Grootspraak.

Mdejong
Onderzoek

Inmiddels heeft ook Michel de Jong van NE aangekondigd dat hij de onderliggende stukken wil bestuderen. Een goede zaak, want twee zien meer dan één.

Wat zal hij daarbij aantreffen?

Allereerst natuurlijk de oorspronkelijke waarschuwing van Hillen & Roosen dat de elektrische installatie (als omschreven in het bestek) niet meer voldeed aan de eisen die daar aan moesten worden gesteld.

Die constatering zal vergezeld zijn gegaan met een prijsopgave om dit manco te herstellen.

Die oorspronkelijke prijsopgave zal gecommuniceerd zijn met de stichting, die daarop besloot om een eigen prijsopgave te laten maken.

Ik verwacht niet, dat in de oorspronkelijke prijsopgave van Hillen & Roosen de post hak- en breekwerk voorkomt die is opgenomen in de offerte die het college aan de raad presenteerde.

Die post is opgenomen in het hypothetische geval dat de verzwaring na oplevering zou worden uitgevoerd, maar we weten allemaal dat dit niet is gebeurd.  De verzwaring werd (volgens het college voor eigen rekening en risico) uitgevoerd, voordat er werd opgeleverd.

De conclusie, dat de aannemer voor eigen rekening  opereerde is een waardeoordeel van het college. Ontleend aan het feit, dat ze nimmer een opdracht heeft verstrekt. Maar ik acht het waarschijnlijk, dat de juridische afdeling van Hillen & Roosen daar heel anders over denkt.

Het lijkt me, dat H&R de gemeente er op gewezen zal hebben, dat het uitblijven van een opdracht voor hen een onacceptabele vertraging in de oplevering tot gevolg zou hebben. Ook aannemers plegen hun werkzaamheden te plannen.

Er zal weinig waardering zijn voor een wethoudertje uit een kleine gemeente die deze planning in de war stuurt, omdat hij eerst tot een vergelijk wil komen met zijn toekomstige huurder over de betaling van de kosten.

Naar verwachting zullen de juristen van de aannemer ook gewezen hebben op de gevolgen van de weigering en de hoop (dat deze weigering ook reden zou kunnen zijn om niet tot betaling over te gaan) de bodem hebben ingeslagen.

Kortom, uit de correspondentie zal blijken dat in plaats van dat de aannemer een enorm risico heeft genomen, Olierook met zijn weigering een enorm risico nam. In zijn brief aan de raad wekt Olierook nog steeds de suggestie dat de raad nog steeds kan besluiten de extra kosten af te wentelen op de aannemer.

olierook 2
Grootspraak

De onderliggende correspondentie zal echter duidelijk maken dat dit niet meer dan grootspraak is. Sterker nog, ik ben er van overtuigd dat de aannemer allang betaald is voor de werkzaamheden die ze heeft uitgevoerd.

Deze vorm van grootspraak zijn we vaker tegengekomen. Namelijk, ten aanzien van de brief van De Nijs. Ook die brief mocht niet worden ingezien door de raad.

Ook toen werd er een visie op de werkelijkheid gepresenteerd die uiteindelijk nergens op gebaseerd bleek te zijn.

Gezien deze herhaling mogen we spreken van een bestuurscultuur. Een cultuur die er op gericht is de raad te misleiden in plaats van haar te informeren. Het wordt tijd dat de raad aan die cultuur een einde maakt. Zo nodig met harde hand.

Kortom, de raad dient niet langer mee te gaan in de illusie dat de betaling op iemand anders kan worden afgewenteld. De gemeente is bouwheer, de voorziening was noodzakelijk, het werk is naar behoren uitgevoerd, de betaling is allang verricht.

De raad kan alleen nog maar besluiten tegen welke reserve ze zal worden weggestreept. De rest is “smoke and mirrors.”

Het enige wat er te bediscussiëren valt is hoelang de raad nog tolereert dat grootspraak (verpakt in ambtelijk geroezemoes) ook een vorm van informatie is. Wat mij betreft zou de raad daar haar afkeer over moeten uitspreken. Laat men dat wederom na, dan verandert er niets aan deze bestuurscultuur.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s