Koning Onbenul

Parkeren ZZMBij een parkeerterrein voor het ZZM denk je al snel aan het bombastische “rode plein” dat het ZZM op de Krabbersplaat heeft gerealiseerd. Bij een parkeerterrein op het REZ denk je al snel aan het minstens even bombastische terrein van SWL op het REZ.

Dat het ook anders kan demonstreerde directeur Warnik tijden de informatiebijeenkomst die het ZZM organiseerde. Het plan (zie tekening) was om direct aan de noordgrens van het ZZM een weg aan te leggen die naar het toekomstige strand zou voeren. Daarvoor zou een deel van de bestaande bebossing moeten worden geruimd.

Haaks op die weg zouden er dan 50 parkeerplaatsen kunnen worden gerealiseerd. Grotendeels aan het oog onttrokken door bosschages. De weg zelf zou een doorkijk bieden naar het IJsselmeer en voor de inwoners van Enkhuizen de toegangsweg kunnen vormen tot het strand.

Daarnaast zou een weg dienen te worden aangelegd vanaf de rotonde naar een nieuwe ontvangstgebouw. Ook langs deze weg zouden parkeervakken kunnen worden aangelegd die onzichtbaar zouden blijven vanaf de openbare weg. Zoals nu de camping onzichtbaar is vanaf de openbare weg.

Voor de paar top dagen zouden er voorzieningen kunnen worden geconstrueerd zoals er recentelijk elders op het REZ zijn gerealiseerd. Plastic tegels waar gras door groeit.

Kortom de aanleg van een parkeerterrein aldaar zou nauwelijks een inbreuk vormen op de bestaande omgeving. Zoals de camping nu aan het zicht onttrokken is, zal het parkeerterrein aan het zicht onttrokken zijn. Er wordt geen ruimte onttrokken aan het publieke deel van het REZ, want de camping maakt op dit moment ook geen deel uit van het publieke deel.

Maar er is meer De wens om in dat gebied 200 huisjes te bouwen brengt ook de noodzaak met zich mee om 200 parkeerplaatsen te creëren. Wellicht valt er op dat punt iets te combineren.

Wat willen we, een compact dorpje waarbij buiten het dorp geparkeerd wordt en binnen alleen gewandeld kan worden of willen we een traditioneel vakantieparkje met bungalows en iedereen zijn eigen auto voor de deur?

Kies je voor het eerste dan valt een centraal parkeerterrein voor het dorp wellicht te combineren met de parkeergelegenheid voor het ZZM.

Sommige dorpsbewoners zullen overdag per auto de omgeving willen verkennen, museum bezoekers zijn ‘s avonds weer vertrokken.

Maar wat me bij dit alles ergert, is dat iedereen zijn oordeel al klaar heeft en redeneert op basis van stereotypen. Dat de gemiddelde Facebook gebruiker zich daarmee bezig houdt is nog tot daar aan toe, maar dat onze volksvertegenwoordigers (en ook het college) dat niveau nauwelijks ontstijgen baart mij grote zorgen.

Het college en de ambtelijke organisatie beweren niet op de hoogte te zijn van de plannen van het ZZM. Dat is niet helemaal waar. Ze zijn wel voorgelegd, maar onmiddellijk weer van tafel geveegd als zijnde politiek onhaalbaar.

Vast staat dat alle coalitiepartijen inzage hebben gekregen in de bovenstaande “artist’s impression”, maar er niettemin toe besloten hebben om deze mogelijkheid uit te sluiten. Ik weet niet op wiens aandringen, maar ik vermoed de SP.

Dat zou kunnen verklaren waarom die partij een nergens op gebaseerde reddingspoging ondernam om het bootmodel alsnog in stand te houden. De aannames en de cijfers die men gebruikte zijn hoofdzakelijk gebaseerd op duimdenken.

D66 en VVD hebben ook inzage gekregen in de plannen en hebben (niet toevallig) ook geen zwaarwegende bezwaren tegen de plannen van het ZZM.

Rest de drie overige oppositie partijen. HEA kent de tekeningen. PvdA en Lijst Quasten hadden kennelijk geen belangstelling. Men stelt zich tevreden met het etaleren van de eigen vooroordelen. Kunst kwam tot de merkwaardige conclusie dat het college slechts het ZZM “bediende”. Waar ze dat op baseerde mag Joost weten.

Quasten bleef haar opvatting herhalen dat het ZZM de gemeente had ingeschakeld om haar bedrijfsvoering op orde te brengen. Foute conclusie.

Het ZZM heeft de gemeente nodig omdat die eigenaar is van het stukje grond waarop het ZZM een parkeervoorziening wil realiseren.

De kosten van realisatie zijn geheel voor rekening van het ZZM, de gemeente ontvangt inkomsten uit erfpacht.

Blijft de gemeente weigeren die grond ter beschikking te stellen, dan moet je niet verbaasd opkijken, als dit uiteindelijk weer tot een procedure leidt, waarin de gemeente, gelet op haar tot dusver gevoerde beleid (waar Quasten ook van harte mee heeft ingestemd) weinig kans maakt.

De vraag zal dan zijn, wat dient zwaarder te wegen. Het belang van het museum of de huisjesmelker die de gemeente op het oog heeft.

Mijn voorstel in “Politiek voor dummies” was, schort het coalitie akkoord op dit punt tijdelijk even op en bestudeer de mogelijkheid die het ZZM heeft geopperd.

Maar in plaats van dit gratis advies ter harte te nemen kakelt men liever drie uur door elkaar heen om vervolgens te besluiten dat dit gekakel tot niets heeft geleid.

Men eist creativiteit van anderen, maar denkt zelf alleen in stereotypen. Men zuigt dingen uit de duim en herhaalt standpunten die allang achterhaald zijn.

Maar wee je gebeente als je het waagt daar iets van te zeggen. Dan wordt je buitengesloten en mag je een vergadering of persbijeenkomst niet bijwonen.

Daarom tot slot een lied uit mijn jonge jaren dat ik in dit verband redelijk toepasselijk vind.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

7 gedachten over “Koning Onbenul”

 1. Is het niet gewoon allemaal gewoon een verschil van inzichten, belangenverdeling plus interpretaties daarvan en prioriteitsstellingen?

  HEA heeft bij de afgelopen verkiezingen in het verkiezingsprogramma opgenomen dat we graag op de Ossenmarkt een parkeerdek extra zouden realiseren en daarbij de samenwerking willen opzoeken met het ZZM. Wij zagen de opheffing van het bootmodel al aankomen.
  Wij meenden dat als ZZM en de gemeente konden gaan samenwerken aan een verdubbeling (of meer) van parkeerruimte op de Ossenmarkt achter het station, er twee vliegen in één klap geslagen zouden kunnen worden: opheffen van overmaat aan parkeerblik in de binnenstad en ruimte voor bezoekers van het ZZM. Met als mede-argument dat de bezoekers van het ZZM dan óók door de stad zouden komen. ZZM zegt nu zelf ook dat belangrijk te vinden!

  Op de Ossenmarkt zou je een betaald-parkerenregime kunnen instellen met een dagtarief. Plus eventueel een parkeerabonnement voor forensen die gebruik maken van de parkeerdekken.
  Als in de binnenstad zelf het huidige parkeerregime gehandhaafd zou blijven, dus met een maximale parkeerduur van 3 uur, zullen veel toeristische bezoekers van de stad en ZZM een dagtarief aan de Ossenmarkt geen probleem vinden.
  Het is dan puur een kwestie van parkeerregulering voor binnenstad en ZZM, geen spekken van de gemeentekas. De geldhonger van die laatste is toch onstilbaar…

  Wij als HEA hebben dus de lijn van ons verkiezingsprogramma gevolgd, dat lijkt me ook correct. Ik weet dat er nogal wat identiteiten in de Enkhuizer politiek zijn die hun eigen beloftes en verkiezingspunten overboord gooien als ze achten dat dit politiek beter uitkomt, maar dat doen wij dus niet. Geen valse argumenten als “voortschrijdend inzicht”, “compromisvorming bij coalitiegesprekken” of anderszins. Je gaat ergens voor of niet. Als de eerste de beste andere persoon of partij je visies al onderuit kan praten en je dan direct overstag gaat, betekent dat gewoon dat je eigen inzichten blijkbaar bagger en/of flinterdun zijn. Zoals nu bij een aantal coalitiepartijen gebeurt: alles voor het pluche!

  De ZZM-visie van parkeren op het REZ is ruimtelijk gezien ook niet slecht, maar de belangenconcentratie is wat HEA betreft niet goed. Slechts het ZZM gaat daar voordeel bij hebben, de Enkhuizer binnenstad heeft er niet tot nauwelijks baat bij. Mensen die een paar uur in het ZZM hebben gelopen, zéker als ze met kinderen zijn, gaan niet snel daarna nog de Enkhuizer binnenstad in.
  Het ZZM heeft, net als Sprookjeswonderland, daarvoor teveel een concept dat lijkt op wat Centerparcs doet: alles binnen de eigen toko hebben. Snoepverkoop, horeca, ijsjes of eten, speelgoed, toeristische artikelen, ansichtkaartjes etc: daarvoor hoeft men na bezoek van deze publiekstrekkers niet meer de binnenstad te bezoeken!
  De kindertjes zijn moegespeeld of moegekeken en moe-ijsjesgegeten, papa en mama hebben het gezien en zijn niet meer in de mood om monumenten te gaan bekijken met een stel kids aan de hand etc.
  Het is nog niet zo héél lang terug dat ik zelf met kinderen aan de hand overal heen ging, ben net een jaar of 6 uit die fase! Ik begrijp hoe het gaat.

  Ouderen die het ZZM bekijken brengen lang door in dat ZZM omdat daar gewoonweg veel te zien is, die lopen na afloop niet nog eens uren in de stad rond. Het ZZM en Sprookjeswonderland hebben denk ik voor Enkhuizen meer de grote functies als werkgevers en naamsbekendheidgevers dan daadwerkelijk de functie als trekker voor de stad zelf.

  Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat deze grote werkgevers en naamsbekendheidgevers niet heel goed gefaciliteerd dienen te worden! Sprookjeswonderland heeft mijns inziens nu bijna alles wat het hartje begeerd gekregen.
  Het ZZM wil iets dat de mogelijkheden van ontwikkeling van het REZ niet volledig open houdt en hun eigen argument van spin off naar de binnenstad onderuit haalt. Plus voor HEA als partij die opkomt voor het belang van groen en dierenleven, ook behoud van groen in onze leefomgeving.
  Dat laatste lijkt voor velen een kulargument, maar onderzoeken wijzen steeds vaker uit dat steden waar veel groen in de directe leefomgeving is een gezondere bevolking kennen: minder hart- en vaatziekten, lagere bloeddruk, minder diabetes en veel meer dingen. Behoud van groen in de directe leefomgeving gaat op lange termijn veel geld schelen die overheden moeten spenderen aan zorgkosten.

  Kortom: het is niet zo dat wij in de raad zomaar wat brullen, er zit bij een aantal een gedachte achter. In ieder geval bij HEA.

  Like

  1. Hallo Hans, in de eerste plaats dank voor je uitgebreide reactie. Voor wat je eerste zin en je laatste zin betreft. Ik zal ze onderwerp maken van een nadere beschouwing anders wordt deze reactie te lang.

   Je spreekt je twijfel uit over de spin-off voor de gemeente voor wat betreft de bezoekers van het ZZM. Ik ben dat met je eens en denk dat het ZZM en het TPE daar veel te optimistisch over zijn. Hun interpretatie van elders verkregen cijfers is me iets te gemakkelijk. Het is echter een onderwerp op zich en verdient een bredere discussie dan er tot nu toe is gevoerd.

   Zo zag ik graag beargumenteerd, dat de spin-off (als gekozen wordt voor parkeerruimte rond het station) aanzienlijk groter zal zijn dan als er gekozen wordt voor een parkeerterrein op het REZ.
   En of dat verschil een investering rechtvaardigt van 12 miljoen euro. Ik ben bang van niet.

   Ik zie op dat punt meer in betere regulering zoals D66 ook bepleit. Eerste deel Ossenmarkt inrichten voor bezoekers, tweede deel voor forenzen. Langparkeerders (bruine vloot) naar de Flevolaan. Eventueel met een loopbrug over het spoor waar de SP voor pleitte.

   Voor wat betreft de spin-off zullen we het voornamelijk moeten hebben van oudere bezoekers. In bezit van een museumjaarkaart die stad en land af reizen voor bijzondere tentoonstellingen. (Jeroen Bosch of David Bowie). Dat zijn bezoekers die niet noodzakelijkerwijs de hele dag in het museum willen doorbrengen, maar alleen de tentoonstelling willen zien en vervolgens de omgeving willen verkennen.

   Die groep wordt jaar na jaar groter en het is alleen maar verstandig dat de museumdirectie daar aandacht aan wil schenken. Bijvoorbeeld om vaker bijzonder tentoonstellingen te organiseren. Maar elke bijzondere tentoonstelling kost geld en ik begrijp dat men gefrustreerd is door het feit dat men dit geld moet uitgeven aan transporteren in plaats van exposeren.

   Tot slot je opmerking over groen. Ik wil het belang ervan zeker niet bagatelliseren, maar waarom daarbij dan niet gedacht aan het schootsveld. Je zou dat tot een prachtig wandelpark kunnen maken, als je tenminste bereid bent daar geld voor vrij te maken.

   Like

   1. Hai Pim,

    Die bijna 12 miljoen die een meerdeks parkeergelegenheid zou gaan kosten op de Ossenmarkt, daar twijfel ik dus zelf hevig aan. Wethouder Jan Franx heeft altijd beweerd dat een dergelijk parkeergebouw op goedkope wijze te realiseren was. Althans, in de tijd dat ik ook nog meeliep als raadslid voor Nieuw Enkhuizen. Waar ik alweer 4 jaar weg ben trouwens!

    Maar ik heb geen redenen om aan te nemen dat Jan Franx onzin kletste of zomaar wat gezegd zou hebben. Ik beschouw hem als iemand die een integere wethouder was die de boel niet heeft willen belazeren.
    Hij heeft zijn beweerde goedkope wijze van parkeerdekken kunnen realiseren meermaals binnen de (steun)fractie van NE gepromoot en naar ik meen ook in commissiedebatten. Helaas is de site van de gemeente Enkhuizen niet meer historisch, dus is het daar niet meer terug te zoeken.

    Ik begrijp zelf persoonlijk niet waarom NE, die de plannen plus kostenplaatjes nog moet hebben van dit goedkoop kunnen realiseren van parkeerdekken op de Ossenmarkt achter het station, hier niet mee naar buiten komt. Het heeft ongetwijfeld een politieke reden, misschien in relatie tot de SP waar ze nogal achteraan rennen, maar ik kan het eigenlijk niet goed duiden.
    In ieder geval: als Jan Franx met deze plannen is gekomen, kan een huidig college dat ook. Het gaat gewoon om de politieke wil dit wel of niet te doen. In zo’n geval wordt het kostenplaatje neergelegd naar hoe de opdrachtgever dit wil, heel gewoon in gemeente- en grootbedrijvenland.

    Uitgaande van bovenstaande is het in de ogen van HEA zo dat een meerdeks parkeercomplex op de Ossenmarkt als gezamenlijk project van gemeente en ZZM twee parkeerproblemen in één klap oplost: voor de binnenstad én voor het ZZM. Waarbij als zijdelings voordeel dus ontstaat dat mensen die naar het ZZM lopen kennis maken met de binnenstad. Sowieso zien ze in ieder geval meer van de binnenstad en de daar aanwezige horeca en detailhandel dan als ze gaan parkeren op het stuk grond van het voormalige buitenzwembad op het ZZM.
    Mensen die op het terrein van het voormalige zwembad parkeren, daarvan kan ik je garanderen dat het grote gros der bezoekers géén uitstapje gaat maken richting binnenstad. Daarentegen ontneem je voor blikparkeren wél een oppervlakte aan ontwikkeling van het REZ voor verblijfstoerisme waarvan de bezoekers dus wél de binnenstad in zullen trekken.
    Daarnaast moet er ontzettend veel in infrastructuur geïnvesteerd worden om verkeersoverlast voor bewoonde gebieden en/of verblijfsgebieden in het REZ trachten te vermijden.

    Kortom, voor HEA is het zo dat meerdeks parkeren bij de Ossenmarkt tot voor dusverre in meerdere opzichten te prefereren is boven parkeren op het REZ zelf. Al heb ik wel meer dan ruim begrip voor de wens van het ZZM. Maar de raad heeft te maken met meer belangen dan alleen die van het ZZM. In ieder geval proberen wij als partij daarin mee te denken.

    Like

    1. Hallo Hans, feitelijk herhaal je hier wat je ook tijdens de raadsvergadering naar voren hebt gebracht. Ooit heeft Franx eens beweert dat het aanleggen van dubbeldeks parkeren goedkoper kan. Hoeveel 1,2 4, 6 miljoen weet je niet want dat ligt ergens verborgen in de notulen van lang geleden. Geen idee hoe Franx aan die wijsheid kwam. Officieel rapport of toch gewoon een slag in de lucht wat in de politiek wel vaker voorkomt.

     Voor een stad, die moeite heeft om de komende 10 jaar 25 miljoen op te hoesten voor het onderhouden van bestaande kapitaalsgoederen, vind ik een investering van pakweg 8 miljoen in een dubbeldeksparkeergarage (aannemende dat het 4 miljoen goedkoper kan dan er nu wordt beweerd) bijna obsceen.

     Je stelt dat het gros van de bezoekers van het ZZM dat parkeert op het REZ de stad niet zal bezoeken. Ik denk dat je daar gelijk in hebt. Maar dat is een tamelijk globale verklaring die geen rekening houdt met de diverse soorten bezoekers.

     Het ZZM constateert een verschuiving van eenmalige bezoekers (die er een dagje van maken) naar bezoekers met een museumjaarkaart die vaker komen voor een kort bezoek en die een bepaalde tentoonstelling willen zien.

     De groep, die dus geen kosten maakt voor het museumbezoek zelf, lijkt me de groep die over de tijd en de middelen beschikt om ook nog eens de stad gaan bezoeken.

     De vraag is dan hoe bedien je die groep het beste. Door ze op een kilometer van het museum te laten parkeren of door ze kort naast het museum te laten parkeren waarna ze (eventueel met de auto) naar de binnenstad gaan om daar wat rond te dwalen.

     Ik heb daar geen sluitend antwoord op, maar je zou daar in ieder geval over kunnen nadenken en een discussie over kunnen voeren.
     Mijn probleem met de huidige gang van zaken is dat, omdat we het om politieke redenen onmogelijk gemaakt hebben we er dus ook niet meer over hoeven na te denken of te discussiëren. Die politieke reden is gebaseerd op een flut argument. Te veel verkeer door de binnenstad.

     Verder parkeren op het REZ gaat ten koste van verblijfsrecreatie, maar uit de schets en mijn betoog erover blijkt dat in de praktijk nog al mee te vallen. Men mikt nu op 200 huisjes, maar misschien is 100 huisjes wel een beter idee. Bovendien weten we niet hoe het dorp er uit gaat zien. Wordt het een vakantiedorp als 12 in het dozijn met iedereen zijn eigen parkeerplek of kiest men voor een Anton Pieck-achtig iets zoals SWL ooit voorstelde.

     Tot slot dit, het staat HEA natuurlijk vrij om een meerdeks parkeergarage te bepleiten, maar ik vind dan wel dat je ook moet aangeven hoe je dat wilt financieren. Gewoon roepen “dat is het beste” is me te populistisch. Zeg er dan meteen bij, “dat gaat de gemeente jaarlijks zoveel kosten”, maar we denken dat de lokale horeca en middenstand er wel bij gaat varen.

     Een middenstand die overigens hulp van de gemeente nodig heeft om een feestverlichting te kunnen bekostigen.

     Like

     1. Hai Pim,

      Jan Franx kon soms in een korte tijd heel veel vertellen, maar echt onzin uitkramen of zomaar wat roepen deed hij toch niet. Ik denk dat als Jan pretendeerde een goedkope bouwsoort te kennen en onderzocht te hebben om parkeerdekken op de Ossenmarkt te kunnen realiseren, hij het niet over 12 miljoen euro heeft gehad, maar ook niet over 8 miljoen euro. Binnen de Enkhuizer verhoudingen zou zelfs 4 miljoen euro al veel zijn, ook zelfs al in de tijd dat Jan nog wethouder was.
      Hij heeft met grote stelligheid óók in de steunfractievergaderingen van Nieuw Enkhuizen beweerd dat dit heel goed kon allemaal.

      Maar om het ook een stukje bij jou te leggen: hoeveel gaan we aan REZ-rendement inleveren door de jaren heen als we grond op een toeristische A-locatie omzetten in parkeerruimte voor één bedrijf in plaats van er toeristisch verblijfsgebied van te maken? Hoeveel is de grond an sich feitelijk al waard? Ook dat is nu niet te zeggen, maar wel iets dat belangrijk is. Met zo’n terrein geef je heel wat weg, terwijl dat slechts één belang dient.

      Daarnaast doorbreken we sowieso per definitie de vrijheid om ontwikkelingen op het REZ in alle vrijheid te kunnen invullen als we een deel van deze A-locatie ten behoeve van één bedrijf omzetten in niets voor de stad opleverende parkeerruimte. Het is geen gebied dat ergens betekenisloos achteraf ligt. Althans, nu wel maar na ontwikkeling van het REZ niet meer (als het ooit nog gaat gebeuren allemaal).
      Als we daar zomaar zo’n parkeerruimte neerleggen betekent dit mogelijkerwijze dan ook dat de waarde van de rest van het REZ keldert, je beperkt namelijk de mogelijkheden tot vrijheid ontwikkeling nogal. Ik persoonlijk vind dit soort “bijkomstigheden” niet iets dat zomaar even weggewuifd kan worden.

      Mooie discussie trouwens, het parkeren. Kunnen we nog jaren over doorschrijven 🙂

      Like

     2. Hai Pim,

      Jan Franx kon soms in een korte tijd heel veel vertellen, maar echt onzin uitkramen of zomaar wat roepen deed hij toch niet. Ik denk dat als Jan pretendeerde een goedkope bouwsoort te kennen en onderzocht te hebben om parkeerdekken op de Ossenmarkt te kunnen realiseren, hij het niet over 12 miljoen euro heeft gehad, maar ook niet over 8 miljoen euro. Binnen de Enkhuizer verhoudingen zou zelfs 4 miljoen euro al veel zijn, ook zelfs al in de tijd dat Jan nog wethouder was.
      Hij heeft met grote stelligheid óók in de steunfractievergaderingen van Nieuw Enkhuizen beweerd dat dit heel goed kon allemaal.

      Maar om het ook een stukje bij jou te leggen: hoeveel gaan we aan REZ-rendement inleveren door de jaren heen als we grond op een toeristische A-locatie omzetten in parkeerruimte voor één bedrijf in plaats van er toeristisch verblijfsgebied van te maken? Hoeveel is de grond an sich feitelijk al waard? Ook dat is nu niet te zeggen, maar wel iets dat belangrijk is. Met zo’n terrein geef je heel wat weg, terwijl dat slechts één belang dient.

      Daarnaast doorbreken we sowieso per definitie de vrijheid om ontwikkelingen op het REZ in alle vrijheid te kunnen invullen als we een deel van deze A-locatie ten behoeve van één bedrijf omzetten in niets voor de stad opleverende parkeerruimte. Het is geen gebied dat ergens betekenisloos achteraf ligt. Althans, nu wel maar na ontwikkeling van het REZ niet meer (als het ooit nog gaat gebeuren allemaal).
      Als we daar zomaar zo’n parkeerruimte neerleggen betekent dit mogelijkerwijze dan ook dat de waarde van de rest van het REZ keldert, je beperkt namelijk de mogelijkheden tot vrijheid ontwikkeling nogal. Ik persoonlijk vind dit soort “bijkomstigheden” niet iets dat zomaar even weggewuifd kan worden.

      Mooie discu parkeren. Kunnen we nog jaren over doorschrijven 🙂
      ssie trouwens, het

      Like

 2. SWL en het ZZM liggen wat ongelukkig, zo aan de waterkant. Dat is een keus uit het verleden.
  Voor parkeren kom je dan ook al snel op het REZ terecht, Jammer maar onvermijdelijk.

  Of je wilt of niet, er moet een oplossing gezocht worden voor al die auto’s.
  De moderne toerist heeft geen zin om verplicht tijd en geld te steken in een boottochtje, als hij komt om een museum te bezoeken.

  Waar haalt de gemeente het lef vandaan om plannen te maken voor 200 huisjes op het REZ en tegelijkertijd de grootste publiekstrekkers, die we nu hebben, aan banden te leggen?

  Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: