Van tafel vegen.

vergaderingVeertien dagen geleden schreef ik in “Politiek voor dummies” wat er diende te gebeuren wilde de raad zichzelf niet onsterfelijk belachelijk maken.

Ik noemde twee moties. De eerste om het raadsvoorstel voor kennisgeving aan te nemen. De tweede om het coalitieakkoord tijdelijk op te schorten teneinde een onderzoek naar een parkeermogelijkheid op het REZ mogelijk te maken.

Leek me een mooie opdracht voor de oppositie, maar die hangt in Enkhuizen meestal als los zand aan elkaar, dus zover is het niet gekomen. Maar gelukkig heeft de coalitie (met uitzondering van het CDA) wel haar verantwoording genomen en is zij gekomen met een tweetal wijzigingen op het college voorstel.

De eerste niet in de vorm van een motie, maar een amendement. Het resultaat is hetzelfde. Het college vroeg een keuze te maken, de raad besluit dat niet te doen.

Mijn tweede motie ging over het tijdelijk opschorten van het coalitie akkoord, waardoor onderzoek naar de parkeermogelijkheden op het REZ mogelijk zou worden.

In de motie, die de coalitie nu indient, spreekt men uit dat:

het wenselijk is dat ook andere opties voor uitbreiding van de parkeercapaciteit onderzocht worden, voordat de Raad een voorkeur voor één of meerdere opties uitspreekt;  daarbij rekening gehouden kan worden met de wensen van het Zuiderzeemuseum om tot een ander parkeerregime voor haar bezoekers te komen, maar dat deze wensen niet leidend kunnen zijn.

Prima, er mag dus rekening worden gehouden met de wensen van het Zuiderzeemuseum. Wat die wens is weten we, parkeerruimte op het REZ. Deze wens mag weliswaar nog even niet leidend zijn, maar dat is betekenisloos politiek gereutel, waarachter je probeert te verbergen dat je een een politiek stokpaardje hebt ingeruild voor gezond verstand.

Men pruttelt nog wat na met:

Weliswaar wil het Zuiderzeemuseum het bestaande “veerbootmodel” op termijn afstoten, maar dit wil niet zeggen dat voor dit model geen rendabele, of op zijn minst budgetneutrale, exploitatiewijze te bedenken is.

Ter ondersteuning van dat argument voegt men een berekening bij die volkomen uit de duim gezogen lijkt. De lasten van het bootmodel bedroegen in 2015 bijna € 700.000,-  De baten (parkeergelden) € 125.000,-. Verdubbel je het parkeertarief (wat wordt voorgesteld) dan stijgen de baten naar € 250.000,- en daalt het jaarlijks tekort naar € 450.000,-.

Het wordt helemaal hilarisch als de coalitie denkt dit vaarmodel te kunnen onderbrengen in een stichting. Dat lukt alleen als de gemeente (net als bij het zwembad) de verliezen van die stichting voor de volle 100% compenseert.

Maar de winst van dit alles is natuurlijk dat het ZZM de kans krijgt een plan uit te werken voor parkeren op het REZ zonder dat dit (om politieke redenen) van tafel zal worden geveegd.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

2 gedachten over “Van tafel vegen.”

 1. Een onzinnig plan om van ons REZ een groot parkeerterrein te gaan maken! Daar zal het nageslacht gelukkig van worden???

  Like

  1. Je kunt alles wel onzinnig noemen, maar voorlopig ligt er al jarenlang een terrein braak (voormalig zwembad) dat dienst heeft gedaan als parkeerterrein voor SWL. Het is nauwelijks zichtbaar vanaf de openbare weg. Men wil er nu vakantiehuisjes op bouwen.

   Anders gezegd, het terrein heeft nu geen algemeen recreatieve functie en zal dat in de toekomst ook niet krijgen.

   Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: