Duimdenken.

duimRaadsleden bereiden hun optreden tijdens openbare vergaderingen gewoonlijk voor met een kleine groep vertrouwelingen ook wel “steunfractie” genoemd.

Bij gecompliceerde onderwerpen leidt dat er toe, dat er vooraf een tekst wordt gecomponeerd die tijdens de vergadering wordt voorgelezen.

Recente voorbeelden zijn de teksten die D66 en PvdA op hun website hebben geplaatst.

Raadsleden ontberen echter de flexibiliteit om deze teksten aan te passen als ze kort voor de vergadering informatie krijgen (bijvoorbeeld via een inspreker) die in tegenspraak is met hetgeen zij eerder (in samenspraak met hun steunfractieleden) hadden verondersteld.

Dit maakt, dat het “inspreken” bij commissievergaderingen vrijwel altijd volkomen nutteloos is.

De “toespraak” van PvdA raadslid Kunst bevat een aantal storende onjuistheden die door de inspreker al waren weerlegd, maar niettemin toch door haar werden voorgelezen als haar bijdrage aan het debat.

Kunst verwijt het college, dat het er voor gekozen heeft alleen het ZZM te “bedienen”.

Klaarblijkelijk is het de PVDA ontgaan dat het raadsvoorstel geen keuze van het college bevat, maar een opsomming van mogelijkheden die het college door een extern bureau had laten uitzoeken. Door middel van haar raadsvoorstel vraagt het college aan de raad om daaruit een keuze te maken.

Het college heeft dezelfde opsomming voorgelegd aan het ZZM met hetzelfde verzoek. Daaruit een keuze te maken. Het ZZM heeft (noodgedwongen) aan dat verzoek voldaan, maar nadrukkelijk aangegeven dat geen van de voorgelegde mogelijkheden een voor haar optimale oplossing bevatte.

De voor het ZZM optimale oplossing was volgens het college onbespreekbaar vanwege het coalitie-akkoord. Nu is een coalitie-akkoord niet het resultaat van een publieke discussie waarin voor en tegen uitgebreid tegen elkaar zijn afgewogen.

Een coalitie-akkoord is het resultaat van een onderonsje tussen coalitiepartijen en de ambtelijke organisatie over wat wenselijk en mogelijk is.

Maar het mag (zonder zorgvuldige afweging) natuurlijk nooit een belemmering zijn voor de verdere ontwikkeling van een van meest prestigieuze bedrijven in Enkhuizen.

Kortom, Kunst beweert in haar bijdrage aan het debat iets dat niet waar is. Het college “bedient” niet het ZZM, maar gebruikt haar als dekmantel om de eigen ambities (uitbreiding van de parkeermogelijkheden aan de zuidkant van de stad) te kunnen realiseren.

Dat mag op zichzelf een loffelijk streven zijn, maar het rechtvaardigt niet, dat het ZZM voor dat streven aansprakelijk wordt gesteld.

Door haar bewering stelt Kunst het ZZM (volstrekt onnodig) in een kwaad daglicht.

Hetzelfde doet Visser(CDA) als hij stelt dat het ZZM baten verzwijgt die uit het bootmodel voortvloeien. Hij schat die baten op € 150.000,- wat me, gelet op het aantal bezoekende auto’s, te hoog geschat lijkt.

Maar veel erger is natuurlijk, dat hij iets uit zijn duim zuigt om het vervolgens (tijdens de vergadering) als feit te presenteren.

Dus naast het alom bekende doemdenken kunnen we nu ook spreken van duimdenken. Het wordt bedreven in een maandelijks avondvullend programma vanuit de Breedstraat. Ook wel bekend onder de naam gemeenteraadsvergadering.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

5 gedachten over “Duimdenken.”

 1. Berekening opbrengst parkeergelden ZZM. Geopend zes maanden is 180 dagen maal 300 plaatsen maal 50% bezetting maal 5 euro per plaats maakt 135.000 euro. Afgerond 150.000.

  Like

  1. De parkeeropbrengst in 2015 bedroeg nog geen € 125.000,-. De suggestie dat ze niet zou zijn opgenomen in de kostenberekening is onjuist.

   De lasten van het bootmodel in 2015 bedroegen € 700.000,-, daar zijn de baten (parkeeropbrengst) van afgetrokken om te komen tot een bedrag van ruim een half miljoen dat door het ZZM naar buiten is gebracht.

   Like

 2. Ik volg dit blog al een tijd. Vaak met plezier, soms niet. Wat me opvalt is dat de toon steeds denigrerender wordt. Jammer, dat beïnvloed de zeggingskracht van de artikelen wat mij betreft in negatieve zin. Wat ook opvalt, is dat het eigenlijk geen zin heeft om te reageren op de artikelen. Want de schrijver lijkt weinig ontvankelijk voor andere, of tegenargumenten. Ook jammer. Zou dat misschien een denkrichting kunnen zijn waarom er door de locale politici niet, of niet meer, gereageerd wordt.
  Ik zie ook weinig reacties met andere geluiden: deze site lijkt inmiddels ook een eigen hofhouding van trouwe reageerders te hebben die alles onderschrijven. Mooi om te zien dat op deze blog eigenlijk hetzelfde ontstaat als wat volgens de schrijver aan de Breedstraat speelt. Zonder contextuele toetsing verworden meningen en ideeën tot ideologieën, niet?
  Ga vooral door met de artikelen, ik waardeer ze. Maar wat mij betreft mag het onnodig vileine er wel uit. Ik ben er in tegenstelling tot de schrijver van de artikelen namelijk wél van overtuigd dat raadsleden, collegeleden en ambtenaren hun uiterste best doen om het belang van de inwoners van de stad te dienen. Ieder doet z’n best, op zijn of haar manier. Je mag en kunt er wat van vinden, maar laat dat aub wel op een respectvolle manier blijken.

  Like

  1. Henk, je reageert (voor de eerste keer) op een bericht over duimdenken. Daaronder versta ik dingen uit je duim zuigen en als conclusies of feit presenteren. Ik geef daarvan twee voorbeelden en beargumenteer ze. Verder stel ik iedereen (die het niet met mijn argumentatie eens is) in staat om tegenargumenten aan te voeren.

   Je suggereert, dat het ontbreken van tegenargumenten een uitvloeisel is van mijn manier van schrijven. Mogelijk, maar zou het ook kunnen zijn dat de betrokkenen gewoon geen goede tegenargumenten hebben?

   Ook ik ben er van overtuigd dat de groepen die je noemt hun uiterste best doen, maar anders dan jij, ben ik er niet van overtuigd dat daarbij altijd het belang van Enkhuizen voorop staat.

   In de kwestie die voorligt gaat het om de vraag wat er prevaleert. Een coalitie-akkoord dat op een achternamiddag in elkaar is gesleuteld door een paar politieke partijen of toekomst van een (in mijn ogen) uiterst waardevol museum. Mijn keuze is duidelijk.

   Dat ik weinig respect toon voor de keuze van die politieke partijen, het zij zo. Op hun beurt tonen zij weinig respect voor de belangen van het ZZM.

   Like

  2. Denigrerend? Onzin. Bestuurders van Enkhuizen roepen het over zichzelf af. Ik ga niet de nog niet afgehandelde zaken opsommen. If you pay peanuts, you get monkeys. Het is te laat en de rotzooi ruimen ze niet eens op. Laat de burgers zo snel mogelijk verlost zijn van dit ongemak .

   Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: