Anders zijn

olierook 2
In het ongewisse gelaten.

Twee dagen geleden kondigde ik in “Zwart op wit” aan, dat ik met een beroep op de WOB inzage zou vragen in de correspondentie tussen de gemeente en haar aannemer Hillen & Roosen inzake de verzwaring van de elektravoorziening in de Drommedaris.

Zo gezegd, zo gedaan.

Vandaag reeds kreeg ik een reactie van de gemeente, waarin ik er op gewezen werd dat dergelijke verzoeken niet per e-mail konden worden gedaan. Uitsluitend per post en dat alle, uit dat verzoek voortvloeiende correspondentie, ook per post diende plaats te vinden.

Prima, onmiddellijk 10 postzegels en enveloppen aangeschaft en een brief aan B & W geschreven met de volgende inhoud.

Geacht College,

Op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur verzoek ik U om inzage in de correspondentie die er tussen de gemeente en de aannemer Hillen & Roosen is gevoerd inzake de verzwaring van de elektravoorziening in de Drommedaris.

Alsmede de correspondentie tussen de gemeente en de stichting cultureel centrum “De Drommedaris” over het zelfde onderwerp.
Daarnaast verzoek ik om inzage in de correspondentie tussen gemeente en Hillen & Roosen inzake het compromis dat met Hillen & Roosen is gesloten over de nog uitstaande betaling.

Met vriendelijke groet,

Wat maakt het bovenstaande duidelijk?

Dat, als ik bij de gemeente een verzoek indien dat niet voldoet aan de eisen die de gemeente daar aan meent te moeten stellen,  de gemeente dat verzoek niet in de prullenbak gooit, maar mij keurig op de hoogte stelt van dat feit dat mijn verzoek niet aan de eisen voldoet. En vervolgens uitnodigt om dat verzoek opnieuw in te dienen.

Ditmaal overeenkomstig de eisen die gemeente aan dergelijke verzoeken stelt.

Anders gezegd, de gemeente stelt me formeel op de hoogte van haar standpunt inzake mijn eerste (email) verzoek, waardoor ik in staat ben daar formeel op te reageren (met een nieuw verzoek).

Niets bijzonders, zo gaat dat gewoonlijk. Alleen niet als wethouder Olierook ergens de leiding over heeft. Dan worden er schriftelijk geen standpunten uitgewisseld, maar dan gebeurt alles mondeling.

Ook als er afspraken worden gemaakt die tienduizenden euro’s betreffen.

Erger nog, Olierook wordt door zijn ambtenaren in het ongewisse gelaten over hetgeen zij (mondeling) met de aannemer bedisselen. Om dat te geloven moet je welhaast een raadslid zijn van de gemeente Enkhuizen.

Dat wil zeggen, raadslid van de gevestigde orde. De lokale afvaardiging van landelijke partijen zoals, SP, D66, VVD, CDA, PvdA en CU/SGP.

De lokale partijen zijn wat kritischer, maar vervolgens weten ze weer niet hoe ze die kritiek in daden om moeten zetten.

Een WOB verzoek is een laatste noodgreep. Een recht van de burger voor het geval haar vertegenwoordigers weigeren datgene te doen wat zij geacht worden te doen. Daar kunnen politieke redenen voor zijn, maar ook gewoon gemakzucht. In deze kwestie is die weigering waarschijnlijk een combinatie van beiden.

Een raadslid liet me weten dat het voor raadsleden moeilijk is een WOB verzoek te doen. Daar heeft hij gelijk in, maar hij heeft een klok horen luiden zonder te weten waar de klepel hangt.

De rechten die via de WOB aan de burger worden toegekend, maken standaard deel uit van het instrumentarium dat raadsleden tot hun beschikking hebben. We hebben 17 raadsleden en twintig commissieleden, maar kennelijk is geen van hen (ondanks de twijfels die men heeft uitgesproken) op het idee gekomen om inzage te vragen in de onderliggende correspondentie.

Dat is een treurige conclusie.  Ik verwacht niet dat het college inhoudelijk op mijn verzoek zal zijn ingegaan voordat de raad (op 5 juli) een besluit genomen heeft.

Maar wat dat besluit ook mag zijn, het zal gebaseerd zijn op tegenstrijdige en onvolledige informatie. Daar heeft de raad in het verleden zelden een probleem mee gehad, dus ik zou niet weten waarom het nu anders zou zijn.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s