Oogje toeknijpen

olifant
Oppositie in overleg over de vermeende tekortkomingen van de wethouder zonder de olifant in de kamer op te merken.

In mijn kanttekening “Gehaktdag” maak ik melding van het feit dat de raadsleden van de oppositie wethouder de Jong er ongenadig van langs hebben gegeven vanwege het mislukken van de door hem georganiseerde aanbesteding van het REZ.

Zelf denk ik echter dat de oppositie hier op het verkeerde paard wed, door de Jong van incompetentie te verdenken.

Als die namelijk in februari aankondigt dat hij met SWL een overeenkomst heeft bereikt over de herinrichting van het REZ (die de gemeente jaarlijks een aanzienlijke besparing zal opleveren) dan zal alles vergeten en vergeven zijn.

Overal in de stad zullen vreugdevuren worden ontstoken en het college zal (in een met bloemen versierd open rijtuig) door de stad worden gevoerd. Getrokken door enthousiaste raadsleden die deel uit maken van de coalitie.

Immers, de Jong heeft daarmee niet alleen een verkiezingsbelofte ingelost, hij is ook tegemoet gekomen aan een breed onder de bevolking levende wens, dat een en ander door een lokale ondernemer zou moeten worden uitgevoerd.

Het argument dat het bevoordelen van een lokale ondernemer de gemeente extra geld zal gaan kosten, zal weinig indruk maken. Te meer daar de oppositiepartijen (tot op de dag van vandaag) geen enkele poging hebben ondernomen om die extra kosten te berekenen.

De financiële wizzkids  onder de raadsleden, van Marle, van Reijswoud en van Oostende  zijn tot dusver blijven steken in persoonlijke verwijten richting de wethouder, maar zijn verder volledig mee gegaan in zijn onzinnige geneuzel over de creativiteit van de markt.

Shawn Vriendjes (commissielid van de PvdA) reageerde op “Gehaktdag” met de constatering dat het bevoordelen van de “eigen” ondernemers niet mag en geeft een aantal links dat daar de bevestiging van vormen.

Vriendjes heeft het gelijk aan zijn kant, maar het feit dat iets niet mag is natuurlijk geen garantie dat iets niet gebeurd.

Op een enkele uitzondering na doen we op gezette tijden allemaal dingen die niet mogen. Dat bedrijven of overheden daar geen uitzondering op vormen wordt vrijwel dagelijks aangetoond. Volkswagen is daar een recent voorbeeld van.

Maar ook overheden doen met regelmaat dingen die eigenlijk niet mogen. Ik beperk maar even tot twee voorbeelden die betrekking hebben op Enkhuizen en waar ik eerder over heb geschreven.

horenzienzwijgen-2
Gebruikelijke reactie van de Enkhuizer Raad op misbruik van bevoegdheden

Uiteindelijk bleek dat wethouder Boland aanzienlijk meer geld had uitgegeven aan voorbereidingskosten voor de verbouwing van de Drommedaris dan hem door de Raad ter beschikking was gesteld.

Dat kan gekwalificeerd worden als “misbruik van bevoegdheden”. In plaats van hem daar op aan te spreken koos de raad ervoor om genoegen te nemen met het feit dat hij zijn functie (om onduidelijke redenen) ter beschikking stelde en hij dus met vlag en wimpel kon worden uitgezwaaid.

In een geschil met een oud begraafplaats medewerker besloot burgemeester Baas die medewerker een begraafplaatsverbod op te leggen, hetgeen breed werd uitgemeten in de pers.

Gebiedsverboden behoren echter niet tot de bevoegdheden van een burgemeester tenzij de openbare orde in geding is en daarvan was hier geen sprake. Het is aan de rechter om te bepalen of er een gebiedsverbod moet worden opgelegd.

Ook hier dus een “misbruik van bevoegdheden”, dat door de raad volledig werd genegeerd.

Er zullen ongetwijfeld meer voorbeelden zijn te geven, maar duidelijk is dat de Enkhuizer gemeenteraad in voorkomende gevallen graag een oogje toeknijpt als het gaat om misbruik van bevoegdheden.

En hoewel Shawn Vriendjes dus het grootste gelijk van de wereld heeft ga ik er voorlopig maar van uit dat een meerderheid van de raad een oogje zal toeknijpen als het moment daar is.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

9 gedachten over “Oogje toeknijpen”

 1. Naast de Efteling wordt het vakantiepark ook niet Europees aanbesteed, dus als de Jong terugkomt met een overeenkomst met SWL vergeef ik het hem graag. Iets unieks ipv het zoveelste generieke vakantiepark aan het IJsselmeer.

  Van Stella Quasten begreep ik overigens dat het vooral aan de uit de kluiten gegroeide omvang van het project lag dat het Europees aanbesteed zou moeten worden. Dus zonder in het project alles op te nemen van zwembad tot aanrijd-weg en van strand tot vakantie park. Als de gemeente de infrastructuur nou zelf ter hand zou nemen zou het misschien wel mogelijk zijn om het de Vries te gunnen. Of in plaats van kosten neutraal gewoon kosten-baten. (Disclaimer, ik weet niet of ik Stella voldoende goed begrepen heb, en er zelf niet voldoende verstand van, maar naast de Efteling kan het wel)

  Like

  1. Over noodzaak van een Europese aanbesteding heb ik eerder geschreven. https://pimsep.wordpress.com/2015/08/24/de-tegenprestatie/

   Hoewel de raad daar grif € 200.000,- voor beschikbaar stelde (inclusief Stella dacht ik) bleek die achteraf toch niet noodzakelijk. Ook Stella heeft het dus kennelijk allemaal niet zo goed begrepen.

   Ik heb al meermalen bepleit dat de gemeente de 10 ha grond gewoon onder erfpacht had moet uitgeven, om uit de daaruit voortvloeiende inkomsten investeringen te doen in de infrastructuur. Ik heb zelf een voorlopige berekening gemaakt dat een dergelijke manier van werken aanzienlijk goedkoper zou zijn voor de gemeente.

   Zo ben ik ervan overtuigd, dat als de gemeente die weg gevolgd zou hebben het strand al zou zijn aangelegd en de huisjes er zouden hebben gestaan

   Helaas koos de gemeente voor een andere weg en begaf zich op het pad van een ingewikkelde ruilhandel die uiteindelijk volledig is mislukt. Waardoor, zo vermoed ik, de weg is vrij gemaakt voor gunning aan SWL.

   Like

 2. (Nota grondbeleid Enkhuizen 2011, H.stuk 4.4 blz 21)

  “De Europese regelgeving heeft onmiskenbaar een aanzienlijke betekenis gekregen voor de uitvoering
  van het gemeentelijk grondbeleid. Niet alleen kan hierbij gedacht worden aan de Europese
  aanbestedingsregels, maar zeker ook aan de regels op het gebied van staatssteun. Van staatssteun
  is niet alleen sprake bij het verstrekken van directe overheidssubsidies. Ook de verkoop van grond of
  gebouwen door de overheid voor lagere prijzen dan de marktprijs kan worden aangemerkt als
  staatssteun. De vorm, de reden en het doel van de toegekende steun zijn niet van primair belang; de
  uitwerking daarvan op de concurrentie is vaak bepalend. Staatssteun kan worden vermeden door
  marktconform te handelen. Een gemeente handelt marktconform indien er geen voordeel aan een
  onderneming toekomt en de concurrentie niet wordt vervalst. De Europese commissie geeft aan dat
  ter voorkoming van staatssteun voorafgaand aan de verkoop de gronden getaxeerd moeten worden óf
  dat er gebruik moet worden gemaakt van een openbare biedprocedure. Een gemeente dient
  vanzelfsprekend te handelen binnen de wettelijke kaders. Van ongeoorloofde staatssteun mag geen
  sprake zijn en voorkomen moet worden dat de gemeente beschuldigd wordt van vermeende
  staatssteun. Onze gemeente heeft als uitgangspunt dat bij de verkoop van grond marktconforme
  prijzen worden vastgesteld. Daarmee worden verkapte subsidies en, dus, vermeende staatssteun
  voorkomen. Geconcludeerd moet worden dat ook vanuit de optiek van staatssteun het uitgangspunt
  van het hanteren van marktconforme prijzen moet worden aangehouden.”

  Ondanks de uitspraak van het Europees Hof hier nog niet van toepassing was. Weet het college dat een taxatie raadzaam is.

  Nota grondbeleid moet om de 4 jaar vastgesteld worden. Kan niet vinden dat dit in de tussentijd gedaan is, dus neem aan dat dit binnenkort op de rol staat.

  Like

  1. Duidelijk, de gemeente is dus volgens haar eigen grondbeleid verplicht de waarde van die gronden te taxeren, maar heeft dat tot dusver nagelaten. Zoals ze ook heeft nagelaten de kosten van de door haar verlangde tegenprestatie te becijferen, waardoor er een vergelijking kan worden gemaakt tussen de kosten en baten.

   Tegelijkertijd kunnen we vaststellen dat ook de leden van de raad hebben nagelaten om daar om te vragen. Is hier sprake van domheid of van een complot met als doel een lokale ondernemer aan een voordeeltje te helpen?

   Like

    1. Jammer dat je zo snel aangebrand bent. Ik ben het namelijk die al 35 jaar in de maling word genomen door jouw “vriendjes” Beter zou het zijn om met je fractie eens de vragen te stellen die er toe doen. Maar gezien je reactie ben je met het zelfde sop overgoten als de rest. Succes met de Europese aanbesteding en zal mij niet te kritisch uiten in het vervolg.

     Like

     1. Zie een uitnodiging tot discussie niet als verbetenheid. Ik kan alleen weinig met zo’n opmerking.

      Dus neem je deze kans een discussie te voeren of blijft het bij het ventileren van vormfrustratie. Beiden zijn wat mij betreft goed. Alleen de eerste heeft mijn voorkeur.

      Like

      1. Ik zie het niet als discussie. Het podium wat Pimsep biedt is voor mij de enigste manier om informatie te krijgen door de goed samengevatte stukjes welke hier geproduceerd worden.De politici zijn zeer summier in het verstrekken van info helaas. Maar goed. Voor de zekerheid toch maar even naar de vergadering geluisterd. Hierin is geen enkele uitweiding geweest over het Europese aanbestedingsrecht waar u mee naar voren komt. Ik vond het eerlijk gezegd schokkend hoe in een tijdsbestek van nog geen uur zo een zwaar project besproken word. Dit kan gewoon niet . Een wanprestatie van een ieder is mijn constatering . Met in de hoofdrol de wethouder als verantwoordelijke. En ik geef hier zo af en toe mijn mening over. Een ander podium is er niet.

       Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: