Plichtsverzuim.

DromOp de gemeentelijke website is op 1 juni een communiqué verschenen waaruit blijkt dat de gemeente overeenstemming heeft bereikt met het stichtingsbestuur cultureel centrum De Drommedaris over een financieel geschil.

Het communiqué kunt U lezen door deze link aan te klikken.

In de Enkhuizer Krant verscheen (ook op 1 juni) een bericht onder de kop “COMPROMIS OVER ELEKTRA DROM” dat in grote lijnen de inhoud van het communiqué weergeeft.

Op 17 mei vond er een besloten raadsvergadering plaats waarin de raad werd geïnformeerd  door het stichtingsbestuur. Als reden voor die beslotenheid werd opgegeven (door het NHD) dat er gevoelige en financiële (bedrijfs)informatie ter sprake zou komen.

Lees in dat verband ook even mijn commentaar van 17 mei op die besloten vergadering,  met daarin de voorspelling dat de oorspronkelijke eis van de gemeente zal zijn gehalveerd. Hetgeen inmiddels ook door het communiqué is bevestigd.

Als gebruikelijk heeft geen enkele raadsfractie verslag gedaan over hetgeen er in de besloten bijeenkomst is besproken. Ik meen er van uit te mogen gaan dat wat de gemeente in haar communiqué naar voren brengt, aansluit op hetgeen er toen is besproken.

Gelukkig heeft men bij de Enkhuizer Krant de helderheid van geest gehad de diverse raadsfracties te bevragen over hun opvatting over het “Drompromis” (leuke taalvondst overigens) en doet daarvan verslag in de krant van zaterdag.

Wat blijkt? Een groot aantal van de fracties tast nog steeds in het duister voor wat betreft de inhoud van het gesloten compromis. Niet alleen bij de oppositie, maar ook bij de coalitie. De betekenis hiervan kan moeilijk worden onderschat.

Er is een besloten informatiebijeenkomst geweest. Het college heeft daarna een “verhelderende” samenvatting opgesteld en nog steeds weet een overgrote meerderheid van de raad nog steeds niet wat ze met de kwestie aan moet.

Is er reden tot paniek? Geenszins. Het besluit moet pas over een maand worden genomen. Tegelijkertijd zal de raad overstelpt worden met voorstellen over de begroting van 2017. Het “Drompromis” zal een minuscuul onderdeel van de agenda zijn en door tijdgebrek nauwelijks aan serieuze behandeling toekomen.

Daarna volgt een reces dat voortduurt tot oktober. Kortom, een meerderheid van de raad zal zich niet verder in de kwestie verdiepen, neemt (deels door tijdgebrek) aan dat het allemaal wel snor zal zitten en stemt in met wat er door het college wordt voorgesteld.

Zoals vermoeide senioren uiteindelijk zwichten voor het argument dat uitzonderlijk duur geprijsd flanellen ondergoed tal van kwalen kan voorkomen. Voor een nadere toelichting verwijs ik naar mijn vorige bericht.

Uit de reacties in de Enkhuizer Krant maak ik op dat D66 en CU/SGP zich inmiddels al in de struisvogelmodus bevinden. Ik heb me laten vertellen, dat onder de D66 prominenten zich nogal wat aanhangers van het filmhuis bevinden. Dat heeft inmiddels zijn doel bereikt en waarom zou je je verder dan nog druk maken?

Onder de CU/SGP prominenten bevinden zich nogal wat lieden die werkzaam zijn bij de belangrijke sponsoren uit de zaadindustrie. Ook die hebben hun doel bereikt. Er is een smaakvolle en representatieve ruimte gecreëerd voor bedrijfspresentaties. Dus waarom zouden zij zich nog druk maken?

Wie zich nog wel druk maakt is Michel de Jong (NE). Hij beklaagt zich erover dat hij geen cijfers heeft gekregen. Een betere illustratie van de werkwijze van de firma List & Bedrog is er niet. Men verklaart een bijeenkomst besloten, omdat daar gevoelige bedrijfsinformatie zal worden verstrekt.

Om vervolgens te weigeren die informatie te verstrekken.

Bovendien, wat is gevoelige bedrijfsinformatie? Is het niet zo, dat elke vereniging/instantie die door middel van belastinggeld in leven wordt gehouden, verplicht is om zijn jaarstukken te overhandigen aan de gulle verstrekker van dat belastinggeld?

En is het ook niet zo, dat elke raadslid het recht heeft op inzage in alle, ik herhaal, alle onderliggende stukken?

Hoe kan de raad zijn controlerende functie uitoefenen als zij alleen maar mag afgaan op hetgeen haar wordt verteld door een wethouder of burgemeester?

ivo1Minister Opstelten (ooit burgemeester) vertelde ook van alles en nog wat en dat bleek ook zelden volledig of waar.

Op basis van welk recht menen college en stichting een raadslid de cijfers te kunnen onthouden waar hij om vraagt?

Sommige raadsleden (maar ook het college) proberen deze kwestie terug te brengen tot een vraagstuk over wie wat betaald krijgt en waarom. Maar dat is niet meer dan een detail.

Ik kan leren leven met elk besluit dat de raad neemt, zolang ik er van overtuigd ben dat de raad (ter voorbereiding van dat besluit) volledig en juist is geïnformeerd.

En dat laatste is voor wat betreft dit dossier talloze keren niet gebeurd. Daarom heb ik over dit onderwerp al meer dan 150 keer geschreven. Dat is meer dan alle raadsfracties te samen en ook meer dan alle publicaties van de reguliere pers, die in de meeste gevallen alleen maar de opvatting van de gemeente weergeeft.

Ons bestaande democratische systeem kan alleen maar functioneren als het college de raad volledig en op de juiste wijze informeert. Laat men dat na (en dat is in het verleden herhaaldelijk gebeurd) dan is er sprake van plichtsverzuim.

Maar naast de plicht van het college ten opzichte van de raad, bestaat er ook een plicht van de raad ten opzichte van haar kiezers.

Ook die dienen volledig (en juist) te worden geïnformeerd over de besluiten die ze als raad van plan zijn te nemen. Maar die plicht wordt door de raad ook niet serieus genomen. Het ene plichtsverzuim lokt het andere uit.

Als de raad (als gevolg van plichtsverzuim) niet functioneert, dan functioneert ons huidige democratische systeem niet.

En als ons huidige democratische systeem  niet functioneert, dan ligt de weg open voor een andere vorm van bestuur. Het Geldermalsen model bijvoorbeeld.

Of wordt de roep om een krachtige leider (laat ik als voorbeeld Donald Trump noemen) die orde op zaken zal stellen, alleen maar sterker.

Helaas hebben raadslieden lange tenen. Kritiek op hun functioneren zien ze al gauw als ondermijning van hun gezag. Vandaar dat ze waarschijnlijk (op een enkele uitzondering na) een soort van “cordon sanitaire” rond dit blog hebben gevormd. Het zij zo.

Ik probeer slechts, door te wijzen op hun plichtsverzuim (en dat van het college), alleen maar erger te voorkomen.

Wellicht een hopeloze strijd, maar niettemin toch de moeite waard om gevoerd te blijven worden.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

3 gedachten over “Plichtsverzuim.”

 1. Bij die infoavond trachtte men ons wijs te maken dat de aannemer zonder met wie dan ook overlegd te hebben, volledig uit eigen initiatief voor € 100.000,– werk afgeleverd heeft. Dat geloofde ik tijdens die avond al niet en nu nog steeds niet. Niet één bedrijf doet dat, zéker niet in deze tijd. Het is gewoon hartstikke veel geld.

  De € 50.000,– die de gemeente wil betalen als compromis slaat dan ook nergens op. Ik kan geen enkele grond ontdekken waarom er van belastinggeld iets betaald zou moeten worden dat niet voor rekening van de gemeente is.

  Hoe de coalitie met hun motie omgaat, dat is niet mijn zorg. Dit heb ik tijdens behandeling van die motie destijds ook al gevraagd aan hen: hoe gaat u reageren als uw college met een voorstel komt om toch meer te betalen omdat het “absoluut niet anders kan”? Men, Wim Stolk, zei dat de motie duidelijk was. Wel, dat zullen we dus zien.

  Like

  1. Klaarblijkelijk beschouwen ze de raad als een stelletje imbecielen. Wat, gelet op hetgeen waarmee ze tot dusver zijn weggekomen, niet eens een onlogische conclusie is.

   Like

  2. Hans, jij bent een van de weinige raadsleden die niet met zich laat sollen. Het merendeel zit er om te zitten en de meest onzinnige voorstellen te steunen. De meest onbetrouwbare partij is met stip wel de wel de SP. De gedane uitspraak over de motie door Wim Stolk kun je met een vrachtwagen zout nemen.

   Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s