Uitstel

enkhuizerzand

Ik heb er op mijn blog al vaker over geschreven, bestond de noodzaak van een Europese aanbesteding voor het REZ eigenlijk wel?

Veel raads- en commissieleden hebben me in de loop der tijden verzekerd dat ze mijn blog lezen.

Misschien zeggen ze dat om me een plezier te doen en of ze daarover jokken kan ik niet controleren. Maar ik stel vast, dat ze zelden of nooit proberen de vragen te beantwoorden die ik op mijn blog stel.

Dus afgelopen donderdag zag ik mijn kans schoon en stelde de vraag tijdens de openbare fractievergadering van de VVD.

Het kersverse raadslid Ricardo Slier formuleerde een antwoord dat er op neer kwam dat je nu eenmaal alle bij het project behorende kosten moest optellen en dat die kosten de 5 miljoen overschreden.

De bouw van 200 vakantiehuisjes vergt inderdaad een investering van meer dan 5 miljoen euro, maar de opdrachtgever voor die investering is niet de gemeente, maar de uiteindelijke eigenaar van die huisjes.

De rol van de gemeente blijft beperkt tot die van grondeigenaar die grond ter verkoop of verhuur aanbiedt.

Dat ze voorwaarden stelt aan het gebruik van die grond (in dit geval vakantiehuisjes) maakt haar niet tot opdrachtgever van een bouwproject.

Dat ze afziet van betaling voor die grond in ruil voor bepaalde werkzaamheden (zoals de aanleg van een strand of de aanleg van een camping) is een vorm van ruilhandel die mijn voorkeur niet heeft, maar je kunt wel stellen dat de gemeente voor dat deel van de transactie wel de opdrachtgever is.

Maar de waarde van die opdracht is bij lange na geen 5 miljoen. Volgens de gemeente blijven de kosten van opwaardering van het REZ beperkt tot 2 miljoen.

Kosten die de gemeente via een handigheidje wil neerleggen bij een projectontwikkelaar die de vakantiehuisjes gaat bouwen.

Maar die 2 miljoen vertegenwoordigd  dus ook de prijs die de gemeente denkt te kunnen bedingen voor de overdracht van de grond.

Gelukkig waren er tijdens de openbare fractievergadering ook twee woordvoerders van ontwikkelaars van aanwezig en beiden kwamen met een min of meer gelijke waardering van de grondprijs. Pakweg € 40,- m2 ofwel 4 miljoen voor het totale oppervlak.

Dat is dus het dubbele van de opbrengst die de gemeente volgens haar voorkeursscenario denkt te kunnen realiseren.

Uitgangspunt voor scenario 3 is een simpele grondtransactie van waaruit vervolgens de voorzieningen betaald worden die de gemeente zich wenst.

Volgens de gemeente ontstaan er dan financiële risico’s voor de gemeente die uitblijven als men voor haar voorkeursscenario kiest.

Dat mag dan zo zijn, maar door het risico bij een projectontwikkelaar te willen leggen betaalt de gemeente daarvoor ook een zeer aanzienlijke prijs in de vorm van een lagere opbrengst van de grond.

Volgens mij heeft geen enkel raadslid ook maar enig idee welke prijs de gemeente betaalt voor het afwentelen van dat vermeende financiële risico. Dat alleen zou tot uitstel van een besluit over het gewenste scenario moeten leiden.

En dat uitstel zou benut kunnen worden voor het beantwoorden van de vraag waarom er eigenlijk voor een Europese aanbesteding is gekozen.

Nogal wat gemeentelijke projecten eindigen in juridische geschillen of mediation over de gemaakte afspraken.

Denk daarbij aan het SMC, Drommedaris, Brede School en zelfs rond het nieuwe medische centrum bleek een gemaakte afspraak over installatie van röntgenapparatuur niet te bestaan.  En alsof hier niets van geleerd is geeft de gemeente voor de herontwikkeling van het REZ de voorkeur aan een gecompliceerde ruilhandel boven een simpele grondtransactie.

Als de VVD fractie, wiens kennisniveau ik hoger inschat dan van veel andere fracties, 4 dagen voordat ze een besluit moet nemen nog steeds niet weet welk besluit ze moet  nemen, dan vind ik dat een huiveringwekkende gedachte.

Dat de beslissende stem voor verder voortgang van dit project geleverd zal worden door een partij die zichzelf organiseert op een manier waarvoor elke carnavalsvereniging zich zou schamen, beangstigt mij.

Door incompetent handelen van de gemeente (gedurende de afgelopen 5 jaar) is men al miljoenen aan inkomsten misgelopen. Een paar maanden uitstel om helderheid te kunnen verschaffen lijkt me dan ook het enige verstandige besluit.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Eén gedachte over “Uitstel”

  1. Hierboven bepleit ik uitstel van een beslissing over de doorstart van het REZ project.

    Ik heb de link naar dat bericht verspreid onder de voorzitter van elke raadsfractie. Zodat ze achteraf niet kunnen zeggen we wisten van niets.

    Van Emil van Marle (D66) kreeg ik ommegaand een reactie waarin hij verwees naar een stuk dat (ook vandaag) op de D66 website had geplaatst. Daarin bepleit ook hij uitstel. Het stuk zelf kunt U door aanklikken van de onderstaande link ook lezen.

    https://enkhuizen.d66.nl/2016/01/30/enkhuizerzand-doorpakken-maar-dan-wel-goed/

    Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: