Doodstil

Paprika
Doodstil

Uiteraard was ik benieuwd naar de behandeling van de moties die door Karin Kunst waren ingediend. De radio verbinding op de avond zelf was verbroken. Het audio verslag bleef enige tijd uit maar is inmiddels toch op de website van de gemeente verschenen. U kunt het via deze link beluisteren.

De discussie begint na precies 38 minuten, dus het geluidsbalkje tot dat moment doorschuiven.

Als viel te verwachten uitte burgemeester Baas bezwaren tegen de motie. In zijn ogen is Agora een instrument van het college en niet van de raad. Dat impliceerde volgens hem dat de raad er wel iets van kon vinden, maar daar niets over kon besluiten.

Fraai staaltje bluf poker van de burgemeester natuurlijk, maar wat precies bedoelt hij hiermee te zeggen?

Hoe belangrijk de burgemeester ook mag zijn, hij heeft geen zeggenschap over de vragen die er door raadsleden mogen worden gesteld. Dat bepaalt ieder individueel raadslid voor zichzelf. Hij heeft hoogstens zeggenschap over “aan wie” die vragen mogen worden gesteld en formeel is dat alleen aan de verantwoordelijke wethouder.

Agora is een soort internetforum zoals er duizenden te vinden zijn op het internet. Je kunt er een vraag deponeren en met een beetje geluk krijg je een antwoord van iemand die ook gebruik maakt van dat forum.

Agora werkt ook zo, met dien verstande dat alleen raads- en commissieleden vragen kunnen deponeren. Antwoorden zullen (in de praktijk) gewoonlijk verstrekt worden door de verantwoordelijke ambtenaren.  Dat gebeurt nu kennelijk onder hun eigen naam.

Baas probeert er een beetje een punt van te maken dat die antwoorden alleen gegeven mogen worden na goedkeuring van de verantwoordelijke wethouder. Formeel juist, maar praktisch onwerkbaar, omdat veel wethouders ( uitzonderingen daargelaten) nauwelijks inzicht hebben in de zaken waar ze verantwoordelijk voor zijn.

Raadsvergadering zijn daarom gewoonlijk een toonbeeld van lammen die blinden proberen te leiden. De echte kennis over een onderwerp berust bij de verantwoordelijke ambtenaar, die zijn kennis echter alleen mag delen met een wethouder en (alweer formeel) met niemand anders.

De wethouder bepaalt vervolgens welk deel van de waarheid hij naar buiten wil brengen en welk deel ervan hij wenst te verzwijgen.

Het openbaar maken van Agora (er van uitgaande dat ambtenaren waarheidsgetrouwe antwoorden zullen geven) beperkt de mogelijkheden van een college om zaken te kunnen verzwijgen.

Het grappige hierbij is natuurlijk dat een meerderheid van de bevolking (inclusief sommige van hun vertegenwoordigers) het een goede zaak zouden vinden dat er minder wordt verzwegen, waardoor de kans op verkeerde beslissingen afneemt.

Terwijl  de bestuurders hun mogelijkheid tot verzwijgen als een groot goed zien, omdat zij daarmee hun mogelijk falen beter kunnen verbergen.

Raadsleden bekleden in dit opzicht een middenpositie. Enerzijds is er het besef dat meer openheid tot betere besluiten zal leiden, anderzijds is er het besef openbaarheid ook hun eigen gebrekkige functioneren blootlegt.

Dus wat is het resultaat geweest van de door Karin Kunst ingediende moties? Voorlopig alleen dat de kwestie is verwezen naar de Enkhuizer achterkamer die Presidium heet. De vergadering van fractievoorzitters.

Ik heb in de 6 jaar dat ik dit blog bijhoud nog nooit een verslag gezien van een presidium vergadering en ook over de daar genomen besluiten lees je zelden iets.

Kortom, het debat over meer openheid van het bestuur zal in de veilige beslotenheid van het Presidium plaatsvinden. Ik ben benieuwd of er één partij is die daar (uit eigener beweging) verslag over zal uitbrengen.

Tot dusver is het echter (als gebruikelijk) doodstil gebleven,

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

10 gedachten over “Doodstil”

 1. Ik wil toch even aanvullen, dat het presidium naar mijn beste weten een openbare vergadering is. Dus iedereen kan aanschuiven. Dat de heer Baas na openbaarmaking van een item uit deze vergadering, graag uit zijn slof schiet is bekent.

  Like

 2. Het presidium is een openbare vergadering en vindt doorgaans plaats de dag na de raadsvergadering. Vandaar dat ik er pas terug ook vrij uit kon citeren.
  Er wordt weinig ruchtbaarheid aan de openbaarheid gegeven, maar iedereen mag deze vergadering bijwonen.

  Like

   1. Hai Pim,

    Om mij onbekende redenen zijn er steeds minder vaak notulen van de fractievoorzittersvergadering (= presidium) ter beschikking. Dus ook voor raadsleden zelf zijn eerdere vergaderingen niet meer goed terug te halen.
    Bijvoorbeeld de presidiumvergadering waarin gepraat, of eigenlijk gesuggereerd, werd over mensen die in conflict zijn met de lokale overheid in relatie tot vermeende psychische afwijkingen bij hen: die is niet genotuleerd. In gemeenteland is iets dat niet genotuleerd wordt, niet gebeurd zoals je weet.

    Maar terug kijkend naar presidiumvergaderingen op RIS zie je dus steeds minder vaak notulen, dus ook minder vaak eventuele besluiten die genomen zijn. Die besluiten behelzen trouwens geen besluiten die daarna in de raad voorgekookt zo besloten worden. Het gaat meestal om procedures, technische zaken en hoe zaken in de raad verlopen zijn. Dat laatste raakt wél dikwijls aan besluitvorming, in de zin van de politiek die bedreven wordt.

    Maar het verloopt in notulenopzicht allemaal best wel vreemd ja.

    Like

    1. Hallo Hans,

     Ik moest glimlachen om je opmerking dat in gemeenteland iets niet is gebeurd als dat niet is genotuleerd.

     Ik had het niet treffender kunnen zeggen. Er wordt op die manier consensus gecreëerd, die het onmogelijk maakt om daar verder nog over te praten.

     Ik heb niets tegen consensus, maar vindt wel dat ze genotuleerd dient te worden, zodat er een tastbaar bewijs voor bestaat.

     Overigens ken ik tenminste 1 besluit waarin het presidium wel een doorslaggevende rol heeft gespeeld.

     Dat was het besluit tot aankoop van de Uilenbanen. Die is aangekondigd in het presidium, zogenaamd wegens tijdsgebrek niet behandeld in de commissie.

     Hoewel het hier om een aanzienlijk bedrag ging (meer dan een half miljoen) en het begrip ongeoorloofde overheidssteun op zijn minst besproken had moeten worden, werd daar (op grond van de in het presidium bereikte consensus) geen woord aan vuil gemaakt.

     Maar wat heeft het presidium overleg eigenlijk opgeleverd voor wat betreft een belangrijke stap voorwaarts in bestuurlijke transparantie?

     Like

     1. De PvdA-motie is besproken in de zin van hoe zoiets het beste vormgegeven zou kunnen worden. Ik denk dat een meerderheid van het fractievoorzittersoverleg er voor was om de motie aanvaardbare vorm te gaan geven.
      Daarnaast is er geopperd dat als er info over personen komt er wel besloten vergaderd en geïnformeerd zal blijven worden. Dit vind ik zelf ook normaal, mensen horen niet beschadigd te worden.

      Like

      1. Hans, ik kan me eerlijk gezegd geen technische vragen voorstellen die tot gevolg hebben dat er personen worden beschadigd, dus snap ik niet waarom dit plotseling een punt van aandacht is geworden. Ik krijg de indruk dat dit weer een afleidingsmanoeuvre is. Beetje treurig dat de PvdA zo’n motie indient en het dan volkomen laat afweten als het om de verdere uitwerking gaat.

       Like

       1. Het makkelijkst is een voorbeeld te geven van een onderwerp dat in een fractievoorzittersoverleg ter sprake kan komen (en ook gekomen is).

        Met de Kadernota afgelopen zomer had ik een motie ingediend. Als een fractie een motie indient in de raad dan kan die fractie de motie in twee termijnen verdedigen en de raad haar vragen, op- en aanmerkingen in twee termijnen uiten.
        De motie die ik ingediend had kreeg in de eerste termijn nogal wat kritiek te verduren. Een deel van die kritiek kwam voort uit gebrek aan kennis en/of begrip over wat in de motie stond, dus wilde ik in de tweede termijn die kennis/het begrip aanvullen en toelichten zodat de motie eventueel aangenomen kon worden. Het bleek dat bij de Kadernota geen tweede termijn gegeven werd bij een ingediende motie. In mijn visie was dit voorheen wél het geval, en dit onderwerp bracht ik dan ook ter sprake in het fractievoorzittersoverleg.

        Het in gaat bovenstaand geval dan over een vergadertechnische vraag of opmerking, namelijk dat ik van mening ben dat ik de motie niet kan verdedigen omdat ik de op- en aanmerkingen niet mag pareren. Maar het raakt ook aan politiek omdat door deze werkwijze moties van fracties niet aangenomen kunnen worden die bij een tweede termijn (die ik normaal achtte) wellicht wel aangenomen zouden worden door een toelichting over zaken die niet bekend of niet begrepen waren.

        Like

        1. Het is me al vaker opgevallen dat men in het ene geval uiterst formeel reageert en in het anders geval uiterst soepel. Net naar gelang dit het college het beste uitkomt.

         Neem de motie Kunst. Gebruikelijk is dat na introductie door de indiener de raad zijn opvatting kenbaar maakt en daarna een lid van het college (in dit geval de burgemeester).

         Hier nam de voorzitter na introductie zelf het woord en stelde min of meer voor de motie niet in behandeling te nemen. Een suggestie die onmiddellijk door iedereen werd overgenomen. Natuurlijk handelde Kunst weinig adequaat en had ze niet meteen akkoord moeten gaan met aanhouden van de motie, want ze had kunnen weten wat er in het presidium zou gebeuren.

         Wat heen en weer gepraat zonder dat er een helder besluit zou worden genomen en iedereen met verschillende opvatting over er was afgesproken naar huis gaat.

         Zelf zinspeelde je op een andere uitkomst van het presidiumoverleg. Iemand anders schreef me min of meer hetzelfde, maar zolang jullie woordvoerder (de griffier) me laat weten dat het college bepaald wie er aanwezig mag zijn op door haar georganiseerde informatie bijeenkomsten kan ik niet anders dan aannemen dan dat dit is wat jullie hebben besloten.

         Dat is de consequentie van het feit dat niemand (en daar bedoel ik jou niet mee) bereid is om zich openlijk uit te spreken en zich doodstil houdt. In mijn laatste bericht “Joost mag het weten” ga ik daar verder op in.

         Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s