Gebrek aan politieke wil

vriendjesHet aanstormende politiek talent van de PvdA, Shawn Vriendjes, heeft de nodige kritiek op mijn manier van waarheidsvinding, die hij meestal onder de maat vindt.

Toch is mijn belangrijkste bron van informatie de stukken die de gemeente zelf produceert. Zo was mijn conclusie dat onze voormalige wethouder Boland het budgetrecht van de raad met de voeten had getreden gebaseerd op een stuk dat hij zelf aan de raad had gepresenteerd.

Het feit dat hij daar nooit op is aangesproken had een politieke reden. Men wilde de op dat moment de aan de gang zijnde coalitiebesprekingen niet verstoren.

Bij het indienen van de voorlopige verantwoording van het Drommedaris project heb ik betoogd dat wat de wethouder een herschikking van de begroting noemde niet anders was dan een eufemisme. De post onvoorzien was veel te laag ingeschat en om die te kunnen vergroten zijn posten (die als overhead in de begroting waren opgenomen) verwijderd en in andere algemene begrotingsposten ondergebracht.

Ook dat was een politieke beslissing die tot doel had “te bewijzen” dat de kosten van de verbouwing nauwelijks de kosten van de begroting hadden overschreden.

Met hoeveel weet ik niet. Dat kun je alleen maar berekenen door de oorspronkelijke begroting te vergelijken met de uiteindelijke verantwoording. Die gegevens zijn niet openbaar, waar wel toegankelijk voor raadsleden.

Als die daar geen moeite voor willen doen, dan is dat hun privilege, maar maak mij dan geen verwijt over een gebrekkige waarheidsvinding.

Hetzelfde geldt voor wat betreft project  Oksel.

Opnieuw baseer ik me op een raadsverslag. Of het raadsbesluit ook zo is uitgevoerd weet ik niet, maar het lijkt me de taak van raadsleden om dat uit te vinden. Het raadsbesluit zelf is niet meer op het RIS te vinden, maar kan door de griffier ongetwijfeld weer boven water woorden gehaald. Lijkt me wederom iets dat raadsleden zouden moeten doen en niet individuele burgers.

In een tijd van dalende grondprijzen en rentepercentages is het natuurlijk ondenkbaar dat je een grondprijs jaarlijks met 6 % kunt blijven verhogen en dat is waarschijnlijk ook deze reden dat men deze positie heeft afgesloten.

Alweer een feit dat voortvloeit uit door de gemeente zelf verstrekte informatie.

Maar omdat de grond juridisch nog niet is overgedragen (en dus ook nog niet betaald is) kun je stellen dat de gemeente zich niet houdt aan eerder genomen raadsbesluiten en vooruit loopt op een te nemen besluit. Hoewel deze conclusie op basis van de feiten kunt trekken, wil dat niet zeggen dat ze ook door de raad zal worden overgenomen.

Maar dat heeft niets van doen met een gebrekkige waarheidsvinding van mijn kant, maar in alle bovengenoemde gevallen met een gebrek aan politieke wil van de raad.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: