Bestuurlijk circus.

Gemeenteraad_Enkhuizen_internet
Kerntaak?

Afgelopen dinsdag sprak de raad over het beheerplan kapitaalgoederen.

Kapitaalgoederen is de verzamelnaam voor gemeentelijke eigendommen zoals wegen, bruggen, beschoeiingen en gebouwen.

Het college heeft becijferd dat er (op basis van de bestaande onderhoudsnormen) de komende 10 jaar 25 miljoen nodig is om (reeds bestaande) kapitaalgoederen te vervangen.

Dat bedrag zal moeten worden geleend. De kapitaallasten (jaarlijkse rente en aflossing) zijn begroot op circa € 140.000,- per jaar cumulatief. Dat wil zeggen dat na 10 jaar de (extra) jaarlasten (jaarlijks) 1.4 miljoen zullen bedragen.

Tegenover deze jaarlijks toenemende kosten zullen er jaarlijks toenemende baten/besparingen moeten staan. Het college meent dat een dergelijke toename in de baten, danwel besparingen niet zal zijn te realiseren. En stelt voor om voor sommige kapitaalgoederen de vervangingsnorm te verlagen.

In plaats van classificatie “veilig en functioneel” wil men voor sommige kapitaalgoederen een niveau lager. Alleen “veilig”.

Door de vervangingsnorm te verlagen bespaar je uiteraard (in theorie) toekomstige vervangingskosten en kun je problemen naar de toekomst blijven verschuiven.

Van Reijswoud (VVD) wilde er om die reden dan ook niet aan,  maar dat resulteerde in een tamelijk semantische discussie met Snoek (SP) die me deed besluiten om de discussie niet verder af te luisteren.

In de krant las ik dat Van Reijswoud een meerderheid van de raad achter zich heeft gekregen.

Ik twijfel alleen over het praktisch nut van zijn voorstellen. Volgens mij zijn de bruggen in het Westeinde inmiddels al tot onveilig gekwalificeerd in gevallen dat er twee auto’s tegelijk over de brug willen rijden.

Dus zijn er bij elke brug wegversmallingen aangebracht die dat moeten verhinderen. Dat is al een paar jaar geleden gebeurd en tot dusver heeft niemand ooit geopperd dat het nu tijd wordt om tot vervanging over te gaan.

Dus verlaging van de vervangingscriteria lijkt me in de eerste plaats een cosmetische operatie waardoor het lijkt of we nog een tijdje verder kunnen onder het motto “wie na mij komt is sterker”.

Alleen D66 zei daar geen genoegen mee te willen nemen en vroeg om een kerntakendiscussie.

Daar wordt al jaren om geroepen, maar niemand lijkt daar trek in te hebben. Begrijpelijk, want een discussie over kerntaken zal er (onder de huidige omstandigheden) alleen maar toe leiden dat gemeentelijke taken zullen moeten worden  afgestoten.

Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar het afschaffen van het jaarlijks 4 miljoen kostende bestuurlijke circus dat we met onze belastingen in stand houden.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Eén gedachte over “Bestuurlijk circus.”

  1. Al het vergaderen, uitstellen, discussiëren, rapporten opstellen, onderzoeken en anderszins over praten kost al zoveel, daar had al een aardig bruggetje van ge- of verbouwd kunnen worden… Misschien alle ambtenaren, raadsleden en wethouders (en Baas, uiteraard) eens een keer een dagje een paar papierprikkers, blikken verf en wat kwasten geven? Het lost het probleem niet op, maar al is het maar één brug of één stukje vuilvrij gemaakte bosschage – het is in ieder geval iets. Elke dag een draadje maakt een hemdsmouw in het jaar!!

    Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s