Minder elitair?

stomp
Minder elitair?

“Mijn column “Gele Kaart” bijna 14 dagen geleden eindigde ik met de woorden.

“Misschien kan er dan binnenskamers nog worden nagedacht over een stichtingsbestuur dat wat zakelijker (en minder elitair) denkt, maar dat is van later zorg.”

En ziedaar, er is binnenskamers nagedacht.

De krant van vandaag meldt dat er een nieuw stichtingsbestuur komt.

Of dat minder elitair denkt dan het vorige durf ik niet bij voorbaat te zeggen.

De benoeming van Stomp en zijn weigering om zich in het openbaar uit te spreken wijst niet in die richting, maar laten we hem het voordeel van de twijfel geven.

Ook in zakelijk opzicht lijkt er wat te veranderen. De horeca exploitatie zal niet langer volledig worden uitbesteed, maar zelf ter hand worden genomen door eigen personeel van de stichting. Of van de Drom BV. Dat maakt het krantenbericht niet duidelijk.

Het oorspronkelijke plan was de horeca inkomsten via een aparte BV te administreren. Ik heb in het verleden al meermalen van aangegeven daar niet erg gelukkig mee te zijn.  Het is namelijk een soort mini Panama constructie.

De BV zal ongetwijfeld winst maken, maar welk deel van die winst zal worden overgemaakt naar de stichting is iets, wat het stichtingsbestuur (als aandeelhouder) bepaalt.

Mocht de BV erg winstgevend zijn, dan vormt die winstgevendheid een bedreiging voor het subsidieregiem dat het stichtingsbestuur heeft uit onderhandeld met de gemeente.

Waar het stichtingsbestuur verantwoording moet afleggen tegenover de gemeente (vanwege het feit dat ze door de gemeente in stand wordt gehouden door middel van subsidies) geldt die verplichting niet voor de BV. Die is in financieel opzicht alleen verantwoording verschuldigd aan haar aandeelhouders.  In dit geval dus de stichting.

Deze tweedeling stelt het stichtingsbestuur in staat om (op basis van haar jaarcijfers) naar de gemeente toe te bepleiten dat ze meer subsidie nodig heeft, terwijl ze anderzijds vermogen kan opbouwen in de BV. Vermogen dat ze vervolgens naar eigen inzichten kan besteden.

Als gezegd, ik heb in het verleden al meermalen op dit financiële “lek” gewezen, zonder dat daar vanuit de raad op is gereageerd. Men is nu eenmaal overtuigd van de eigen geniale inzichten, waardoor men elke discussie hierover (met buitenstaanders) uit de weg gaat.

Maar het kan natuurlijk ook zijn dat men geen enkele belangstelling heeft voor de financiële gevolgen van de besluiten die men neemt.

Zo vind ik het opvallend dat de jaarrekeningen van de stichting wel naar het college worden gestuurd, maar dat, wanneer raadsleden ze willen inzien die zich (tijdens hun werktijd) naar het stadhuis moeten begeven om er kennis van te kunnen nemen.

Het is een vorm van “transparantie” die je voornamelijk bij de overheid tegenkomt. De meest logische gang van zaken is natuurlijk dat de stichting niet alleen het college informeert, maar ook de fracties in de raad een exemplaar van hun jaarrekening en begroting stuurt.

Misschien een mooie opdracht voor Stomp om dat te bewerkstelligen.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

2 gedachten over “Minder elitair?”

 1. Hai Pim,

  Over transparantie gesproken, pas terug heb ik toevallig om een aantal documenten gevraagd. Dit via de griffie en ik heb direct ook de fractievoorzitters ervan in kennis gesteld middels een mail, zie onderstaand:
  ——————————————————————————————

  “Wat ik wel zou willen ontvangen, in ieder geval vóór de raadsvergadering, is kopieën van het navolgende:

  1 – De brief/werkoverleg notulen waarin de aannemer te kennen geeft dat hij de elektra-aansluiting volgens bestek niet voldoet aan de eisen die daar aan mogen worden gesteld.

  2 – De brief van de aannemer waarin hij aanbied die tekortkoming te herstellen inclusief de bijbehorende prijsopgave.

  3 – De brief aan de stichting waarin de opvatting van de aannemer aan de stichting wordt gecommuniceerd plus alle daaruit voortvloeiende correspondentie.

  4 – De brief waarin de aannemer aandringt tot het geven van een opdracht.

  5 – De brief waarin de gemeente de aannemer laat weten geen opdracht te zullen verstrekken.

  6 – De reactie van de aannemer op de weigering van de gemeente een opdracht te verstrekken.

  7 – De factuur die de aannemer de gemeente heeft doen toekomen voor het meerwerk dat ze heeft verricht.

  Dit zou voor een goed inzicht in de materie al heel positief werken, ook voor de raadscollega’s. Graag zou ik daarom ook bovenstaande aan de raadscollega’s toegestuurd zien worden. Een cc van deze mail stuur ik daarom naar de collega-fractievoorzitters.”
  ———————————————————————————————-

  Het gekke is: in de commissie verwees ik naar deze in de mail gevraagde doc’s, maar er blijkt niets van te bestaan. Communicaties zijn telefonisch gebeurd, er is niets vastgelegd etc. Zéér onwaarschijnlijk allemaal, maar wel het antwoord!
  Maar er blijkt dus wél een factuur te zijn voor een bedrag van 103.000,– euro, met als opdrachtgever vermeld de gemeente Enkhuizen.

  Afgelopen vrijdag kreeg ik eindelijk de gelegenheid de documenten in te zien die met de Drom te maken hebben. Ze bleken niet vertrouwelijk te zijn, maar gewoon uit efficiency-overwegingen ter inzage gelegd te zijn. Omdat ik een duidelijke mail heb gekregen dat die doc’s niet vertrouwelijk zijn, stuur ik ze je wel even toe en meteen Paul Gutter ook. Jullie houden de zaak “De Drom” beiden nauwlettend in het oog en informeren de burgers, wier geld weer eens gevraagd wordt om te gaan dokken voor fouten, middels blog en krant. Dus heb je recht op documenten die raads- en commissieleden ook mochten inzien en die niet vertrouwelijk blijken te zijn.
  Dat heet transparantie! Je zult zien dat er niets instaat van de gevraagde info, die krijgen we niet.

  Like

  1. PS Ik heb meteen de griffier geïnformeerd dat ik jullie stukken toegestuurd heb. Onderstaand de bijgevoegde tekst:
   ———————————————————–

   “Hai Erik,

   Ik heb deze documenten afgelopen vrijdagochtend gelezen en geconstateerd dat deze grotendeels uit stukken bestonden die ook al eerder op bijvoorbeeld RIS aangeboden zijn, hoewel niet alles. Ze zijn wel óók van belang voor degenen die straks eventueel voor overschrijdingen op De Drom moeten gaan opdraaien, de belastingbetalende burgers dus.
   Na de mededeling dat deze stukken dus niet vertrouwelijk zijn maar om effiencyredenen ter inzage gelegd zijn, heb ik maar besloten wat mensen die de zaak “De Drom” met grote belangstelling volgen én verslaan, bijvoor Pim Segerius en Paul Gutter, foto’s van die doc’s toe te sturen.
   “De burger” mag tenslotte best wel transparantie verlangen over het hoe en waaraan zijn zuurverdiende geld wordt uitgegeven of waaraan bestuurders en politici het willen gaan uitgeven. Mensen moeten hard werken voor hun geld. Het deel daarvan dat ze verplicht onder dwang aan de overheid moeten afstaan mogen ze wat mij betreft van weten wat ermee gebeurt.”
   ———————————————————

   Zo kijk ik hier tegen aan. Er wordt steeds meer onnodig geheimgehouden in dorp, stad, land en EU.

   Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s