De enige.

Afstand tot de burger?
Afstand tot de burger?

Tijdens de raadsvergadering van 3 november diende Karin Kunst een tweetal moties in. Moties zijn verzoeken van de raad aan het college.

Als een meerderheid van de raad een motie steunt, dan wordt het college geacht de motie uit te voeren.

Nalaten het verzoek uit te voeren kan ook, maar dat resulteert gewoonlijk in vertrek van het college.

De twee moties die Karin indiende beoogden een grotere transparantie te bewerkstelligen voor wat betreft gemeentelijke procedures.  Op grond van de overweging dat de bestaande procedures de maatschappelijk discussie verhinderde en dat hierdoor de kloof tussen overheid en burger werd vergroot.

Uiteraard ben ik een warm voorstander van alles wat de kloof tussen burger en overheid kan verkleinen.

Maar naast hetgeen er door de gemeentelijke organisatie kan worden gedaan, wat doen de politieke partijen zelf eigenlijk om de kloof tussen de burger en de overheid te verkleinen?

Het antwoord daarop is eenvoudig. Helemaal niets.

De beide moties van Kunst werden nauwelijks besproken in raadsvergadering, maar vrijwel onmiddellijk doorverwezen naar overleg binnen het presidium. Het overleg tussen fractievoorzitters.

Ogenschijnlijk werd binnen het presidium overeenstemming bereikt over de te volgen gedragsregels. Heeft de indiener van de motie daar melding van gemaakt? Uiteraard niet. Is er ook maar één partij geweest die zijn standpunt (ingenomen tijdens de presidium vergadering) heeft toegelicht? Uiteraard niet.

Bij toeval kwam aan het licht dat de overeenkomst over een van de moties slechts een bevestiging inhield van de bestaande gedragsregels.

Heeft de indiener van de motie (Kunst) daar een toelichting op verschaft. Natuurlijk niet. Waarom zou men. Dat zou alleen maar tot discussie hebben kunnen leiden.

En hoewel het beoogde doel van de motie was, de mogelijkheden van een maatschappelijk  discussie te bevorderen, zijn het de politieke partijen die zich daar willens en wetens proberen aan te onttrekken.

Geen toelichting
Geen toelichting

Op 24 november werd een informatiebijeenkomst gehouden over het REZ.

Alleen toegankelijk voor raads- en commissieleden die na de pauze suggesties mochten doen over de voortgang van dit project.

Met het oog op een maatschappelijke discussie (waarvan iedereen beweert hem op prijs te stellen) zou je verwachten dat politieke partijen vol trots de suggesties die ze gedaan hebben, openbaar zouden hebben gemaakt.

Maar niets daarvan. Men stelt vroom procedures op die een maatschappelijk discussie zouden kunnen bevorderen, alleen voor wat betreft de onderwerpen (waarover men zou kunnen discussiëren) houdt men de kaken stijf op elkaar.

Het is een tegenstrijdigheid die onze politieke voorlieden maar niet schijnen te kunnen begrijpen. Zolang zij niet met standpunten naar buiten treden valt er ook niets te discussiëren en groeit de kloof tussen overheid en burger alleen maar verder.

Persoonlijk vind ik dat een zorgelijke ontwikkeling, maar het zou me niets verbazen als ik de enige ben.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

3 gedachten over “De enige.”

  1. Heel sterk deze . In plaats van transparantie word het rookgordijn steeds dikker. Maskeren van problemen? Dat lukt wel op deze manier. Alleen van tijdelijke aard….

    Like

    1. Wat ik opvallend vind is, dat ook de oppositie nooit met standpunten naar buiten komt, maar zich tevreden blijft stellen met vaak nutteloze achterhoede gevechten tijdens raadsvergaderingen.

      Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s