Beleid of willekeur.

zzmVeranderende marktomstandigheden maken dat het bestaande bootmodel (dat het ZZM hanteert) niet veel langer is te handhaven.

Zoveel werd duidelijk tijdens de bijeenkomst die het ZZM (samen met de Stichting Stadsmanagement) voor raadsleden had georganiseerd.

Het feit dat ik daarbij aanwezig mocht zijn illustreert, dat het bedrijfsleven minder krampachtig reageert op een verzoek tot openbaarheid dan de officiële instanties.

Duidelijk werd ook, dat “de politiek” (in de vorm van een coalitie akkoord) een blokkade heeft opgeworpen tegen een (voor het ZZM)  optimale oplossing.

Daarom was gezocht naar een compromis, waarbij de gemeente ook een door haar gekoesterde wens zou kunnen realiseren.

De wens van de gemeente is grotere parkeercapaciteit aan de zuidzijde van de stad. Vanuit de overtuiging dat dit het toerisme zal bevorderen.

Maar het scheppen van extra parkeercapaciteit brengt gevolgen met zich mee.

De gemeente had die laten onderzoeken, hetgeen resulteerde in een notitie waarin een 5 tal mogelijkheden worden opgesomd. In mei wordt de raad verzocht om uit die 5 een keuze te maken, die vervolgens nader zal worden bestudeerd.

Gisteren schreef ik daarover dat die termijn te kort is om tot een goed oordeel te komen, waarbij ik aantekende dat de schuld daarvoor in hoofdzaak bij de politiek ligt.

Omdat die er maar niet in slaagt om op volwassen wijze met haar electoraat te communiceren.

Mijn voorstel om een website in te richten, waarop raadsleden gezamenlijk hun opvattingen over voorstellen met het electoraat kunnen delen, heeft tot dusver alleen een  reactie van Langbroek opgeleverd. De rest durft zich niet uit te spreken (of wil dat niet) .

En zolang de raad weigert om de leiding van de maatschappelijke discussie op zich te nemen, ontwikkelt die zich elders. Vaak op tenenkrommende wijze.

Als gezegd, de politiek belet (via het coalitieakkoord) dat het ZZM zich op optimale wijze kan ontwikkelen. Ik bespeur daarbij een merkwaardige voorkeur.

Ruim 6 jaar geleden trok men ruimhartig de portemonnee (meer dan een half miljoen) om zeggenschap te verkrijgen over grond die reeds in haar bezit was. Om die zeggenschap binnen 3 maanden weer over te dragen aan SWL voor een lager bedrag dan men er zelf voor had betaald.

Nu “eist” dezelfde politiek, dat het ZZM kiest voor een oplossing die voor haar verre van ideaal is.

Waar SWL alle ruimte werd gegund, wordt het ZZM in haar verdere ontwikkeling geremd. Waar SWL in financieel opzicht werd gesteund bij de aanleg van een parkeerterrein, wordt het ZZM gevraagd om een bijdrage voor het aanleggen van een gemeentelijk parkeerterrein.

Het ZZM is een stichting tot het algemeen nut. SWL is een private onderneming die morgen in andere handen kan overgaan.

Tijdens de vergadering gisteren riep Stella dat het ZZM problemen in haar bedrijfsvoering wilde afwentelen op de gemeente. Hier wreekt zich dat Stella alleen  via Facebook met haar electoraat communiceert.

Feit is, dat ze ondanks mijn waarschuwingen, het geen enkel probleem vond om gemeenschapsgeld te gebruiken om de uitbreidingen SWL te vergemakkelijken, maar nu protesteert als het ZZM hetzelfde wil.

Dat is geen beleid maar willekeur.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: