Budget neutraal

enkhuizerzand

Het raadsvoorstel aangaande de herontwikkeling van het REZ suggereert, dat de raad gevraagd wordt een keuze te maken uit drie scenario’s.

De wens van het college is dat er een doorstart wordt gemaakt op basis van de oorspronkelijk vastgestelde uitgangspunten.

De voorliggende vraag (die tijdens de eerstkomende raadsvergadering moet worden beantwoord) is dus of zo’n doorstart verstandig is.

Er is in ieder geval één autoriteit die meent dat dit niet het geval is.

In april 2015 adviseerde de rekenkamercommissie, (ik zeg het maar even met mijn eigen woorden) “uithuilen en opnieuw beginnen, ditmaal met de hulp van iemand die verstand van zaken heeft”.

Ik begrijp ook wel dat het uiterst pijnlijk is als je moet erkennen dat je 5 jaar lang maar wat hebben liggen aanklooien, maar de feiten zijn nu eenmaal niet anders.

Ik heb het eerder al eens zo geformuleerd. “De gasten die er 5 jaar lang niks van hebben gebakken, gaan de raad nu (in een besloten informatiebijeenkomst) uitleggen hoe het wel moet”.

Ik begrijp best dat je als raadslid zulke dingen niet mag denken, laat staan dat je ze mag zeggen, maar gelukkig ben ik (dank zij de onweerlegbare wijsheid van de Enkhuizer kiezer) geen raadslid en ben ik dus vrij om te denken en te zeggen wat ik wil.

Ik heb me ooit het verschil tussen kapitalisme en socialisme laten uitleggen.

Bij socialisme is het de inspanning die telt, ongeacht het resultaat. Bij kapitalisme telt slechts het resultaat, ongeacht de inspanning.

Op basis van deze definitie kun je vaststellen, dat de overheid haar eigen werkmethoden organiseert met behulp van socialistische beginselen.  Terwijl iedereen daarbuiten wordt geacht zijn werk te doen op basis van kapitalistische beginselen.

Omdat daar alleen maar het resultaat telt en je niet wordt geprezen omdat je jezelf hebt weten bezig te houden.

Een keuze voor scenario 1 is een keuze voor de voortzetting van het bestaand beleid. Er wordt werk verricht, maar het is volstrekt onduidelijk of die werkzaamheden tot een aanvaardbaar resultaat zullen leiden. Het oordeel daarover wordt geveld door het college, waarna de raad zich daarbij mag aansluiten.

Een keuze voor scenario 3 verschaft binnen redelijke termijn inzicht in het best haalbare resultaat. Het is vervolgens aan de raad om te bepalen of zij dat resultaat aanvaardbaar vindt.

In dat verband duikt telkens weer de term budget neutraal op.

Merkwaardig dat het college voor werkzaamheden (waarvan iedereen het nut onderkent) plotseling de eis stelt dat de uitvoering ervan budget neutraal moet geschieden.

Wellicht kan het college aangeven welk bedrag aan ambtelijke ondersteuning inmiddels is onttrokken aan het budget. En niet te vergeten, de bedragen die aan het budget zijn onttrokken om de uitbreidingen van SWL mogelijk te maken.

Als ik  me goed herinner heeft een extern bureau becijferd wat de kosten zijn van de ontwikkeling van Gommerswijk west/west als woningbouwlocatie. Daarbij zijn de financiële gevolgen van een drietal mogelijke scenario’s berekend.

Het is me volkomen onduidelijk waarom dat nooit gebeurd is voor het REZ.

Al meer dan 5 jaar heeft de raad genoegen genomen met vage toezeggingen zonder cijfermatige onderbouwing. Al die jaren heeft men genoegen genomen met de beperking dat de uitvoering budget neutraal dient te gebeuren. Zonder ook maar bij benadering te weten wat het budget is en zonder besef welke kosten er met de uitvoering zijn gemoeid.

Het wordt tijd dat de raad zich volwassen gaat gedragen en niet langer besluiten neemt op basis van luchtspiegelingen, maar op basis van cijfers en zakelijke overwegingen.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s