Hulde

Hulde

In de krant van vandaag het “nieuws” dat er tijdens de raadsvergadering van vanavond een commissie zal worden benoemd die zich zal buigen over de verlenging van het burgemeesterschap van Baas.

Wat mij betreft slaat de Enkhuizer Krant voor wat betreft “nieuwswaarde” de plank volledig mis. Het echte nieuws van vanavond zijn natuurlijk de twee motie’s die door Karin Kunst (PvdA) zijn ingediend.

Beide hebben ze betrekking op de openbaarheid van bestuur. Waren ze een paar jaar eerder ingediend (en aangenomen) dan had ik er niet over gepiekerd om met Paljas aan de verkiezingen mee te doen.

De raad hanteert het zogenaamde BOB model. Dat staat voor Beeldvorming – Oordeelsvorming – Besluitvorming.

Beeldvorming vindt grotendeels binnenskamers plaats. Onder meer met behulp van  informatiebijeenkomsten die voor raadsleden worden georganiseerd.

Openbaar
Openbaar

Hoewel de raadsgriffier de aanwezigheid van waarnemers (gewone burgers) probeert te ontmoedigen, staat daar een uitspraak van Margreet Keesman (SP) tegenover. Die stelt, dat dit soort van vergaderingen ook toegankelijk moet zijn voor gewone burgers.

Logisch, waarom zouden alleen ambtenaren een bijdrage mogen leveren aan de beeldvorming.

Verder geen probleem mee dat dit niet tijdens een informatieavond zelf kan, maar als burger zou je in ieder geval in de gelegenheid moeten zijn om een bijdrage te kunnen leveren aan de beeldvorming zolang die nog niet is afgesloten.

Knelpunt is dat het bestaan van dergelijke informatiebijeenkomsten niet algemeen bekend waren. Kunst stelt voor om dat te veranderen en de agenda ervan publiek te maken.  Prima idee.

Na de beeldvorming komt de oordeelsvorming. Daarvoor is de commissievergadering bedoeld. Die is openbaar, maar slechts voor een deel. Een belangrijk deel van de oordeelsvorming (althans in theorie) wordt gevormd door de vragen die raadsleden aan de ambtelijke organisatie stellen (en de antwoorden die ze daarop ontvangen).

Die vragen en antwoorden gaan via een webforum dat Agora heet. Dat is nu alleen toegankelijk voor raadsleden.

Kunst stelt voor het openbaar te maken. Baas verzekerde me ooit dat hij tegen openbaarmaking was, vanavond weten we of hij dat standpunt zal blijven innemen.

Het bovenstaande maakt duidelijk waarom de besluitvormingsfase (de eigenlijke raadsvergadering) in de meeste gevallen een wassen neus is.

Het beeld is namelijk al binnenskamers gevormd, het oordeel wordt gebaseerd op informatie die deels binnenskamers is verkregen, het enige wat er overblijft is het tellen van de stemmen en eventuele stemverklaringen in ontvangst nemen.

Kortom, hulde voor Karin Kunst vanwege het feit dat ze beide moties heeft ingediend. En nu maar hopen dat de voltallige raad ze zal ondersteunen, want daarmee doet ze een flinke stap in de richting van openbaarheid van bestuur.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

15 gedachten over “Hulde”

 1. Beste Pim, Niet halfzacht, maar verontschuldigend.
  Natuurlijk hadden we, achteraf gezien, minimaal een internet vraag uit kunnen zetten. Ik weet niet hoe, of in welke vorm, maar in ieder geval iets. Daar had de herbenoemingscommissie de daaruit volgende conclusie natuurlijk kunnen verwerken in hun advies aan de gemeenteraad. Net zoals bij het opstellen van het profiel voor de burgemeester in 2004 gebeurt is.
  Helaas ontbreekt nu de tijd hiervoor, het besluit van de gemeenteraad moet begin januari bij de CvdK zijn. In zulk een korte periode kunnen we dat niet meer fatsoenlijk en integer als gemeentebestuur waar maken. Het blijft voor mij een goed idee, en een gemiste kans voor deze keer.

  Like

  1. Prima Jan, maar ik vind de bestaande procedure tamelijk afdoende. Ik heb op dit blog een paar keer vraagtekens gezet bij de besluiten die hij nam, maar nooit de indruk gehad dat de raad bereid was zich van die mening ook maar iets aan te trekken.

   Voor de rest denk ik dat hij de boel redelijk in het gareel weet te houden, maar dat is niet iets wat ik hem zou willen verwijten. Eerder een verwijt richting de mensen die zich dat laten welgevallen. In ieder geval weet ik niets wat zijn herbenoeming in de weg zou moeten staan.

   Ziedaar, heb je zo maar (gratis en voor niets) de mening van een gewone burger. Misschien komen er meer, maar ik betwijfel het.

   Like

 2. Hardtstikke leuk. Twee PVDA iconen die een toneelstukje komen opvoeren op dit forum. Zij die gebruik maken van de achterkamer van Enkhuizen maskeren hiermee hun bevindingen en info . Burgemeester blijft gewoon nog 6 jaar. Hij is hetzelfde gekleurd als de 2 reagluurders op dit forum.

  Like

  1. Kom op Juyt, laten we nu eens proberen het bij de inhoud te houden. Iemand stelt voor om aan aan een raadscommissie een aantal burgers toe te voegen. Mij lijkt het niet zo’n praktisch idee.

   Het begint er al mee dat de raad ze moet aanwijzen, maar op basis waarvan? Lijkt het je niet verstandig, dat om een oordeel te kunnen geven over iemands functioneren je ook een beetje inzicht moet hebben in wat die functie inhoud?

   En hoeveel burgers ken je die over dat inzicht beschikken? Dus kom je al snel uit op partijleden van de raadsleden en wat worden we daar wijzer van?

   Waar het uiteindelijk om gaat is een advies aan de werkgever van Baas. Die zal daar rekening mee houden, maar hoeft het niet op te volgen.

   Van Oostende zegt rekening te willen houden met de mening van de burger. Prima, maar daar hoef je verder niet anders te doen om de burger om zijn mening vragen. D.m.v. een vergadering of website.

   Vriendjes kiest een wat andere invalshoek. Ik denk dat zijn vergelijking niet helemaal opgaat, maar in ieder geval zie ik niet in waarom je van Oostende en Vriendjes als reagluurders moet betitelen.

   Je mag hun het gebruik van achterkamertjes verwijten, maar zolang je zelf onder pseudoniem publiceert doe je precies hetzelfde.

   Ik heb niets tegen het gebruik van pseudoniemen, maar beperkt je dan wel tot de inhoud en hou op mensen in het wilde weg te beschuldigen.

   Like

   1. De inhoud ja. Prima opmerking en helemaal mee eens. Pseudoniem zal ik helaas MOETEN handhaven omdat er geen dialoog meer is. De treiter praktijken van deze lieden die ik volgens jou beschuldig ben ik al jaren meer dan zat. Als ondernemer(ster)word je gewoon koud gemaakt en pleegt college en raad de ene karaktermoord na de andere. Vertrouwen is 0,0 in deze lieden dus stoor ik mezelf aan de schijnheiligheid van hen op dit forum. En met ons nog diverse andere ondernemers. De mooiste plannen worden in willekeur afgewezen op grond van deze zelfde willekeur. Ik hoop werkelijk dat er zo snel mogelijk een eind komt aan de toneel club welke Enkhuizen bestuurd. SED is een prima alternatief. Maar dan zal er geen enkele invloed van deze lieden met onkunde begaafd moeten komen. De inhoud daar gaat het om ja. Ik denk dat de 500 woorden die jij met regelmaat produceert de enigste inhoud heeft en weergeeft. Als Paljas in de raad was het misschien nog beter geweest……..

    Like

    1. Ik werd onlangs door een raadslid aangesproken over het gebruik van pseudoniemen op dit blog, wat volgens haar een beletsel was om te reageren. Ik heb dat toen een uitvlucht genoemd omdat het volgens mij om de inhoud gaat en niet om de naam die er onder staat.

     Verder heb ik ook niets tegen robuust taalgebruik. Liever heb ik duidelijkheid dan de holle frasen die ons van tijd tot tijd via de politieke kanalen worden aangereikt. Maar waar ik geen zin in heb is dat dit een platform wordt waarop politici anoniem kunnen worden beschimpt.

     Like

     1. Aha dus jij beweerd dat als ik als getergde burger niet reageer de raadsleden zullen reageren. Prima ik zal ze tevreden stellen en het ze mogelijk maken om hier te reageren. Dus een soort censuur nu door jou zelf. Ik vind het prima hoor en zal mij afmelden. Raadsleden kom…….en u zult zoet gehouden worden.

      Like

      1. Nee, dat beweer ik niet. Ik beweer dat ze het als uitvlucht gebruiken om niet te hoeven reageren. Verder zeg ik ook dat ik niets heb tegen robuust taalgebruik. Ik vind alleen dat je anderen die reageren (of het burger of politicus is) moet bestempelen als reaguurder zonder op de inhoud van zijn argument in te gaan.

       Like

 3. Men zou zich eens moeten afvragen of zo’n commissie alleen uit raadsleden moet bestaan. Er zijn namelijk ook een heel aantal mensen die zich niet kunnen of willen verbinden aan een partij. Soms stem ik op de een en bijvoorbeeld het stemmen op een nieuwe regering op de ander. Deze mensen (de zogenaamde gewone burgers) wat ik trouwens een hele foute benaming vind, zij betalen namelijk ook het salaris van B. en W. raadsleden en ambtenaren, hebben totaal geen inspraak. Probeer daar eens over na te denken.

  Like

  1. Ik heb er over nagedacht, maar ik zie niet goed waarom het beter zou zijn als je aan de bestaande commissie voor de herbenoeming van de burgemeester een aantal (hoeveel) inwoners zou toevoegen. Dat zou dan moeten gebeuren door middel van loting, waarbij je niet alleen het aantal moet vaststellen, maar je ook moet afvragen of de lotelingen aan bepaalde criteria zouden moeten voldoen.

   Het betaling van belasting is een verplichting voor elke inwoner, maar daar kun je geen andere dan de bij die belasting behorende rechten aan ontlenen. Wegenbelasting verschaft het recht gebruik te maken van de openbare weg, maar niet het recht zeggenschap te hebben op de arbeidsverhoudingen van degenen die toezicht uitoefenen op de openbare weg.

   Eens in de vier jaar mogen we mensen aanwijzen die toezicht uitoefenen op de juiste besteding van ons belastinggeld. Als zij dat wensen kunnen zij ons (de kiezer) daarover raadplegen, maar ze kunnen er ook voor kiezen dat dit niet te doen. In dat geval is ons enige recht om na vier jaar een ander te kiezen.

   Al met al denk ik dat we ons over deze kwestie niet al te druk moeten maken. Te meer daar de CvK altijd in staat is om het advies (inzake een herbenoeming) naast zich neer te leggen.

   Like

  2. Ik begrijp je punt, je mist alleen een schakel. Deze procedure is eigenlijk een functioneringsgesprek en dat wordt gedaan door een commissie uit de raad. Misschien een gekke vergelijking maar wat je voorstelt is dat je als werknemer van een bedrijf je functioneringsgesprek met de klant voert ipv met je werkgever.

   Daarbij komt de commissie met een advies. Het besluit ligt uiteindelijk bij de gehele raad.

   Like

   1. De vraag was, moeten we aan de commissie geen burgerleden toevoegen. Die vraag heb ik proberen te beantwoorden, inclusief het feit dat het hier om een advies aan de CvK gaat.

    Like

    1. Interessante stellingname: Moeten we aan de commissie geen burgerleden toevoegen. Natuurlijk wel, misschien niet fysiek, maar wel een stem geven. Als we (Enkhuizen) bij de benoeming van een “nieuwe” burgemeester de burgers vragen mee te helpen een profiel samen te stellen, mag je daarna diezelfde burgers natuurlijk ook wel vragen; hoe het nu eigenlijk gaat of ervaren wordt. Voor deze keer een gemiste kans, de tijd is helaas domweg te kort geworden. Wel iets om in de toekomst wel te doen.

     Like

     1. Verdorie Jan, wat is dat nu weer voor halfzacht gedoe.

      “Moeten we aan de commissie geen burgerleden toevoegen? Natuurlijk wel, misschien niet fysiek, maar wel een stem geven”.

      Eerst wel, dan weer niet fysiek en tot slot alleen een stem geven.

      Als je de burger, zoals jij zegt, een stem wil geven, dan is dat betrekkelijk eenvoudig te organiseren. Je kunt een vergadering beleggen, je kunt via je website mensen uitnodigen hun mening kenbaar maken.Tijd genoeg daarvoor.

      Alleen, zoiets heb ik de afgelopen 6 jaar nog niet mee gemaakt. Dus doe nou niet of je plotseling belangstelling hebt voor de mening van
      burgers. Wie graag een mening wil geven over de herbenoeming van de burgemeester kan dat doen op facebook of hier.

      Zolang ze daarbij maar niet de illusie koesteren dat raadsleden, of de CvK, zich daar ook maar iets van hoeven aan te trekken.

      Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: