Krokodillen tranen.

krokodilWe zijn inmiddels een week verder en bij mijn weten heeft (op twee uitzonderingen na) nog geen van de raadsfracties een toelichting gegeven op het standpunt dat zij hebben ingenomen tijdens het Drommedaris debat.

De uitzonderingen zijn CU/SGP fractie, die reageerden op mijn bericht “Geen kaas van gegeten” en de HEA fractie (bij monde van Hans Langbroek die reageerde op mijn column “Tenenkrommende conclusies”.

Het verschijnsel dat raadsfracties zelden of nooit een toelichting geven op de standpunten die ze hebben ingenomen is in Enkhuizen eerder regel dan uitzondering.

Men roept voortdurend voorstander van transparantie te zijn, maar die moet dan wel van anderen komen. Zelf voldoet men alleen aan het wettelijk minimum. De raadsvergaderingen zijn openbaar, alles daarbuiten geschiedt achter gesloten deuren of binnenskamers. Toelichting op ingenomen standpunten worden niet (of nauwelijks) verstrekt. Kritiek wordt als een belediging ervaren en wordt niet weerlegd, maar genegeerd.

Transparanter dan ik de afgelopen 6 jaar ben geweest, kan ik niet zijn. Anders dan onze politieke elite publiceer ik mijn opvattingen. Iedereen die dat wenst kan ze in twijfel trekken. Uiteraard op basis van argumenten. Kennelijk beschikt de politiek niet over argumenten. Alleen over meningen.

Men verwijt mij vermoedens uit te spreken, maar beseft tegelijkertijd niet dat de meeste besluiten die men neemt gebaseerd zijn op het “vermoeden” dat het college het wel bij het juiste eind zal hebben. Dat mag in veel situaties het geval zijn, dat geldt zeker niet voor het Drommedaris dossier.

In het verleden heeft het college meerdere keren moeten toegeven dat de door hen gegeven voorstelling van zaken (achteraf gezien) onjuist is gebleken. Ondanks dat blijft de raad zich, bij het nemen van haar besluiten,  baseren op vermoedens van juistheid over de door het college verstrekte gegevens.

Zelfs nadat ik uitgebreid heb beargumenteerd waarom die gegevens onjuist of onvoldoende zijn om daaruit conclusies te trekken, blijft men hardnekkig doorgaan op de ingeslagen weg. Men doet zelf geen onderzoek naar de feiten, maar beschouwt elke bewering van het college als een feit. Hoe onlogisch die bewering ook mag zijn.

Door deze werkwijze van de raad kalft het vertrouwen in de democratische besluitvorming steeds verder af. In plaats van daarover krokodillentranen te huilen zou de raad zich moeten inspannen die neerwaartse trend te keren.

Door transparanter te werken, door zich te verantwoorden over de besluiten die men heeft genomen en de kritiek daarop serieus te nemen.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s