Diep schamen

 

struisvogel
Probleem? Welk probleem?

Kersvers raadslid Shawn Vriendjes (PvdA) laat als reactie op mijn bericht “politiek elite” weten,

 “wat ik nog belangrijker vind dan de definitie van het probleem, is de definitie van probleemeigenaar.”

Als je de moeite neemt om er even over na te denken, besef je welke onzin hier wordt beweerd.

Hoe kun je een probleem oplossen als je het niet eerst hebt gedefinieerd?

Hoe stel je vast dat iemand de eigenaar van een probleem is, als je niet weet wat het probleem inhoudt?

Vriendjes staat overigens niet alleen in zijn standpunt. Ik schat dat een meerderheid van de raad (maar ook het college) er net zo over denkt. En dat verklaart dan direct het onzinnige (anderhalf durende) debat dat er over werd gevoerd.

Daarin werden de gebruikelijke stokpaardjes weer eens van stal gehaald en bereden.

Over één ding was men het eens. Onder geen beding dienden er havens gedempt te worden voor het scheppen van parkeerruimte. Dat was een voorspelbare uitkomst. Je kunt je zelfs afvragen in hoeverre het college haar greep op de werkelijkheid heeft verloren om deze mogelijkheid ook maar te opperen.

Maar met afwijzen van een mogelijke oplossing, heb je een probleem niet opgelost. Dat blijft gewoon bestaan.

Door een probleem niet helder te definiëren kun je het over van alles en nog wat hebben en dat is dan ook precies wat er tijdens de laatste commissievergadering gebeurde.

Niet in de laatste plaats, omdat het college het door het ZZM gesignaleerde probleem meende te moeten gebruiken als dekmantel voor het oplossen van een geheel ander probleem. Een vermeend tekort aan parkeerruimte aan de zuidzijde van de stad.

Zie ook “Serieus overwegen“.

De gedachtegang van het college lijkt als volgt te zijn geweest.

Als we het parkeerprobleem rond het station eerst verergeren (door parkeercapaciteit van de Krabbersplaat over te hevelen naar aldaar) dan valt de raad er mogelijk toe over te halen om drastische maatregelen te nemen. Die bereidheid bleek overduidelijk niet aanwezig, dus de vraag is: hoe nu verder?

Een goed begin lijkt me de definiëring van het probleem.

Volgens het ZZM vloeit het probleem voort uit een verandering in consumentengedrag. Anders dan jaren geleden is voor velen museumbezoek niet langer een dagje uit, maar een relatief korte belevenis, gevolgd door weer een andere korte belevenis.

Je kunt je daar over verbazen, je kunt je daar aan ergeren, maar je kunt ook proberen om je aan te passen. De ZZM directie probeert het laatste. Zij verdient daarvoor (wat mij betreft) alle lof.

De directie van het ZZM draagt ook een oplossing aan voor dit probleem (de verandering in consumentengedrag), maar heeft daarbij ook de hulp nodig van het gemeentebestuur, die immers eigenaar is van de grond waarop het ZZM een parkeervoorziening wil realiseren.

In plaats van die mogelijkheid serieus in overweging te nemen probeert het college een schijnoplossing te creëren door het scheppen van extra ruimte rond het station.

Men heeft namelijk andere plannen voor de grond waarop ZZM wil parkeren. Men wil daar een vakantiedorpje stichten. Maar als die plannen (realisatie van een vakantiedorpje) na jaren van voorbereiding jammerlijk zijn mislukt, leidt dat bij het gemeentebestuur niet tot heroverweging.

In augustus 2015 wordt duidelijk dat het REZ plan is mislukt en dat de schijnoplossing (uitbreiding van parkeerplekken rond het station) ofwel financieel onmogelijk is, danwel op grote weerstand bij de bevolking zal stuiten.

Dus laat men de schijnoplossing nog even op de plank liggen en haalt men de raad er toe over om nog een laatste wanhoopspoging te doen het REZ project nieuw leven in te blazen. De uitkomst van die wanhoopspoging is nog steeds onzeker.

In plaats van de toekomst veilig stellen van een internationaal gerenommeerd museum met grote educatieve waarde, probeert men te voldoen aan de grillen van een dubieuze (de meningen daarover zijn verdeeld) projectontwikkelaar.

College en raad zouden zich op grond daarvan diep, heel diep, moeten schamen.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

5 gedachten over “Diep schamen”

 1. Feit blijft dat ZZM hun probleem wil afwentelen op de openbare voorzieningen die de lokale bewoners overlast bezorgen. Denk aan al het verkeer wat nu al door Sprookjeswonderland wordt veroorzaakt op populaire dagen. Doe dat maal 3 of 4 en je kan wel nagaan wat dat voor de lokale bevolking betekend. Denk daarbij ook eens aan het idioot aantal ‘vrijwilligers’ die het ZZM gebruikt om hun toko draaiende te houden dat je je afvraagt of dit bedrijf wel levensvatbaar is naast de tonnen subsidie die ze ontvangen. Cultureel erfgoed ja. Maar wel voor hun zelf een erg commerciële toko die als er even wat negatieve publiciteit over pietendorp is meteen bijna alle pers buiten de deur houd. Dan is het ineens een ‘gewoon’ bedrijf die heel schimmig doet. Laat die bootjes lekker varen en verzin iets om het aantrekkelijker te maken voor het publiek wat opzich die boottocht ook al is. Scheelt je ook weer een aantal onslagen die je dan niet hoeft te doen…

  Like

  1. Afwentelen.
   Vanaf het begin heeft het ZZM haar eigen parkeervoorzieningen gerealiseerd en ook het vervoer naar haar locatie. Ook in de toekomst wil het ZZM haar eigen parkeervoorziening realiseren.
   De daarvoor beschikbare grond is in handen van de gemeente, maar die wenst haar niet te verkopen. Als U wel eens op het REZ komt weet U dat al jarenlang een stuk grond braak ligt (voormalig zwembadterrein) dat lange tijd in bruikleen is gegeven aan SWL om dienst te doen als parkeerterrein.
   Overlast.
   We hebben het over gemiddeld 125 auto’s per dag. Dat zal op piekdagen meer zijn en ongetwijfeld leiden tot enige overlast. Maar wellicht kun je dat met een paar gerichte maatregelen binnen de perken houden.
   Idioot aantal vrijwilligers.
   Voor zover ik weet, wordt er niemand gedwongen vrijwilliger te worden bij het ZZM.
   Commerciële toko.
   Het ZZM is een stichting zonder winst oogmerk. Er wordt aan niemand dividend uitgekeerd.
   Gewoon bedrijf.
   Het ZZM is inderdaad een “gewoon bedrijf” in de zin dat men geen verlies probeert te maken.
   Laat de bootjes lekker varen.
   Daar hangt een prijskaartje aan dat uiteindelijk door de bezoeker zal moeten worden betaald. Bent U op de hoogte van het begrip “jezelf uit de markt prijzen?”
   Verzin iets om het aantrekkelijker te maken.
   Dat gebeurd al enige tijd, maar is U kennelijk ontgaan. De bezoekersaantallen bevinden zich in een stijgende lijn.

   Like

 2. Zin, onzin? Ieder zijn blik.

  Stedenbouwkundige Touria Idrissi liet het goed zien in haar werk voor het UN city for slums. Het doel was om de sloppenwijken in Marokko op grote school vlak te krijgen en te vervangen door sociale huur. Waarom was dit een probleem? Vanuit enkel het overheidsperspectief: het was lelijk.
  Het daadwerkelijke probleem: gebrekkige voorzieningen, slecht onderwijs en slechte gezondheidszorg.

  Dit werkelijke probleem is op grote schaal onderzocht door de universiteit van Rabat. Dit leverde inzicht op van de werkelijke probleemeigenaren: de bewoners en de marktpartijen die de sociale woningbouw mogelijk moesten maken. Wanneer men niet had onderzocht wat het probleem was van de bewoners, hadden investeringen in infrastructuur niet bestaan uit scholen, medische faciliteiten maar hadden ze simpelweg huizen neergezet die onrendabel zouden blijken omdat de sloppenwijkbewoners simpelweg zouden verhuizen. Moraal vh verhaal: op het moment dat je het probleem niet opbouwt vanuit het perspectief van de eigenaren van dit probleem ben je niet in staat om het probleem op een effectieve manier op te lossen.

  Dan ZZM:

  Door dit probleem te formuleren als een parkeerprobleem voor het ZZM (en alleen se toeristische belangen te vragen) kun je niet anders dan met een oplossing komen voor enkel dát probleem. Op het moment dat je het probleem formuleert uit álle belanghebbenden (bewoners vanuit de belangen verkeer, kwaliteit van omgeving; ondernemers in het kader van aanvoer goederen; locatie van schepen; festivals, een ontbrekende alternatieve locatie) dan ben je niet in staat om een totaaloplossing te bedenken waarin een parkeersituatie wordt gebouwd ingepast in het beeld van de historische stad, rekening houdend met het verleggen van verkeersstromen en de parkeerdruk. Dan kom je met het voorstel om een haven dicht te plempen en een garage in een haven te bouwen.

  In een aantal jaar komt de omgevingswet er aan, een nieuwe werkmethode waarin belanghebbenden in de ruimte onderdeel zijn van probleemformulering en de invulling van de ruimte. Laten we daar klaar voor zijn in plaats van problemen te isoleren en als onsamenhangend met andere belangen te beschouwen.

  In deze denklijn hadden andere belanghebbenden allang aan tafel moeten zitten om tot een degelijk plan te komen. En daarom zijn probleemeigenaren wel degelijk belangrijker dan het probleem zelf, zij hébben namelijk het probleem.

  Like

  1. Ik heb proberen uit te leggen dat het probleem voortvloeit uit gewijzigd consumentengedrag. Kortere, maar frequentere bezoeken. Kennelijk is dat niet tot je doorgedrongen. Dat is spijtig.

   Like

   1. Zoals ik je probeer uit te leggen dat gewijzigd consumentengedrag geen reden is om het probleem van ZZM als leidend te nemen.

    Betekend niet dat het onbespreekbaar is, maar op deze wijze wordt Enkhuizen als één groot museum benaderd wat mij vrij kortzichtig lijkt.

    Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s