Konijntjes en de lichtbak.

Marcel_Olierook
Niet verantwoordelijk

Tijdens de presentatie van de eindafrekening van het Drommedaris project vorig jaar mei, bleef wethouder Olierook er op hameren dat hij geen opdracht had gegeven tot verzwaring van het elektranet.

De suggestie die hij daarbij deed, was dat hij daarom ook niet verantwoordelijk was voor de betaling van de uitgevoerde werkzaamheden.

Een suggestie die door alle coalitiepartijen werd overgenomen. Zij dienden zelfs een motie in, waarin hem feitelijk werd verboden de aannemer  te betalen.

Ik wees er vorig jaar al op, dat dit maar tot twee dingen kon leiden.

 1. De wethouder voert de motie uit en weigerde de aannemer te betalen.  Dit kon tot niets anders leiden dan dat de aannemer de gemeente voor de rechter zou dagen om betaling af te dwingen. Een dergelijke procedure zou de gemeente glansrijk verliezen.
 2. De wethouder voerde de motie niet uit en de wethouder betaalt de aannemer op basis van de door hem ingediende factuur.

Uiteraard is uitvoering volgens 2 veruit te verkiezen boven de uitvoering volgens 1. Eén brengt extra kosten met zich mee, terwijl de kans, dat de gemeente kon blijven volharden in het niet betalen voor een voorziening (waarvan zij de noodzaak niet betwist) nihil is.

De rechter zou weinig begrip op kunnen brengen voor het argument dat gemeente de aannemer pas zou hoeven te betalen als zij een geschil met haar toekomstige huurder had opgelost. Kortom, uitvoering 1 is een doodlopende weg en niets wijst er dan ook op, dat ze is gevolgd.

Uitvoering 2 levert geen financiële schade op, alleen politieke.

Die bestaat uit gezichtsverlies voor de partijen die de motie hebben ingediend en ondersteund. Meer niet. Geen partij zal aandringen op het vertrek van een college dat gedaan heeft wat verstandig is. Namelijk een absurde wens van de raad negeren.

Een meerderheid van de raad (in dit geval één stem) mag misschien denken dat ze de wijsheid in pacht heeft (omdat ze de meerderheid heeft), maar even zo vaak slaat ze de plank volledig mis.

Maar helaas kunnen onze politieke leiders moeilijk omgaan met gezichtsverlies. Liever creëert men dan een soort schijn universum waarin de dingen anders gaan dan in de gewone wereld.

Olierook zet zijn opvatting kracht bij met een offerte die is gemaakt NADAT de werkzaamheden al zijn uitgevoerd.  Ze bevat  een raadselachtige post hak- en breekwerk in de orde van € 50.000,-. De offerte is waarschijnlijk gemaakt op verzoek van de gemeente met als doel druk te kunnen uitoefenen op de stichting.

accountant
Offerte

In haar communiqué  laat de gemeente weten, dat de aannemer deze post (nadat ze hem eerst op verzoek van de gemeente had opgevoerd) weer heeft laten vallen.

Aannemers geven geen cadeautjes ter waarde van € 40.000,-.

Mogelijk zijn ze bereid een schijnofferte op te stellen die het voor hun opdrachtgever mogelijk maakt om een krediet veilig te stellen, maar veel verder zal hun behulpzaamheid niet gaan.

Ze zullen zeker geen valse factuur opstellen, want dat is strafbaar.

Die factuur is in het bezit van de gemeente, maar wordt niet aan de raad getoond. Aan die factuur zal een prijsopgaaf zijn voorafgegaan. Ook die is niet getoond aan de raad, maar uiteraard wel  ter inzage gegeven aan de stichting. Die daarop ijlings een prijsopgave heeft laten maken bij een ander bedrijf.

Daarin ligt de kern van het geschil. De stichting was niet tevreden met de prijsopgave van de aannemer.

Formeel is ze echter wel verantwoordelijk voor inrichtingskosten die uitstijgen boven datgene wat ze met de gemeente was overeengekomen.

Olierook besluit vervolgens om (zolang hij geen overeenstemming heeft bereikt met de de huurder) geen opdracht te verstrekken voor de uitvoering van het werk.

Hij benadrukt dat tegenover de raad, die daaruit de verkeerde conclusie trekt dat de gemeente in dat geval ook niet hoeft te betalen en hem zelfs (door middel van een motie) verbiedt om te betalen. Maar er kan geen twijfel bestaan over de betalingsverplichting van de gemeente.

Natuurlijk, de aannemer had het werk kunnen neerleggen totdat de gemeente overeenstemming had bereikt met de stichting, maar dan zouden de kosten voor de (noodzakelijke) voorziening alleen maar hoger zijn uitgevallen.

We mogen dus blij zijn, dat de aannemer het hoofd koel heeft gehouden en datgene heeft gedaan wat bouwtechnisch noodzakelijk was. Zou hij dat niet gedaan hebben, dan zou hij juridisch aansprakelijk zijn geweest voor de tekortkomingen.

We kunnen uiteindelijk vaststellen dat de uitvoering van het Drommedarisproject in handen is geweest van de firma List & Bedrog.

Beide firmanten (college en stichting) blonken tijdens de uitvoering uit in het verstrekken van dubieuze informatie.

Ze hebben voor nu even vrede gesloten, maar de toekomst zal leren dat  exploitatie van dit clubhuis voor onze maatschappelijk bovenlaag, meer kost dan er is voorgespiegeld. En dan breekt opnieuw de pleuris uit.

konijnen

De rol van de raad in deze kwestie kan nog het best omschreven worden als konijnen die in een lichtbak kijken. Aandoenlijk, maar voorbestemd tot een droevig lot. Ik kan er geen meelij mee hebben. Ze kiezen er zelf voor om te willen leven in de schijnwereld die hun met behulp van valse argumenten wordt voorgetoverd.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

2 gedachten over “Konijntjes en de lichtbak.”

 1. Maar ja, diegenen met meer hersenen en betere plannen dan wij melden zich niet aan voor lokale politiek. Da’s natuurlijk wel een probleem als het allemaal anders moet: degenen die dat moeten verzinnen en doen dienen zich wel te komen aanmelden.

  Like

  1. Ik heb niet het idee, dat wat ik schrijf het bevattingsvermogen van raadsleden te boven gaat. Sterker nog, de gemiddelde ambtelijke notitie is moeilijker te doorgronden dan wat ik schrijf. Het is geen kwestie van betere hersens, gewoon gezond verstand is meer dan voldoende.

   Ik benoem zaken waarvan ik vind dat het verstandig is om over van gedachten te wisselen. In het openbaar, zodat iedereen kennis kan nemen van de argumenten. Ik heb er zelfs een structuur voor in het leven geroepen.

   Ik stel vast dat de overgrote meerderheid van onze lokale politici geen zin heeft in een discussie met iemand die geen lid is van hun partij.

   Van mijn kant heb ik geen zin om lid worden van 10 verschillende partijen teneinde de mogelijkheid te hebben om bij iedereen mijn opvattingen te bepleiten. Ik prefereer dus het bestaande arrangement.

   Dat politieke partijen werken volgens het principe, wie geen lid is van onze partij kan onmogelijk deugdelijke argumenten aanvoeren, is me inmiddels wel duidelijk.

   Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s