Completer beeld.

gemeenteraad
Completer beeld

Kort geleden stelde ik voor, dat de Enkhuizer politieke partijen gezamenlijk een website (blog) in het leven zouden roepen waarop zij hun opvattingen en meningen konden verkondigen over de zaken waarover ze van plan zijn besluiten te nemen.

Als een soort van dienstverlening aan de Enkhuizer kiezer.

Uiteraard zou iedereen volledige zeggenschap hebben over zijn eigen bijdragen. Kiezers zouden dan niet 10 verschillende websites hoeven af te stropen om uit te vinden hoe “de politiek” de haar toevertrouwde taken uitvoert.

Uiteraard geen enkele reactie van onze politieke leiders. Behalve dan van Hans Langbroek die het wel een leuk idee vond.

Ik leid daar uit af, dat onze politieke leiders liever alleen voor eigen parochie willen preken. Discussie kan weliswaar nuttig en leuk zijn, maar natuurlijk alleen met mensen waarvan je mag aannemen dat ze het voor het merendeel met je eens zijn.

Wat me ook wel handig leek was, dat ze die opvattingen en meningen kenbaar zouden maken VOORDAT ze er publiekelijk over gingen vergaderen.

Je zou als kiezer (door te reageren) dan in ieder geval de kans hebben om invloed uit te oefenen op de gang van zaken.

Uiteraard bestaat onze politieke elite uit intellectuele krachtpatsers die overal verstand van hebben, maar soms bekruipt me toch het gevoel dat het niet onverstandig zou zijn als diezelfde krachtpatsers zich ook eens in een wat bredere kring zouden oriënteren.

Een belangrijk hulpmiddel daarbij zou de bovengenoemde website kunnen zijn. Je zou immers (als belangstellende burger) kennis kunnen nemen van de heersende opvattingen en daar op reageren voordat alles in kannen en kruiken is.

Hoewel de meeste politieke partijen beweren voorstander te zijn van grotere betrokkenheid van de burger, blijkt dat verder nergens uit.

Het stimuleren van die betrokkenheid ziet men voornamelijk als een taak voor anderen. Eigenlijk denk ik dat (lokaal) alleen SP en CU/SGP hun woorden in daden proberen om te zetten.

De uitdaging is naar mijn mening NIET “het uitleggen van de betekenis van een besluit nadat het is genomen”. De gemeente kwijt zich op voorbeeldige wijze van die taak.

De uitdaging is, het uitleggen van de betekenis van een besluit VOORDAT het is genomen. De verantwoording daarvoor ligt bij degenen die het besluit nemen. Dat wil zeggen de politieke stromingen die in de raad zijn vertegenwoordigd. Op dat punt is er bijna sprake van collectief falen.

In een poging nog te redden wat er te redden valt heb ik daarom dit week-end geprobeerd de nieuws-feeds van de websites van alle politieke partijen te achterhalen. Gezamenlijk vormen die namelijk datgene wat de politiek “naar buiten wil brengen” over waar ze mee bezig zijn.

Bij 7 van de 10 fracties ben ik daar in geslaagd. Van de Pijll heeft nog geen website en dus ook geen nieuws-feed. VVD en HEA hebben wel een website maar ik ben er niet in geslaagd een nieuws-feed te ontdekken. Bij CDA en LQ is dat wel gelukt, alleen produceren ze geen standpunten.  LQ prefereert facebook voor wat betreft het contact met de kiezer.

De resterende 5 partijen publiceren wel met enige regelmaat standpunten, met SP en CU/SGP als uitschieters. Over de kwaliteit ervan moet U zelf maar oordelen.

Op dit blog publiceer ik de links naar de laatste drie onderwerpen en de datum van publicatie. Zodat U ook een indruk krijgt van de frequentie waarmee men zaken aan de orde stelt.

U vindt ze in de meest rechtse kolom onder Gemeente Nieuws. Wel even naar beneden scrollen.

Ik denk, dat met deze laatste toevoegingen mijn blog een completer beeld schetst van hetgeen er (politiek gezien) in Enkhuizen gebeurt. Jammer dat onze politieke partijen daar zelf de verantwoording niet voor willen nemen, maar het is niet anders.

Een houding die ooit door Bram Vermeulen op voortreffelijke wijze werd verwoord.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s