Aanklooien

DromVolgens een concept voorstel (dat nu al maanden op een plank ligt) is het de bedoeling, dat degene die een bijeenkomst van de raad organiseert ook degene is die mag bepalen of die bijeenkomst al dan niet besloten is.

Er zijn dus drie mogelijkheden

  1. De raad organiseert een informatiebijeenkomst en die is openbaar. Dit is bij mijn weten de afgelopen 6 jaar nog nooit gebeurd.
  2. Het college organiseert een informatiebijeenkomst. In dat geval bepaalt het college of die bijeenkomst besloten is.
  3. Een externe partij organiseert een informatiebijeenkomst. In dat geval bepaalt de externe partij of die bijeenkomst besloten is.

Er is een verschil tussen geheimhouding en beslotenheid. Geheimhouding is bij wet geregeld, wie zich daar niet aan houdt pleegt een strafbaar feit. Het college kan vooraf geheimhouding opleggen, maar dat moet altijd achteraf door de raad (als hoogste instantie) door middel van een raadsbesluit worden bekrachtigd.

De wet zegt niets over besloten (alleen voor raads- en commissieleden toegankelijke) vergaderingen. Begrijpelijk, want volgens de wet zijn alle vergaderingen van de raad en commissie openbaar. In Enkhuizen hebben ze daar moeite mee.

Daar verstrekt men graag informatie achter gesloten deuren, zodat “buitenstaanders” geen oordeel kunnen geven over de kwaliteit van de verstrekte informatie.

Nu heeft het college de wettelijke verplichting om de raad volledig te informeren. Dat is een rekbaar begrip en we weten dat dit lang niet altijd gebeurt. Als lid van de raad wordt je echter geacht er op te vertrouwen dat het wel gebeurt en dat je als raadslid alle informatie krijgt die nodig is voor het nemen van een besluit.

Als het besluit volgens het college A zou moeten zijn, dat zou ze natuurlijk gek zijn om argumenten aan te voeren die de raad naar B zouden kunnen leiden. Zolang niemand iets vraagt, houdt iedereen de illusie in stand dat men “volledig” is geïnformeerd.

Maar die verplichting hebben externe partijen niet. Die mogen informatiebijeenkomsten gebruiken om zichzelf in een zo’n goed mogelijk daglicht te plaatsen.

Dat college en externe partijen de raad het liefst isoleren van invloeden van “buitenaf” is nog wel te begrijpen, maar dat de voltallige raad zichzelf daarvoor leent is onbegrijpelijk. Ik neem aan dat ijdelheid de voornaamste drijfveer is. Informatie te krijgen die gewone burgers niet krijgen. Het bevestigt het idee dat je een heel belangrijk persoon bent.

Enfin, het NHD zat er naast in haar veronderstelling dat het geschil tussen gemeente en het stichtingsbestuur zijn einde naderde. Volgens Van Marle mocht het stichtingsbestuur de raad (in beslotenheid) informeren over de stichting. Daarbij zal “bedrijfsgevoelige” informatie zijn verstrekt.

Laat ik een gokje wagen. De stichting beschikt niet over de middelen om de elektra-rekening te betalen en gaat failliet als de gemeente haar daartoe (door een gerechtelijke procedure) zou dwingen.

Geen verrassing. Het opgewonden verhaal dat Olierook destijds vertelde dat hij geen opdracht had verstrekt en dus ook niet verantwoordelijk was voor betaling sloeg sowieso als een tang op een varken. Een kunstgreep om te kunnen betogen dat de kostenoverschrijding beneden de kwart miljoen was gebleven.

Op 23 mei 2015 evalueerde ik in “Niet al te serieus nemen” de gang van zaken tot dan toe.

Van hetgeen er daarna gebeurde word je evenmin vrolijk. Motie waarin het de gemeente verboden werd de aannemer te betalen. Boycot van de nieuwjaarsreceptie en dan nu een  besloten bijeenkomst waarbij de raad wordt uitgelegd dat ze zich maar beter bij de feiten kan neerleggen. Hetgeen ongetwijfeld ook zal gebeuren.

Een beetje oppositie partij zou natuurlijk bewijs verlangen voor wat betreft het tijdstip dat de aannemer betaald is, maar daar is de oppositie te lui voor, denk ik zo.

Kortom, de voorkeur van de Enkhuizer raad om  zaken binnenskamers af te handelen is volstrekt begrijpelijk. Men klooit maar wat aan en daar wil je natuurlijk geen getuigen bij hebben.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

2 gedachten over “Aanklooien”

  1. Ach ja die raad . Je opmerking van luiheid is misschien niet terecht maar er is zeker heel veel gemakzucht . En ja die raadsvergoeding wordt netjes elke maand overgemaakt. En daar zijn teveel raadsleden afhankelijk van. It,s all about the money.

    Like

  2. Ja en dat aanklooien van onze volksvertegenwoordigers zal blijven bestaan zolang ze zelf onvoldoende tijd nemen zich in te lezen en teveel vertrouwen op goed functionerende ambtenaren en college’s

    Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s