Context

Drommedaris_Enkhuizen_Zuidwestzijde[1]

Als de officiële media zoals NHTV en de Enkhuizer Krant ergens goed in zijn dan is het verslaggeving.

Dat wil zeggen, men schrijft keurig op wat andere lieden zeggen en laat het trekken van conclusies vervolgens over aan de kijker/lezer.

Dat is nooit de ambitie van mijn blog geweest. Mijn ambitie was het analyseren van wat anderen zeggen en daar vervolgens conclusies aan verbinden.

Zoals ik al meermalen heb betoogd, zijn mijn bronnen gemeentelijke verslagen en verklaringen door betrokkenen tijdens openbare vergaderingen of in kranteninterviews.

Zo concludeer ik naar aanleiding van het NHTV nieuwsbericht van gisteren dat de architect in één artikel twee dingen zegt. Namelijk dat de projectbegroting met 3 ton is overschreden, maar tegelijkertijd dat hij de gemeente wil dagvaarden omdat dit niet zijn fout is en hij dus recht heeft op de overeengekomen prestatiebeloning.

Beide dingen kunnen niet tegelijkertijd waar zijn. Ofwel de projectbegroting is overschreden (en heeft hij dus geen recht op zijn prestatiebeloning) ofwel zij is niet overschreden.

Vandaag een bericht in de Enkhuizer krant, waarin de aannemer en de projectleider hun duit in het zakje doen. Waarbij ook weer van alles wordt beweerd zonder dat dit in context wordt geplaatst.

Zo beweert projectleider Piet Conijn dat er een aantal keren met de gemeenteraad is overlegd. Dat is pertinent onjuist. Langbroek heeft in het najaar 2014 een paar specifieke vragen over meerwerk gesteld die het college weigerde te beantwoorden.

Namens de aannemer zegt ene Verhulst dat er meerwerk is gebeurd dat gewoon is betaald. Dat is in mijn ogen ook de meest waarschijnlijke gang van zaken en om die reden schreef ik hier ook al hetzelfde. De recente kredietaanvraag was niet bedoeld om de aannemer te kunnen betalen, zoals de wethouder beweerde (die is volgens mij allang betaald) maar om de interne administratie van de gemeente op orde te brengen.

Daar zit namelijk een gat in van € 60.000,- van reeds betaalde rekeningen, die nog niet op correcte wijze zijn verantwoord.

Mijn eigen conclusie – dat de projectbegroting is overschreden met meer dan werd toegegeven – is niet gebaseerd op wat deze drie heren krant en NHTV hebben toevertrouwd, maar was gebaseerd op de gemeentelijke verslaggeving in 2015.

Het sleutelwoord daarbij is “herschikking van de projectbegroting”. In die projectbegroting zijn maar twee onderdelen die kunnen worden herschikt. De posten onvoorzien en overhead. De aanneemsom blijft ongewijzigd.

Als de post onvoorzien te laag is begroot, (wat hier het geval was) dan zal je om ruimte binnen je begroting te krijgen de post overhead moeten verminderen.

Dat kan door sommige overheadkosten uit de oorspronkelijke begroting te halen en onder te brengen bij meer algemene posten op de gemeentebegroting.

Hetzelfde geldt voor sommige kosten van meerwerk. Die kun je ook “wegschrijven” op andere (reeds bestaande) algemene gemeentelijke begrotingsposten (zoals onderhoud kapitaalsgoederen).

Kortom herschikking van de projectbegroting resulteert in appels met peren vergelijken of staat gelijk aan “creatief boekhouden”, zoals de architect het noemde.

Of het herschikte bedrag 3 ton is weet ik niet. Daarvoor is nadere bestudering van de cijfers noodzakelijk. Het zou me echter niet verbazen als de kosten van de verbouwing 3 ton hoger zijn geweest dan de raad werd voorgehouden.

Maar tot die conclusie kom ik dus al op 18 mei 2015 op basis van de gemeentelijke verslaggeving en niet op basis wat deze drie heren over elkaar beweren.

Kortom, men beweert er vrolijk op los in krant en op TV, maar zaken worden zelden in hun context geplaatst.

Dat zie ik als mijn taak, om die beweringen in een bepaalde context te plaatsen. Ik stel met genoegen vast dat die context door betrokkenen wel wordt genegeerd, maar de juistheid ervan zelden wordt tegengesproken of weerlegd.

Ik begrijp dat er vandaag een reactie van het college komt, onbegrijpelijk snel, gegeven het feit dat men vrijwel niets schriftelijk heeft vastgelegd. Althans dat beweert het college dan weer richting de raad.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s