Politieke elite

kipzonderkopGisteravond een avondje vrijblijvend gekakel in de commissie grondgebied.

Onderwerp, het aanleggen van extra parkeerruimte aan de zuidkant van de stad. De gemeente had een quick-scan laten uitvoeren en die had een viertal locaties opgeleverd.

Te weten, de Ossenmarkt (achter het station), een terrein ten noorden van Pipelife, op het terrein van de koninklijke jachthaven (particulier eigendom) en op en rond het Dirk Chinaplein.

In haar onmetelijke wijsheid had de gemeente er voor gekozen om het probleem eerst groter te maken (door een parkeerbehoefte van het ZZM precies daar te situeren waar ze het moeilijkst is op te lossen), om vervolgens met een oplossing te komen waarvan je vooraf kon bedenken dat niemand haar aanvaardbaar zou vinden.

Namelijk het geheel of gedeeltelijk dempen van havens.

De vergadering zelf was de gebruikelijk opeenstapeling van slecht onderbouwde opvattingen en halfbakken suggesties, waarbij het al snel duidelijk werd dat een aanzienlijk deel van de commissie de opvattingen van de ZZM niet serieus wilde nemen.

De opvatting, dat het bestaande bootmodel (op termijn) niet viel vol te houden werd door de meerderheid voor kennisgeving aangenomen.

struisvogelDit struisvogelgedrag is kenmerkend voor de Enkhuizer raad. Regeren is vooruit zien, maar daar heeft de Enkhuizer raad geen boodschap aan.

Voor haar geldt slechts het behouden van de publieke gunst, zoals die via Facebook tot ons komt.

In dit geval kwam het neer op het afschieten van het door het college bijeen gepolderde compromis met het ZZM.

De consequentie van dat afschieten kan niet anders zijn dan dat ZZM en gemeente ieder hun eigen weg gaan. De gemeente mag (zonder substantiële bijdrage van het ZZM)  proberen de financiering van extra parkeerruimte aan de zuidkant rond te krijgen.

Het ZZM kan niet veel anders dan proberen om haar voorkeursoptie (parkeerruimte op het REZ) alsnog te realiseren.

De “politiek” denkt dat nu nog te kunnen tegenhouden, maar hoe lang nog?

Karin Kunst (PvdA) vertolkte in dat opzicht een mening die waarschijnlijk door een meerderheid van de raad wordt gedeeld. Ze verweet het college alleen het ZZM te willen “bedienen”.

Een merkwaardig verwijt.

In 2009 “bediende” de gemeente  SWL door ruim een half miljoen uit te geven opdat SWL (voor het eerst in haar bestaan) een parkeervoorziening zou kunnen realiseren. Tot op dat moment had SWL steeds geleund op door de gemeente aangelegde voorzieningen. Een en ander met de volledige instemming van Kunst.

Vrij recent had Kunst (net als de meerderheid van de raad) geen enkele moeite om een krediet van € 100.000,- ter beschikking te stellen voor de aanleg van een parkeerterrein, dat SWL in staat moest stellen om piekdagen te kunnen opvangen.

Dus waarop baseert Kunst haar opvatting dat de gemeente alleen het ZZM “bedient”?

Waar de gemeente investeert in de door SWL (Sprookjes Wonderland) te realiseren parkeervoorzieningen, “wenst” de gemeente dat het ZZM investeert in de door de gemeente aan te leggen parkeervoorziening. Zou je die tegenstrijdigheid aan de rechter voorleggen, dan neem ik aan dat de rechter in het voordeel van het ZZM zal oordelen.

Ik zie een zekere overeenkomst met het geklungel rond het SMC. Eerst wordt opdracht tot realisatie verleend aan de Nijs, vervolgens wordt door de raad dezelfde opdracht verleend aan een andere partij.

De primaire opdracht van het ZZM is NIET het transporteren van mensen, maar het conserveren en exposeren van cultuur historisch erfgoed.

Ik heb daar gisteravond (door onze politiek elite) weinig begrip voor horen opbrengen.

Zozeer, dat plaatsvervangende schaamte zich van mij meester maakte en ik me gelukkig prijs niet tot die elite te behoren.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

8 gedachten over “Politieke elite”

 1. Het ZZM had m.i. een punt met het argument dat het toeristenbelasting betaalt, retributie bedoel ik. Daar moet de gemeente dus iets voor terug doen ten behoeve van het museum.
  Ik heb destijds aan Jan Franx gevraagd wat de gemeente nu eigenlijk doet voor het museum voor dat geld. Wat betreft Sprookjes Wonderland is het duidelijk, dat heeft werkelijk niets te klagen wat betreft facilitering. Doch het museum betaalt, maar krijgt tot dusverre niets.

  Wij wilden, uitgaande van wat we in ons verkiezingsprogramma gezegd hebben, wel uitbreiding van parkeergelegenheid op de Ossenmarkt. Het is ex-wethouder Jan Franx die meermaals in raad en commissies heeft gezegd dat parkeerdekken creëren op de Ossenmarkt niet duur was en goed te doen voor de gemeente.
  Ik ben dan ook heel benieuwd wat coalitiepartner Nieuw Enkhuizen met deze kennis van hun partijgenoot en ex-wethouder zou kunnen gaan doen.

  Voor ons is het zo dat met die uitbreiding daar alle toeristische en forensische parkeerproblematiek grotendeels opgelost is. Alhoewel ik me vanuit het oogpunt van het ZZM iets heel anders kan voorstellen.
  Dat zij graag dicht bij huis willen parkeren kan ik me goed voorstellen, die tekeningen ervan die je gestuurd hebt zijn dan ook niet verkeerd. Uiteraard Indien met aanpassingen van deskundigen voor aan- en afvoer van verkeer, oplossing van financiëring van die infrastructuur, oplossing van overbelasting door verkeersbewegingen van dit groene gebied, oplossing voor zichtbaarheid van blik in een groengebied dat aantrekkelijk moet zijn, overbelasting van de woonomgeving door veel verkeersbewegingen etc. Zoals Shawn ook zegt: er spelen belangen van verschillende spelers in het spel, het gaat niet alleen om het ZZM.
  Dat een meerderheid van de raad bij andere gelegenheden heeft zitten te pitten betekent natuurlijk niet dat ze dus nu verplicht is verder te pitten bij het ZZM.

  Maar ik ben het met je eens: dit gaat nog een tijd duren allemaal.

  Like

  1. In essentie gaat het hier om twee totaal verschillende problemen die men als één probleem voorstelt. Door het ZZM parkeermogelijkheden te ontzeggen op het REZ creëer je extra problemen in het stationsgebied.
   Als je dat voorkomt kun je met eenvoudige maatregelen ruimte scheppen. Bijvoorbeeld door langparkeerders te verwijzen naar de ruimte bij Pipelife.

   Parkeren op het REZ zal ook de nodige problemen opleveren, maar je hebt bijna 6 jaar om die (mogelijk met hulp van de provincie) op te lossen. Maar het begint er natuurlijk mee dat je ze eerst in kaart brengt en niet op voorhand afwijst. Omdat er een coalitie akkoord is dat door 9 van de 17 raadsleden is onderschreven.

   Like

  1. Ach, een detail. Volgens mij hebben het Stadsmanagement, TPE en de VVV allemaal meegewerkt aan het bereiken van dit compromis. Maar zeg iets inhoudelijks over het verwijt van de PvdA dat alleen het belang van het ZZM werd gediend.

   Alsof het ZZM een soort vreemde eend in de Enkhuizer bijt is, met wiens belangen je geen rekening hoeft te houden. Anders dan het belang van SWL.

   Like

   1. Dat laatste is een gevolgtrekking die ik volledig aan jou toevertrouw.

    Het bedienen van ZZM:

    Ons college heeft een extern bedrijf ingehuurd om een aantal plannen op haalbaarheid te toetsen en of het ruimtelijk en juridisch mogelijk is. Dan ben je al ver in het proces. Waarom immers een extern bureau inhuren, als je twijfelt aan de urgentie van het probleem?

    Die urgentie is echter volledig gebaseerd op het vermeende probleem van ZZM, belanghebbenden in de gebieden is niets gevraagd(los van de toeristische belangen dan). Echter hadden zij onderdeel moeten zijn van de planvorming.

    Het had het college gesierd als zij de ruimte en haar gebruikers in de volle breedte had betrokken, dat geeft ook een beter zicht op de haalbaarheid.

    Daarbij wordt het probleem van ZZM als een voldongen feit geaccepteerd. Gezien de flink stijgende bezoekersaantallen de laatste twee jaren en het positieve financiële plaatje uit de jaarrekeningen, durf ik daar aannte twijfelen.

    Dat het ZZM wil kijken naar mogelijkheden om bezoekers te blijven trekken is goed. Maar dat vraagt om een open proces waarin niet alleen de toerist centraal staat.

    Like

    1. Het ZZM signaleert een verschuiving in consumenten gedrag. Minder een dagje uit à la Efteling, meer korter durende bezoekjes.

     Ik ben geneigd die analyse serieus te nemen en aarzel haar te bestempelen als een vermeend probleem.

     Om aan die zich wijzigende “vraag” uit de markt tegemoet te komen, meent het museum gebaat te zijn bij een parkeerplek nabij haar huidige dienstingang.

     Van een gemeentebestuur verwacht ik dat ze die mogelijkheid serieus in overweging neemt (en niet afdoet als politiek onhaalbaar) en de daaruit voortvloeiende problemen (die er zeer zeker zijn) in kaart brengt en presenteert aan de raad.

     Ik stel vast dat geen van de 10 politieke partijen daarom gevraagd heeft, maar gebiologeerd is door de mogelijkheid om bezoekers van het museum naar de binnenstad te leiden. Op basis van een vermeend voordeel voor de economie (horeca) van Enkhuizen.

     Het ZZM heeft daar overigens ook toe bijgedragen door dit “voordeel” te begroten op gemiddeld 2 miljoen extra (horeca) omzet per jaar. Iets wat ik in hoge mate twijfelachtig vind.

     De verkeersafwikkeling van het REZ is zonder meer een aanzienlijk probleem. maar wellicht valt daar (met steun van de provincie) wel een mouw aan te passen. SWL heeft in haar toekomstvisie trouwens ook al gewezen op dat probleem.

     Like

     1. Pim, wat ik nog belangrijker vind dan de definitie van het probleem, is de definitie van probleemeigenaar. Het wordt aangevlogen als een simpele politieke afweging waarin 5 keuzen zijn te maken.

      De realiteit ia een ruimtelijke ingreep met de nodige gevolgen. Het verleggen van vervoersstromen en aanleggen parkeerplaatsen heeft effect op veel meer partijen dan de toeristische belangen. De ondernemers en bewoners in het plangebied, de historische kenmerken van onze stad. Alhoewel verandering vaak weerstand oproept, vindt ik dat in dezen terecht.

      Als er sprake was van één belang zou ik je standpunt valide vinden, maar hier wordt geageerd op één belang, waarbij andere belangen naar een ander moment worden verschoven. Rekening houdend met alle betrokken en vind ik het kwalijk dat het proces volledig om ZZM draait. Alhoewel Enkhuizen een groot belang heeft bij toeristen, mag het niet zo zijn dat we trekpleisters onevenredig bedienen. Dat hoort een volledige afweging te zijn.

      Like

      1. Probeer je nu gewichtig te doen of zo. Alleen als je een probleem kent kun je de eigenaar ervan definiëren. Omgekeerd werkt niet. Iemand eigenaar noemen van een probleem dat je niet begrijpt of kent.

       Het probleem is dat gewijzigde marktomstandigheden het ZZM dwingen om het bestaande bootmodel tussen nu en 6 jaar te heroverwegen.

       De eigenaar van dat probleem is het ZZM. De oplossing voor dat probleem is grond ter beschikking te stellen op het REZ, zoals de gemeente dat ook gedaan heeft voor SWL. De politiek verhindert die oplossing om (voor mij) onduidelijke redenen.

       Vervolgens heeft de gemeente het probleem van het ZZM gekoppeld aan een eigen probleem. Uitbreiding van parkeerfaciliteiten aan de zuidzijde van de stad. Daarin heeft men met het ZZM (tot op zekere hoogte) een compromis bereikt over twee van de genoemde opties.

       De eerste (Ossenmarkt) is in financieel opzicht onhaalbaar voor de gemeente ondanks een bijdrage van het ZZM.

       De tweede (demping van havens) is maatschappelijk gezien onhaalbaar. De overige twee opties leveren mogelijk een oplossing voor het gemeentelijke probleem, maar verslechteren de bereikbaarheid van het museum.

       Mijn ergernis vloeit voort uit het feit dat de politiek weinig waardering weet op te brengen voor de inspanningen die het ZZM zich getroost om het museum tot een succes te maken en alleen maar krampachtig probeert haar als melkkoe te gebruiken.

       Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: