Rijk der fabelen.

Reijswoud
Nieuwe koers?

Ik lees in de krant dat de VVD op 28 januari een openbare bijeenkomst organiseert in het Wapen van Enkhuizen over het REZ. Rijkelijk laat, maar laten we een gegeven paard niet in de mond kijken.

Voor wat betreft informatie aan de kiezer leeft de VVD nog steeds in het pre-internet tijdperk. Ik heb de link naar hun website netjes in mijn blog opgenomen, maar het enige nieuws dat op die website staat is, dat er geen nieuws is.

Dat is al jaren het geval, dus ik ben benieuwd of de partij onder leiding van Van Reijswoud een nieuwe koerst is ingeslagen of dat het hier om een tijdelijke oprisping gaat.

Verder ben ik benieuwd of veel VVD kiezers de moeite hebben genomen om te kijken waar het er op 2 februari om gaat.

De punten 1,2,3 van het raadsbesluit komen er op neer dat men ergens kennis van heeft genomen.  Punt 4 omschrijft iets  wat op een besluit lijkt.  Er staat letterlijk..

De wensen en bedenkingen kenbaar te maken met betrekking tot de keuze van voortzetting van het project REZ, conform het voorkeursscenario.

De raad besluit dus wensen en bedenkingen kenbaar maken. Welke gevolgen het college daar aan gaat verbinden vermeldt het besluit niet.

Het voorkeursscenario waar het raadsbesluit over spreekt is uitvloeisel van een eerder door de raad genomen go/no go besluit. Daarbij werd het college gemachtigd om een bepaald scenario uit te voeren, waarin een openbare aanbesteding onderdeel van was.

Nu dat onderdeel is mislukt stelt het college voor om hetzelfde scenario uit te voeren, maar nu in de vorm van onderhandse gunning.

Wat de oppositie daar tegenover wil zetten is onduidelijk. De commissievergadering is niet bepaalt verhelderend geweest.

Wat de oppositie daar (naar mijn mening) tegenover zou moeten stellen is, dat het mislukken van het oorspronkelijke scenario dient te leiden tot een nieuwe go/no go beslissing. Ditmaal gebaseerd op een ander scenario.

De reden waarom de raad voor een ander scenario zou moeten kiezen heb ik op mijn blog al meermalen uiteengezet.

Het bestaande go/no go besluit heeft de raad genomen zonder inzicht te hebben in de financiële kaders waarbinnen het college diende te blijven. Budget-neutraal is een minimum eis.

Feitelijk heeft de raad het college cart blanche gegeven voor elk resultaat dat aan die minimum eis voldoet. Het college kan op basis van het bestaande scenario verplichtingen aangaan als een (door het college te benoemen) commissie van deskundigen daar haar goedkeuring aan verleend. Wat rest is een formele bekrachtiging door de raad.

In het bestaande scenario heeft de raad het college toestemming gegeven om een gecompliceerde ruilhandel uit te voeren zonder dat de raad inzicht heeft gevraagd in de waarde van de bij de ruil betrokken goederen en diensten.

Dat die onwetendheid ook bij het college bestaat valt moeilijk aan te nemen. Hoe kun je onderhandelen als je de waarde niet kent van hetgeen je aanbiedt en van hetgeen je als tegenprestatie verlangt. Maar kennelijk wenst het college de raad daarvan niet op de hoogte te stellen.

Het is me volstrekt onduidelijk welk financieel risico de gemeente neemt als ze de beschikbare grond verkoopt/verhuurt aan een exploitant van vakantiehuisjes. En vervolgens, (op basis van de gerealiseerde inkomsten) zelf bepaalt welke werkzaamheden ze uitgevoerd wenst te hebben.

Het idee, dat diezelfde exploitant (beter dan de gemeente) in staat is een aannemer in te huren voor de aanleg van een strand of camping lijkt me absurd.  Ook het idee, dat die exploitant beter en goedkoper dan de gemeente de voorfinanciering zou kunnen regelen kan naar het rijk der fabelen worden verwezen.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: