Rommelig avondje

Biezen gepakt
Biezen gepakt

Het zou zomaar kunnen dat het Dromdossier aanstaande dinsdagavond zijn tweede slachtoffer eist en dat wethouder Olierook geen andere keuze blijft dan zijn biezen te pakken.

Het eerste slachtoffer was natuurlijk wethouder Boland, die in zijn streven een 400 jaar oud monument te redden (door er een clubhuis voor Ons Soort Mensen van te maken) veel meer geld had uitgegeven dan hem door de raad was verstrekt. Een feit, dat de toenmalige raad wel met de mantel der liefde wilde bedekken als hij zelf zou opstappen. En zo geschiedde.

Inmiddels hebben de raads- en commissieleden de visie van het stichtingsbestuur voorgeschoteld gekregen en daaruit blijkt dat Olierook niet langer een jokebrokje genoemd kan worden, maar dat sprake is van een volwassen, doorontwikkelde, jokkebrok.

Zeg maar Jokebrok 2.0

Tijdens de commissievergadering beweerde Olierook namelijk dat hij volkomen verrast was door het feit dat er een zwaardere elektra voorziening moest worden aangelegd (als gevolg van het door het stichtingsbestuur genomen besluiten), dat de kosten daarvan begroot waren op € 100.000 en dat hij over de verdeling van die kosten overleg wilde voeren met het stichtingsbestuur. Tussentijds wilde hij een door de gemeente af te geven garantie voor een betaling van € 100.000,-.

Inmiddels heeft het stichtingsbestuur documenten verstrekt waaruit blijkt,dat de kosten voor verzwaring van de stroomtoevoer circa € 15.000,- zijn.

Het is natuurlijk volslagen belachelijk dat een wethouder weigert zijn toestemming te geven voor een investering van die grootte, terwijl hij de noodzaak van die investering niet betwist.

Biezen pakken?
Biezen pakken?

Maar als eerder gezegd, het hele gedoe is niet meer dan een afleidingsmaneuver om de aandacht af te leiden van het feit dat hij de raad onvolledig (en daarom onjuist) had geïnformeerd.

Een politieke hoofdzonde, die in Enkhuizen wellicht zou worden afgekocht met een motie van treurnis, maar ik vrees dat dit niet langer voldoende is.

Ik schreef eerder, dat je Olierook een overschrijding van het projectbudget nauwelijks mocht verwijten.

De kiem daarvoor was gelegd in het besluit om in te stemmen met een projectbegroting van 2,6 miljoen. Een verlaging van 6 ton van de oorspronkelijke begroting. Wie gelooft dat je zoiets straffeloos kan doen gelooft ook in de Paashaas of is raadslid van de SP, D66,VVD, NE, CDA en CU/SGP.

Wat je hem wel mag verwijten is dat hij liegt. Over het tijdstip waarop hij de raad had moeten informeren en over de hoogte (en de aard) van die overschrijding.

In de toelichting op het raadsvoorstel schrijft Olierook dat hij meerkosten als gevolg van vertraging krachtig van de hand heeft gewezen en steekt zichzelf daarvoor een pluim op de hoed.

Maar het feit dat Olierook iets afwijst, wil nog niet zeggen dat de aannemer het met die afwijzing eens is. En die kan, we hebben het eerder gezien in Enkhuizen, naar de rechter stappen om de door hem opgelopen schade vergoed te krijgen.

En aangezien het hier om een bedrag van € 85.000,- gaat kun je er vergif op nemen dat hij dat ook zal doen.

Dat Olierook in dat opzicht nattigheid voelt wordt duidelijk uit zijn vraag om een garantstelling van € 100.000,-. Het zou me niet verbazen als hij de rekening al betaald heeft en de garantie alleen nodig heeft om zijn boekhouding weer op orde te brengen.

Hoe dan ook, het wordt een druk weekend voor Margreet Keesman, fractievoorzitter van de SP. Want tenzij ze vóór dinsdag met een vervanger voor Olierook komt (zodat hij, net als Boland de eer aan zichzelf kan houden) kon het aanstaande dinsdag wel eens een rommelig avondje worden voor de coalitie.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

3 gedachten over “Rommelig avondje”

 1. Besluit van de gemeenteraad. Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d 31-3-2015. Gelet op de bepalingen van de gemeente inzake het budgetrecht van de raad. BESLUIT. 1. Kennis te nemen van de totale financiele verantwoording van het project de Drommedaris. 2. De extra bijdrage van de stichting de Drommedaris van 140.000 euro niet te storten in de algemene reserve, maar aan te wenden als dekking voor de geconstateerde overschrijding van het krediet . 3. Het project financieel definitief af te wikkelen bij de behandeling van de najaarsnota 2015. 4.GARANT TE STAAN < RICHTING DE AANNEMER Aldus besloten door de raad van de gemeente Enkhuizen in zijn openbare vergadering van 12 mei 2015. De raad voornoemd de griffier H.C.Lankman en voorzitter J.G.A.Baas.

  Like

  1. Rob, hierboven citeer je het door het college voorgestelde raadsbesluit. Als het college eenmaal een voorstel heeft ingediend, dan kan ze het niet meer terugtrekken of wijzigen. Dat kan alleen de raad.
   De SP heeft een amendement voorbereid waarin zij voorstelt punt 4 van het raadsbesluit te laten vervallen.
   Mijn reactie op dat amendement kun je hier lezen, https://pimsep.wordpress.com/2015/05/10/met-kracht-verwerpen/

   De verwijzing naar het budgetrecht is schaamteloos. De bedoeling van het budgetrecht is dat B&W geen financiële verplichtingen aangaat alvorens de raad daarover te hebben geconsulteerd. Hier heeft men financiële verplichtingen op zich genomen die de raad achteraf (met behulp van een garantie) mag afdekken.

   Like

 2. Ach misschien laten de betrokken fracties nog een scheet en een boer. SP moet kost wat kost in het college blijven. VVD D66 hun wethouder heeft dit veroorzaakt. Deze hebben een week op de massagetafel gelegen bij het college en zullen muisstil zijn. Stomp heeft met overslaande stem zijn voorkeur diverse keren uitgeschreeuwd. Van Marle incluis. CU,CDA,NE zullen het zogenaamd betreuren. Mevrouw Kuysten heeft al kirrend proefgedraaid met de lift in de Drom. Zij zal adviseren dat de fractie zich koest houd. Stel je voor het scholierenvervoer komt weer in gevaar. Franx werkt aan zijn come back en NE wethouder De Jong zal zijn lieden ook vlak houden. Kok als medeschuldige in dit zit vaster in het pluche dan ooit. Nee Pim. Het loopt met een sisser af. De eigen belangen van raad en college zijn veel te groot. En juridisch heeft sluwe vos Moorman alles afgetimmerd. Piet Conijn poetst de plaat en heeft een functie bij Noorderkwartier, Boland is provinciaal geworden . En dit alles op bewezen resultaten. We gaan ons opmaken voor volgende soap Sociaal, Medisch Centrum.

  Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s