net zo bindend als een schriftelijke. Het verschil zit hem slechts in het bewijs van het bestaan van zo’n opdracht. Partijen kunnen elkaar op dat punt tegenspreken.

   Een rechter bepaalt dan (na feiten en omstandigheden tegen elkaar te hebben afgewogen) of in dit geval de aannemer te goeder trouw handelde door genoegen te nemen met een mondelinge opdracht.

   Dat de gemeente zich bewust is van het bestaan van een mondelinge opdracht die zij onmogelijk kan aanvechten in een rechtszaak blijkt uit het feit dat ze tot tweemaal toe de raad vraagt een krediet te verstrekken om de aannemer te kunnen betalen.

   Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s