Zelfbehoud

Pijl
Drijfveer

Kort geleden reageerde ik in “Denkrichting” op een opmerking van een lezer. Die veronderstelde dat mijn “denkrichting” voor raadsleden een beletsel vormde om te reageren op mijn blog.

Ik schreef naar aanleiding van die opmerking, “Ik vermoed dat er een andere reden is, maar zolang ze zichzelf niet uitspreken blijft dat natuurlijk een vermoeden.”

Bram van der Pijll (Betrokken Burgers) was zo vriendelijk om zich uit te spreken en zodoende helderheid te verschaffen. Hij schreef me de volgende  email en gaf toestemming om hem te publiceren.

Beste Pim,

Zoals je weet volg ik regelmatig jouw overpeinzingen richting de politiek van Enkhuizen.

Helaas moet ik constateren dat het niveau onderhand de inslag krijgt van een mopperende oude man die de boot gemist heeft en daar aardig gefrustreerd over is.

Zo loop je je doel naar mijn idee helaas voorbij.

Het is in mijn ogen alleen nog beledigend naar ambtenaren, college en ons als raadsleden toe.

Mogelijk doen we dingen verkeerd of niet handig, maar we doen tenminste iets.

Erg jammer en voor mij de reden dat ik jouw blog verder links zal laten liggen.

Met vriendelijke groet, Bram van der Pijll

ps, mits je alles citeert en niet een stukje mag je uiteraard mijn uitspraken gebruiken.

Bram schrijft, dat hij rekening houdt met de mogelijkheid dat er dingen verkeerd of niet handig gedaan worden, maar stelt vervolgens ook vast dat “ze” (de raad?) in ieder geval “iets” doen. Ik ben de laatste die dat zou willen betwisten, maar zelf doe ik natuurlijk ook wel “iets”.

Op 1 oktober 2009 begon ik met dit blog. Sindsdien heb ik ongeveer 1850 standpunten geformuleerd. Tien raadsvergaderingen per jaar waarin 10 fracties over 5 agendapunten een standpunt innemen levert 500 standpunten per jaar op. Gedurende 6 jaar is dat 3000 standpunten.

Kortom, in mijn eentje formuleer ik meer dan de helft van het aantal standpunten dat politieke partijen gezamenlijk formuleren. Op grond daarvan durf ik te stellen, dat als je meent dat de raad tenminste “iets” doet, je er niet aan ontkomt om te erkennen, dat al die tijd ook ik “iets” heb gedaan.

Maar het gaat natuurlijk niet alleen om het aantal standpunten. Het gaat ook om de kwaliteit er van.  Laat ik de laatste drie standpunten van Bram (waarop ik kritiek heb geleverd) nader beschouwen.

Rioolonderzoek.

Het rioolonderzoek werd door Bram en de zijnen noodzakelijk geacht om de noodzaak van drugsbestrijding in Enkhuizen aan te tonen.

Echter, er was geen enkele partij die de noodzaak van drugsbestrijding ontkende. Drugsbestrijding vindt plaats in regionaal verband. In de vaststelling van dat beleid heeft het rioolonderzoek geen enkele betekenis gehad. Op grond van de uitkomst zijn ook geen andere (dan de reeds voorgenomen) maatregelen getroffen.

Het onderzoek leverde op één punt een onverklaarbaar resultaat op met als gevolg reputatieschade voor Enkhuizen.

Daarnaast, ook het college was van mening dat de voor het rioolonderzoek beschikbaar gestelde middelen beter gebruikt hadden kunnen worden voor preventieve doeleinden.

Fractievoorzitter.

Nadat zijn partij het vertrouwen in hem had opgezegd, bleef van der Pijll volharden in zijn opvatting dat hij niettemin fractievoorzitter was van die partij.

Dat was niet alleen in strijd met de democratische gedragsregels, het schiep ook de nodige verwarring.

Inmiddels heeft van der Pijll zijn opvatting gewijzigd en heeft hij gedaan wat ik destijds al voor aanbevelenswaardig hield. Hij pretendeert niet langer deel uit te maken van de partij die hem royeerde.

Coalitie-akkoord.

Van der Pijll vindt het uitvoeren van een coalitie-akkoord belangrijker dan een onderzoek naar de mogelijkheid de toekomst van het ZZM veilig te stellen.

———–

Kortom, drie verschillen in standpunt die volgens van der Pijll het gevolg zijn van de frustraties van een oude man die de boot heeft gemist. Waarna hij besluit om niet langer kennis te zullen nemen van de standpunten van die oude man, die (soms) afwijken van zijn eigen standpunt.

Een besluit dat niet helemaal als een verrassing komt, omdat hij daarvoor al gedemonstreerd had niet gevoelig te zijn voor welk argument dan ook. Zelfs als ze worden aangevoerd door (voormalige) partijgenoten.

Hen zal hij uiteindelijk verwijten er ondemocratische praktijken op na te houden.

Een verstrekkend standpunt, dat hij dan verder weer niet wil toelichten.

Van der Pijll’s voornaamste drijfveer lijkt zelfbehoud te zijn.

Op 10 mei zullen we weten waartoe dat zal leiden. Dan moet hij namelijk kiezen tussen de uitvoering van een coalitie-akkoord of het veilig stellen van de toekomst van het ZZM.

Ik denk te weten wat goed is voor Enkhuizen, maar weet van der Pijll dat ook?

 

 

 

 

 

 

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Eén gedachte over “Zelfbehoud”

  1. Ach Pim, over twee jaar is Van der Pijl weg. Bij de volgende verkiezingen is er toch geen hond meer die op hem stemt. Ik geloof ook niet dat er veel mensen op zijn reacties zitten te wachten. Deze man jaagt Enkhuizen alleen maar op kosten met zaken als rioolonderzoeken.

    Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s