Vlag en wimpel.

vlagEerder schreef ik dat het de raad natuurlijk vrij stond zichzelf onsterfelijk belachelijk te maken.

Ik moet zeggen daar hebben ze afgelopen dinsdagavond  hun uiterste best voor gedaan en daar zijn ze met vlag en wimpel in geslaagd.

Ik heb het natuurlijk over het agendapunt “huurcontract de Drommedaris”. Dat uiteraard niet over een huurcontract ging, maar over wie de rekening zou moeten betalen voor de aanleg van het elektra in de Drommedaris, maar waarom zou je de dingen bij naam noemen.

HEA en Lijst Quasten hadden een motie ingediend die tot doel had de besluitvorming uit te stellen tot nadat de informatie waar ze om gevraagd hadden zou zijn verstrekt. Volgens Baas kon dat alleen door middel van een ordevoorstel. Zo geschiede. Het voorstel werd door alle andere fracties verworpen.

Ik zou de poging van Langbroek en Quasten willen omschrijven als een poging tot waarheidsvinding. De rest vond dat kennelijk overbodig. Ik denk de dat houding van Langbroek en Quasten gelijkenis vertoont met die van een volksvertegenwoordiger. De overige 14 (Stomp had zich op de publieke tribune terug getrokken omdat hij sinds kort bestuurslid is van de stichting Drommedaris) poseerden meer als politici.

Het verschil tussen beiden is dat een volksvertegenwoordiger alleen datgene geloofd wat hij aan het volk kan uitleggen, terwijl een politicus er van uitgaat dat hij het volk alles kan wijsmaken. Het was dus van meet af aan 14 tegen 2.

De 14 splitsen zich weer in twee kampen met ieder hun eigen tekstaanpassing van het raadsvoorstel. SP/CDA wilden de rekening neerleggen bij de stichting. De van der Pijll/D66 combinatie wilde hem neerleggen bij de aannemer, terwijl het raadsvoorstel de rekening bij de gemeente liet.

Wat volgde was twee uur lang politiek gekrakeel waarbij opvattingen en halve waarheden tot feiten werden gebombardeerd. Het was ontluisterend om te horen hoe de politici op basis van halve waarheden en in weerwil van de feiten een plausibel verhaal probeerden te construeren. Uiteindelijk slaagden geen van beide kampen elkaar te overtuigen.

Beide amendementen (tekstaanpassingen) werden verworpen met als klap op de vuurpijl dat ook het collegevoorstel geen meerderheid haalde. Men was er na twee uur praten niet in geslaagd om een besluit te nemen. Dat was ook precies het voorstel van Langbroek en Quasten aan het begin van de behandeling.

Terwijl Langbroek en Quasten koppig weigerden om een besluit te nemen zonder dat ze eerst over de door hun gevraagde informatie konden beschikken, bleven de politici elkaar met absurditeiten om de oren slaan in een poging elkaar te overtuigen.

Laat ik er één noemen. Een offerte is een aanbod. In dit geval een aanbod om de voorzieningen aan te leggen na “inhuizing”. Dat wil zeggen nadat de Drommedaris volledig is ingericht. De offerte spreekt ook over het demonteren en opbouwen van meubilair.

Feit is echter dat die aanleg heeft plaatsgevonden voor oplevering.

De offerte vormde de rechtvaardiging voor een krediet van € 100.000,- , maar geen van onze lokale politieke wijsneuzen heeft er ook maar een seconde bij stil gestaan dat de aanleg vóór oplevering goedkoper moet zijn geweest, dan de aanleg na “inhuizing”.

Voor ieder normaal denkend mens is zoiets logisch. Je moet raadslid in Enkhuizen zijn om het verschil niet op te merken. Dat verschil moet tot uitdrukking zijn gebracht in de factuur die de aannemer heeft verstuurd na het voltooien van zijn werkzaamheden.

Olierook beweert dat hij die niet heeft, dan zal waar zijn als hij hem heeft verscheurd. Maar anders dan onze politici denken is het niet hebben van een factuur, niet tevens het bewijs dat hij hem nooit gehad heeft.

Enfin, morgen gaan we verder.

Intussen hulde aan Langbroek en Quasten voor hun poging de waarheid te achterhalen, schande voor de politici die er alleen maar op uit zijn een plausibele verklaring te vinden die ze aan hun achterban kunnen verkopen. Dat is ze tot dusver niet gelukt en dat zal ze ook nooit lukken.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

3 gedachten over “Vlag en wimpel.”

 1. Als Olierook een factuur heeft gehad maar zou hebben verscheurd of verdonkermaand dan ga ik er vanuit dat deze factuur boven water komt. De aannemer kon nu weleens uit een ander vaatje gaan tappen want die zal toch echt wel geld willen zien lijkt mij.

  Like

  1. De factuur is allang betaald. Olierook kan dit niet lang verdedigen op deze manier. SP staat voor Socialistische Partij. Nu in Enkhuizen staat het voor Sociale Pluchegeilheid. Anders is het niet te omschrijven. Dit dossier was in beginsel in handen van Bokhove lees ik op dit blog. Deze had een frisse kijk op dit gebeuren. Mijn constatering is dat zij n opvolgers 100% anders denken en doen. En ja dat is het pluche waaraan zij nu kleven. De coalitie wacht op steun die zij waarschijnlijk ook gaan krijgen van het CDA . Zij gaan een cadeautje geven en het wordt er door heen gejast vandaag. Hulde aan Quasten en Langbroek. En het zal me overigens niet verbazen dat Stomp vanavond een cruciale rol gaat vertolken door toch maar mee te stemmen. Dit onder druk van de “oude Drom bestuurders” Je lacht je slap om de doorzichtigheid .

   Like

  2. @Rob,uiteindelijk wel verwacht ik, maar er staat veel op het spel. De inzet inmiddels zo hoog geworden dat het aanblijven van Olierook in het geding is.

   Het college is weliswaar collegiaal, maar de vraag is natuurlijk hoe lang men zich wil laten meeslepen in deze onverkwikkelijke affaire. Ook de positie van de burgemeester wordt er niet makkelijker op. Uiteindelijk moet hij er op toezien dat de wet wordt nageleefd.

   De raad laat zich gewoonlijk wel met een kluitje in het riet sturen, maar voor wat betreft de boze buitenwereld zal dat een stuk moeilijker zijn. Het idee bij de meeste raadsleden is dat ze soeverein zijn en tegenover niemand verantwoording hoeven afleggen. Anders dan over twee jaar.

   Alleen er gelden ook wetten in dit land en de vraag of het college een WOB verzoek naar behoren heeft afgehandeld is niet ter beoordeling van de raad, die bereid is alles voor zoete koek te slikken, maar ter beoordeling van een rechter.

   Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s