Signalen

lantaarnpaalHet is een grap uit 1924 en gaat over een lichtelijk aangeschoten man die op zijn knieën onder een lantaarnpaal kruipt.

Een politieagent nadert en vraagt de man naar de reden voor zijn gedrag. De man antwoord, “ik heb mijn sleutels verloren en die zoek ik nu”. De agent help even mee, ziet niets en vraagt dan, “weet je zeker dat je ze hier verloren hebt?”

Waarop de man antwoord, “Nee, ik heb ze even verderop verloren, maar hier is het licht beter”.

Zou het kunnen zijn dat deze gang van zaken illustratief is voor de werkwijze van de gemeenteraad van Enkhuizen?

Ik volg de ontwikkelingen rond het REZ al vanaf de aankoop van de Uilenbanen. Keer op keer werd ik getroffen door een gang van zaken die in mijn ogen volstrekt onlogisch was, maar die door de gemeenteraad telkens weer als de vanzelfsprekend en geloofwaardig werd geaccepteerd.

Ik hoor wethouder Boland in 2010 nog zeggen dat hij verwachtte (voor het einde van het jaar) de eerste biedingen te zullen binnen krijgen voor de realisatie van het vakantiedorp. Vervolgens gebeurd er 4 jaar lang niets.

Van tijd tot tijd worden er marktverkenningen uitgevoerd die allemaal positief uitvallen, maar als het moment daar is, blijkt niemand te zijn geïnteresseerd.

Sprookjeswonderland biedt alle leden van de raad zijn toekomstvisie aan voor het gebied, met daarin een aantal suggesties hoe tegemoet te komen aan wensen die bij de raad leven, maar het wordt door college en de raad (ogenschijnlijk) volledig genegeerd.

Een niet onbelangrijk onderdeel van die toekomstvisie is het feit, dat SWL zich bereid verklaart het beheer van een passanten-en de seizoencamping op zich te nemen. Sterker nog, men laat (onder nader vast te leggen voorwaarden) de mogelijkheid open om ook het beheer van het zwembad op zich nemen.

Zowel camping als zwembad zijn, vanwege de daarmee gepaard gaande kosten, de raad al jaren een doorn in het oog. Dus hier is eindelijk een lokale ondernemer die een mogelijke oplossing voor een probleem suggereert, maar college en raad maken daar geen woord aan vuil.

In het raadsvoorstel om de Uilenbanen voor meer dan een half miljoen te kopen wordt SWL niet genoemd als een direct belanghebbende. Maar drie maanden na aankoop wordt de vrij gekomen grond overgedragen aan SWL. Tegen een lagere prijs dan men er zelf voor heeft betaald.

Een objectieve waarnemer kan uit die gang van zaken niets anders concluderen dan dat de gemeente SWL kennelijk tegemoet heeft willen komen bij haar uitbreidingsplannen.

Maar zou diezelfde bereidheid dan 5 jaar later plotseling volledig ontbreken?

Als de rekenkamercommissie een rapport schrijft over de ontwikkelingen van het REZ blijkt men niet met SWL te hebben gesproken. De door SWL gepubliceerde toekomstvisie ontbreekt aan de lijst van geraadpleegde documenten. Er is geen raadslid die dat lijkt op te vallen.

De toekomstvisie van SWL heeft uiteraard als voornaamste doel de eigen toekomst veilig te stellen door het grootste deel van het recreatieoord onder haar eigen beheer te brengen. Zo wordt de levensuur van de seizoencamping slechts voor 10 jaar gegarandeerd. Daarna kan opnieuw worden bekeken of ze in stand blijft, of het terrein kan worden toegevoerd aan SWL.

De Europese aanbesteding zou theoretisch een ernstige bedreiging kunnen zijn voor de uitbreidingsplannen die SWL naar buiten heeft gebracht. Zou het beschikbare terrein namelijk zijn toegewezen aan een andere partij, dan zou uitbreiding van SWL in de toekomst onmogelijk zijn geworden.

Uit niets blijkt dat SWL zich zorgen heeft gemaakt over die mogelijkheid. Ze heeft niet eens ingeschreven, met als verklaring dat het voor haar te duur zou worden.

Een dergelijke verklaring zou onderzocht moeten worden. Door een vergelijking te maken tussen de waarde van het aanbod van de gemeente (gratis grond) en de kostprijs van de tegenprestatie (aanleg van een strand). De raad heeft dat tot dusver nagelaten.

Daarbij komt dat de reden voor een Europese aanbesteding uiterst twijfelachtig is. De grens daarvoor ligt op 5 miljoen, maar de gemeentelijke investering blijven ver onder de 5 miljoen. Mogelijk dat de toekomstige eigenaar van de vakantiehuisjes 5 miljoen moet investeren, maar de gemeente wordt niet de toekomstige eigenaar en investeert dat bedrag dus niet.

De gemeente wordt alleen eigenaar van een aan te leggen strand, wat ze betaalt met gratis grond. De kosten van een aan te leggen strand heeft de gemeente eerder al laten berekenen en die lag ver beneden de 5 miljoen.

Overal waar democratische besluitvorming plaatsvindt, vind je lobbyisten. Zij vertegenwoordigen deelbelangen. Hun taak is er voor te zorgen dat democratische besluiten niet nadelig uitvallen voor het deelbelang dat ze vertegenwoordigen.

Lobbyisten vind je overal. Het Europees parlement, de Tweede Kamer, Provinciale staten en Gemeenten. Ze doen hun werk in het geheim en trachten volksvertegenwoordigers en ambtenaren te beïnvloeden voor wat betreft het te nemen besluit.

In hoeverre is het dan nog redelijk om te veronderstellen dat bij dit project er een actieve lobby ontbreekt. Ik heb nog geen gemeentelijke bijeenkomst bijgewoond waar de Vries van Sprookjeswonderland niet aanwezig was.

olifantDe bovenstaande bloemlezing is een (niet eens complete) opsomming van signalen. Signalen die er op wijzen dat er meer speelt dan college en raad naar buiten wensen te brengen. Voor wat betreft een college is dat niet ongebruikelijk, maar waarom negeert de raad de olifant die zich in de hoek van de kamer bevindt.

En als ik die signalen wel kan opvangen, waarom kunnen de raadsleden dat dan niet? Zijn ze daar de dom, te zelfvoldaan of te wereldvreemd voor? Of heeft men ze te horen gegeven dat je je maar beter niet kunt verdiepen in sommige zaken?

Eerlijk gezegd hoop ik op het laatste, want het eerste zou helemaal tragisch zijn. Maar als dat laatste het geval is, wat kan dan de reden zijn voor het gebrek aan belangstelling of die zwijgzaamheid?

Waarom keuvelt men over bijzaken en laat men andere zaken onbesproken? Waarom gaat men naarstig op zoek naar sleutels op een plek waar ze niet zijn verloren, maar wel meer licht is?

De enige reden die ik daarvoor kan bedenken is dat men bezig is met het uitwerken van een plannetje dat eigenlijk niet mag, maar waarvan men stellig gelooft, dat er een hoger doel mee wordt gediend. Meer daarover een andere keer.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

5 gedachten over “Signalen”

 1. Chris, onderschat de SWL-lobby niet! Had laatst 3 kabouters aan de deur die me een vliegende bezemsteel aanboden als ik voor SWL zou pleitten.

  Uit integriteitsoverwegingen heb ik hem naar de wethouder verwezen.

  Like

    1. Hoe durft u als politicus dit antwoord te geven. Hier zet je het college volledig mee voor schut. Hier word gesuggereerd dat zij vals of verkeerd voorlichten ,handelen ,antwoorden. Dit vind ik nogal wat.

     Like

     1. Nee dat is niet wat Shawn suggereert. Mijn constatering (en geen suggestie) is dat de overheid (in dit geval het college) in veel gevallen onvolledig (dus onjuist) informeert. Als ik een dergelijke constatering doe, lever ik daar gewoonlijk een voorbeeld van bij.

      Maar daar gaat dit stuk niet over. Dit stuk gaat over gebeurtenissen die in mijn ogen rechtvaardigen dat je er vragen over stelt of op zijn minst over nadenkt.

      Shawn probeert met een wat flauwe opmerking te rechtvaardigen dat hij zich aan die verplichting (tot nadenken of het stellen van vragen) wil onttrekken.

      Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s