In het zadel houden.

koning-1
In het zadel houden

Nadat de raad op 5 juli j.l. massaal oordeelde (door afwijzing van de motie Langbroek/Quasten) dat er geen behoefte bestond aan verdere informatie in het Drommedarisdossier en dat je op basis van de verstrekte informatie best een besluit kon nemen, borrelde al tijdens de vergadering een geheel nieuwe gedachte op.

Zou een raadsenquête niet een leuk idee zijn.

Bedenker was commissievoorzitter Jaap Koning (D66).

Een raadsenquête is het zwaarste middel dat de raad kan inzetten.

Bovendien kost het een lieve duit vanwege de noodzakelijke inhuur van deskundigen. Ik acht geen van de zittende raadsleden, die in meerderheid niet in staat zijn om een logische conclusie te trekken, in staat om een dergelijke enquête uit te voeren.

Zo’n enquête kan alleen maar lukken als er deskundigen worden ingehuurd die de commissieleden kunnen voorzeggen wat ze vragen moeten.

Maar zelfs dan is het gevaar aanwezig dat men halverwege een ondervraging alweer de draad kwijt is.

Wat is een logische conclusie?

Welnu, als een wethouder beweert dat hij niet over schriftelijk bewijsmateriaal beschikt voor wat betreft de afspraken die er tussen de gemeente, aannemer en het stichtingsbestuur zijn gemaakt, dan is de logische conclusie daaruit, dat hij dus leiding heeft gegeven aan (en politiek verantwoordelijk is voor) een ambtelijke organisatie die volkomen disfunctioneel is.

De normale gang van zaken is namelijk dat een ambtelijke organisatie de afspraken die ze maakt wél schriftelijk vastlegt.

Na die conclusie is de vraag, hoe de raad daar op dient te reageren. In mijn vorige bericht heb ik de drie mogelijkheden aangegeven. De raad kiest geen van de drie, maar verliest zichzelf in amendementen, waarvan het door D66 ingediende amendement nog het meest treurige is.

Daarin wordt namelijk het recht op betaling voor gedane arbeid zonder veel omhaal de prullenbak in gegooid. Daarin overigens gesteund door een voormalige arbeiderspartij, die daarmee voor de zoveelste keer illustreert dat men de weg volkomen kwijt is.

Het is een opvallende keuze. In plaats van de wethouder verantwoordelijk te houden voor het disfunctioneren van zijn afdeling kiest men er voor een aannemer zijn recht op betaling te ontzeggen. Op basis van argumenten waarvoor ieder weldenkend mens zich zou moeten schamen.

Zou een raadsenquête daar verandering in brengen? Ik betwijfel het.

De voorstander van die enquête, D66 commissievoorzitter en raadslid Jaap Koning, verklaart namelijk in de krant dat het doel van de enquête niet is om de wethouder of de ambtelijke organisatie aan het kruis te nagelen. Dat mag dan niet het doel zijn, het lijkt me wel de voorspelbare uitkomst.

Maar als het toch niet de bedoeling is om de wethouder over iets ter verantwoording te roepen, (zoals men op 5 juli demonstreerde) waar ligt dan de noodzaak van een raadsenquête?

De wethouder heeft (op basis van zijn eigen woorden) reeds “bewezen” leiding te hebben gegeven aan een disfunctioneel onderdeel van de ambtelijke organisatie.  Mijn WOB verzoek kan als uitkomst hebben dat hij op dat punt niet de waarheid heeft verteld.

Maar wat de uitkomst ook mag zijn, de wethouder mag zich nu al verheugen over het feit dat de grootste oppositiepartij hem nergens over ter verantwoording zal roepen. Want dat past namelijk niet in de bestuurscultuur van de gemeenteraad van Enkhuizen.

Die komt er op neer, dat nadat de SP ( in hetzelfde dossier) D66 wethouder Boland had “vergeven” dat hij het budgetrecht van de raad aan zijn laars had gelapt, D66 een SP wethouder “vergeeft” dat hij min of meer hetzelfde doet.

En op die manier houden ze elkaar lekker in het zadel.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

6 gedachten over “In het zadel houden.”

 1. De zogenaamde raadsenquete die ik overigens als geregiseerd poppenspel ga betitelen is voor de buhne. Wie gaat zich in godsnaam nog bezeren aan dit fouten feuilleton? De raad kan dit absoluut niet en heeft geen enkel persoon die dit wel kan. Allemaal lieden zonder netwerk of kennis van zaken. Lachwekkend gewoon. De reeds betaalde aannemer speelt het spel ook lekker mee. Nee ik heb er meer vertrouwen in als de gemeente met de stukken komt na WOB verzoek van Pim. Dan zal er misschien iets te goede keren. Maar ook dat is een lange weg…

  Like

  1. Freek, voor de goede orde, het enige wat ik met mijn WOB verzoek kan bewerkstelligen is dat er documenten boven water komen, waarvan de raad tot dusver vond dat ze niet boven water hoefden te komen.

   Daaruit zal volgens mij blijken, dat de wethouder een wel heel eenzijdig beeld van de situatie heeft geschetst en dat hij om die reden de raad niet volledig en juist heeft geïnformeerd.

   Maar de enige instantie die daar consequenties aan kan verbinden is de raad en eerlijk gezegd denk ik niet dat ze dat aandurven. Dat hebben ze in het verleden niet aangedurfd, dat zullen ze in de toekomst ook wel niet durven.

   Maar als een meerderheid van de raad het geen probleem vindt dat men onvolledig wordt geïnformeerd (en dat hebben ze tot nu toe altijd gevonden), dan gebeurd er dus gewoon niks en gaan ze op dezelfde voet verder.

   Like

 2. Zoals ik het begrepen heb is het Jaap z’n bedoeling om een raadsenquête over het structurele mislukken van grote projecten in Enkhuizen te organiseren. Daar valt de Drom onder, maar ook bijvoorbeeld het SMC, het REZ, de Kat en Hondbrug, opheffen van de Buitendienst, kostendekkend maken van de begraafplaats en de enorme sommen geld die in ITC zijn gaan zitten.
  Ook zou je misschien kunnen meerekenen dat bij de eerste fase van Kadijken volkomen vergeten is, letterlijk vergeten dus, speelruimte te creëren voor de aldaar te komen wonen kinderen. Of het parkeren in Enkhuizen, waarover al sinds 1996 gesproken wordt. Dit jaar 20 jaar dus!

  Het is dus niet de bedoeling om puur en alleen gericht op project De Drom een raadsenquête los te laten, al zou dit project er als voorbeeld uitgelicht kunnen worden.

  Zelf denk ik dat voor het organiseren van zo’n raadsenquête Jaap Koning binnen de raad van Enkhuizen de meest geschikte persoon is. Sowieso is hij in mijn ogen één van de weinigen die in staat is de boel niet met een tweede, derde en vierde verborgen agenda dermate te politiceren dat politieke belangen, coalitiebelangen en/of partijbelangen een rol van betekenis zouden gaan spelen in zo’n raadsenquête. Er zijn mensen in de raad die ik gezien hun gedrag in de raad daadwerkelijk domweg wat dit betreft niet vertrouw in het hanteren van zo’n instrument, maar daar hoort Jaap wat mij betreft absolúút niet bij. Zijn integriteit in deze ben ik van overtuigd, hij is in staat tot de benodigde objectiviteit. Meer dan dat zelfs vermoed ik.

  Z’n beroepsmatige achtergrond brengt ook met zich mee dat hij dit zou kunnen volbrengen, desnoods met goed benaderde en uitgezochte ervaren hulp wat dit betreft.
  Het is denk ik goed om eens door te (laten) lichten waarom in Enkhuizen alles dat meer is dan gras maaien en straten aanleggen (wat ook mislukt trouwens, zie de Molenweg en omgeving met losse straatstenen) eeuwig fout gaat, enorme budgetoverschrijdingen kent, al of niet (schijnbaar) jokkende wethouders oplevert en immer véél langer duurt dan ooit gezegd is dat het zou gaan duren.

  Er zal vast wel weer iemand in de raad boos op me worden om die belangen opnoemen, maar het zij zo. Dit is wel hoe ik het zie.

  Like

  1. Hans, je noemt maar liefst 8 onderwerpen waar zo’n enquête over zou moeten gaan. Dat aantal vormt tevens de garantie dat ze tot mislukken zal zijn gedoemd.

   Bovendien wat is er volgens jou dan mislukt? Het gebouw ziet er prachtig uit. De inrichting mag er wezen. Eerste klas kantine voor de lokale happy few en hen die daar graag bij willen horen. Er zal jaarlijks een behoorlijk bedrag bij moeten, maar dat was te voorspellen en kun je waarschijnlijk wel besparen op allerhande andere lokale culturele activiteiten.

   Het enige wat er structureel misgaat is dat de raad zich voortdurend in slaap laat sussen door geruststellende verhalen vanuit het college.

   Jaap Koning is ongetwijfeld iemand met prettige omgangsvormen en uitstekende tafelmanieren. Maar als ik zijn opvatting lees die hij tijdens de laatste raadsvergadering heeft voorgedragen (https://enkhuizen.d66.nl/2016/07/12/drommedaris/) dan kan ik daar toch niet anders uit opmaken dan “stichting goed, aannemer slecht”.

   Zijn metafoor, drie honden vechten om een been is klakkeloos over genomen van het collegestandpunt. In werkelijkheid is er maar één die recht heeft op dat been en zijn er twee die vechten over de vraag wie dat been zou moeten betalen.

   En vervolgens toont Koning zijn vooringenomenheid aan als hij zegt dat de stichting zeker niet hoeft te betalen. Waarna hij vervolgens op de stoel van de rechter gaat zitten en (zonder inzicht in feiten en omstandigheden) oordeelt, dat dan de aannemer maar moet betalen.

   Waarbij hij achteloos het rechtsbeginsel, dat wie arbeid verricht daar ook voor betaald dient te worden, de prullenbak ingooit.

   Samengevat, een raadsenquête is een prima instrument, maar alleen in de handen van mensen die er mee om weten te gaan en ik vrees dat de raadsleden van de gemeente Enkhuizen daar stuk voor stuk een maatje te klein voor zijn.

   Like

   1. Het gaat me niet om de acht onderwerpen individueel, maar om het vinden van de rode draad welke door al die op één of meerdere vlakken gefaalde projecten loopt. Bijvoorbeeld de wijze van organiseren, protocollen, procedures, personen en hun capaciteiten, een functie die niet efficiënt bezet wordt, portefeuillehouders die zichzelf voorbij lopen: er is veel op te noemen voor zoiets.

    De Drom is wel mislukt. Het door jou geschrevene op je blog is een aanwijzing tot mislukking, het door de architect genoemde is een aanwijzing tot mislukking, het brengen van een verzakte toren als een nieuw feit terwijl dat al 20 jaar bekend was zodat daarmee andere overschrijdingen gemaskeerd kunnen worden is een aanwijzing tot mislukking, subsidies waarvan gezegd werd dat ze als keihard beschouwd konden worden die boterzacht waren is een aanwijzing tot mislukking, documenten die volgens een wethouder ineens niet bestaan over cruciale zaken is een aanwijzing tot mislukking, etc.

    Ik zie Koning juist wel als iemand die z’n persoonlijke visie en eventuele vooringenomenheid opzij kan zetten om een objectief onderzoek naar het mislukken van alle projecten van redelijke omvang in Enkhuizen te leiden. Daarnaast heeft hij ook z’n professie mee wat dit betreft.
    Dat er in de raad geen mensen met relevante capaciteiten zitten om de juiste vragen te stellen om zo tot de juiste antwoorden en kern van zaken te komen, ben ik met je eens. Wij zijn niet meer dan een stel amateurs die dit werk naast hun reguliere werk, uitkering, huisvrouw zijn, pensioen of whatever what doen. Zo gaat dat in kleine gemeentes als Enkhuizen. De raad is een afspiegeling van de bevolking als het goed is.
    Ik denk dat er niet heel veel mensen in de stad zijn die dit wel zouden kunnen doen. Degenen die dat wel kunnen willen het vermoedelijk niet, die uren kosten ze veel te veel geld of het interesseert ze niet. Je hebt het dan niet over de minsten namelijk vermoed ik.

    Dat de raad zich immer weer in slaap laat sussen ben ik ook met je eens, maar dat verklaart niet het misgaan van projecten. Het is een gevolg van misgaan van projecten: iets gaat weer eens mis, waarna de raad in slaap gesust moet worden.
    Het in slaap sussen is ook een gevolg van politiek opportunisme. Partijen die niet waarmaken wat ze beloofd hebben en dat trachten te maskeren. Zulke partijen laten zich graag in slaap sussen in de hoop dat het overwaait. Dat gebeurt doorgaans ook, maar dat is veranderd nu met dit blog van jou dat aan draaien om oren geven doet… 🙂

    Like

    1. Je bent op zoek naar een rode draad? Een kort antwoord daarop is plichtsverzuim.

     De raad ten opzichte van de kiezer, het college ten opzichte van de raad. Zodra de raad ophoudt om haar plichtsverzuim ten opzichte van de kiezer te bagatelliseren, zal ze ook geen genoegen meer nemen met het plichtsverzuim van het college.

     Maar zoals het nu gaat mag iedereen de kantjes er van af lopen zonder dat dit gevolgen heeft.

     Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s