Langs elkaar heen praten

langs elkaar heen praten

Tijdens de raadsvergadering van 12 mei 2015 wordt het rapport van de rekenkamercommissie besproken dat gaat (voor wat betreft Enkhuizen) over de opwaardering van REZ.

Het raadsvoorstel is de in het rapport genoemde aanbevelingen over te nemen.

De belangrijkste aanbeveling is;

Zorg voor een echte herstart van het REZ-project. Zet als college een professionele projectorganisatie op, ondersteund door externe ervaringsdeskundigen en stuur actief op realisatie van het grote project binnen de gestelde kaders (tijd, geld en kwaliteit).

Tijdens de behandeling in de raad worden een tweetal opmerkingen geplaats die als volgt worden genotuleerd.

Van Reijswoud (VVD) “wil weten wanneer de wethouder de aanbevelingen uit het rapport uit gaat voeren”.

Kunst (PvdA) “In de commissie heeft de wethouder gezegd dat hij alleen een externen inzet ‘als hem dat uitkwam’. Dat is toch iets anders dan wat er in de aanbeveling staat?”

Wethouder De Jong antwoordt “dat hij de aanbevelingen overneemt. De discussie in de commissie ging niet over het inroepen van externe expertise, maar de PvdA stelde voor een externe projectleider aan te stellen. In het rapport staat dat het projectteam zo nodig aangevuld moet worden met een externe en dat neemt het college over.”

Vervolgens wordt het rapport en de daarin voorkomende aanbevelingen in stemming gebracht en unaniem aangenomen. De discussie heeft 4 minuten en 46 seconden in beslag genomen en is een fraai staaltje van langs elkaar heen praten.

De Jong zegt wel dat hij de aanbevelingen uit het rapport over neemt, maar doet hij dat ook werkelijk? Waaruit bestaat die herstart dan eigenlijk? Uit de andere manier van aanbesteden die hij introduceert? En waaruit bestaat die professionele projectorganisatie eigenlijk?

Mijn kritiek op het rekenkamercommissie rapport was tweeledig. Ten eerste het volledig ontbreken van een cijfermatige onderbouwde analyse, wat merkwaardig is, als je jezelf rekenkamer noemt. Ten tweede dat er bij de samenstelling van het rapport slechts één bron is geraadpleegd.

Hoofd-ambtenaar J. Slagter.

Weliswaar wordt wethouder de Jong ook als geraadpleegde bron genoemd, maar die verklaarde tijdens zijn eerste openbare optreden over het REZ, dat hij zijn kennis ontleende aan wat Slagter hem over de materie had verteld. Maar belangrijke stake-holders in het gebied als Sprookjeswonderland en de belangenvereniging van campingbewoners zijn niet geraadpleegd. Om die reden noemde ik het rapport eenzijdig.

olifantOndanks deze tekortkoming is de uitkomst van het rapport vernietigend. “Zorg voor een echte herstart”. Anders gezegd, alles wat er tot op dit moment is uitgevoerd ten behoeven van de ontwikkeling van het REZ deugd van geen kant.

Maar zo praten instanties (en daarom ook raadsleden) nu eenmaal niet over elkaar. Het Engels kent daarvoor een uitdrukking. The elephant in the room.

In dit geval is de olifant in de kamer een veronderstelling waarmee alle gedrag verklaard kan worden, maar waarvoor direct bewijs nooit kan worden geleverd, omdat alle afspraken binnenskamers worden gemaakt.

Als we er van uit gaan dat de gemeente al lang geleden heeft besloten dat zij het beheer van het recreatieoord beter kan overdragen aan SWL, dan wordt plotseling veel, zo niet alle gedragingen van de gemeente verklaarbaar.

Maar omdat je daarvoor nooit het rechtstreekse bewijs kunt leveren, veroordelen de instanties, waaronder de gemeenteraad, zichzelf tot voortdurend  langs elkaar heen praten.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s