Afwachten

Afwachten
Afwachten

In de raadsvergadering van 3 november zijn er door Karin Kunst (PvdA) een tweetal moties vreemd aan de orde van de dag ingediend.

De eerste had betrekking op het openbaar maken van de vragen en antwoorden die via het gemeentelijke forum Agora zijn gesteld.

In de daaropvolgende Presidium vergadering is overeenstemming bereikt die in ieder geval een stap in de goede richting is. Het advies van het college is dan ook (gezien de uitkomst van het overleg) de motie te verwerpen.

De tweede motie had betrekking op het op de agenda plaatsen van informatiebijeenkomsten voor raad- en commissieleden.

Alweer, tijdens de daarop Presidium vergadering is daar overeenstemming bereikt over de volgende gedragsregels.

1. bijeenkomsten georganiseerd door en voor de gehele raad: deze zullen openbaar op RIS geplaatst worden.

2. bijeenkomsten georganiseerd door het college voor de raad: deze zullen afhankelijk van de uitnodiging openbaar, dan wel niet openbaar gepubliceerd worden

3. bijeenkomsten van derden: deze zullen niet openbaar gepubliceerd worden.

Deze gedragsregels zijn echter niet meer dan een bevestiging van de bestaande gedragsregels en vormen om die reden dan ook geen enkele verbetering van de bestaande situatie.

Ze doen evenmin recht aan het dikwijls uitgesproken streven van de raad naar een meer transparant bestuur en brengt ook de oorspronkelijk doelstelling geen stap nader.

Die doelstelling (in de oorspronkelijke motie) was; het vergroten van de een mogelijkheid de tot maatschappelijke discussie, waardoor de kloof tussen burger en gemeentelijke overheid mogelijk kan worden verkleind.

Om dat dit een zorg is die ik meermalen op dit blog heb geuit, heb ik gemeend andere gedragsregels te moeten ontwerpen die naar mijn mening meer recht doen aan de positie van de raad.

Ik som ze hieronder op.

  1. Informatiebijeenkomsten van raads- en/of commissieleden zijn in principe openbaar.
  2. Ze kunnen besloten zijn als een meerderheid van de raad daartoe besluit.
  3. Een verzoek tot een dergelijk besluit dient (met redenen omkleed) te worden ingediend bij de raadsgriffier.
  4. Een dergelijk verzoek kan worden gedaan door zowel een raadslid als door het college.
  5. De griffier verspreidt het verzoek onder de raadsleden en stelt vast of er een meerderheid is die het verzoek steunt.
  6. Als een meerderheid het verzoek steunt wordt op de agenda (na het vermelding van het onderwerp) de vermelding  (besloten) toegevoegd.
  7. Tot slot wordt aan deze agendavermelding een bijlage gekoppeld die de volgende informatie bevat. De reden voor de “besloten” verklaring, wie het verzoek daartoe heeft ingediend en welke raadsleden dat verzoek hebben ondersteund.

Het college stelt voor om ook de tweede door Kunst ingediende motie te verwerpen en komt (in plaats daarvan) met een eigen raadsvoorstel met daarin de hierboven (in rood) aangegeven gedragsregels.

Het volstaat dus een amendement in te dienen ter wijziging van de voorgestelde gedragsregels. Zodat er in ieder geval een discussie kan ontstaan over de wenselijkheid van de ene set gedragsregels ten opzichte van de andere set.

De vraag is dan ook of er een partij in de raad is die een dergelijk amendement wil indienen. Ik wacht af.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s