Juiste conclusie?

DromIn juni 2014 ontstond bij mij enige twijfel over de voorgangsreportage die het college (in de voorjaarsnota) had uitgebracht. Daarin sprak men de verwachting uit dat het project binnen de begroting kon worden gerealiseerd.

Om aan die twijfel een einde te maken stelde ik voor om via Agora het college twee vragen te stellen.

1. Hoe groot is de post onvoorzien binnen de begroting.

2. Hoeveel is er tot dusver aan meerkosten uitgegeven.

Raadslid Langbroek nam de uitdaging aan en stelde de twee bovenstaande vragen.

Het college reageerde met “U bent als raad op hoofdlijnen geïnformeerd over de voortgang van het project van de Drommedaris. Uw vraag heeft betrekking op detailinformatie van het project waarbij in de eindrapportage wordt ingegaan.”

De column die ik daar destijds over schreef kunt door op deze link te klikken lezen.

Dat de raad op hoofdlijnen was geïnformeerd was juist. De vragen waren echter bedoeld om vast te stellen of de raad (op hoofdlijnen) correct was geïnformeerd.

Op basis van de detailinformatie die nu bekend is gemaakt, kan worden vastgesteld dat dit niet het geval is geweest.

Juni 2014 was er overeenstemming bereikt over de meeste meerkosten en was men weer aangevangen met de werkzaamheden.

De detailinformatie noemt drie grote tegenvallers. De bouwtechnische staat van de kap (120.000,-) de fundering/kelder (50.000,-) en vertragingsschade (65.000,-). Tezamen gaat  het hier om € 235.000,- aan meerwerk waarover midden 2014 al overeenstemming was bereikt en die betaald moest worden uit de begrotingspost onvoorzien, waarvan we inmiddels ook weten dat die € 184.000,- groot  was.

Anders gezegd, midden 2014 wist het college al dat de post onvoorzien met € 50.000,- overschreden was en dat men dus onafwendbaar afstevende op een begrotingstekort. Er zijn meer begrotingsposten die vragen oproepen, maar ik beperk me nu even tot  deze drie.

De vertrouwensrelatie tussen raad en college berust op op het gegeven dat het college de raad altijd volledig (en tijdig) zal informeren. Daar is op dit punt geen sprake van geweest. Men heeft de raad doelbewust onvolledig (en daarmee onjuist) geïnformeerd.

Vanuit de wetenschap, dat er aan het einde van de rit toch geen weg terug meer is. Het werk is gedaan en de rekeningen zullen uiteindelijk toch betaald moeten worden.

Het gaat hier dus niet om de hoogte van het bedrag waarmee de begroting is overschreden. Bij dit soort bouwopdrachten kun je als college daar geen enkele invloed op uitoefen. Laat staan dat je “meerwerk” met behulp van een motie zou kunnen beteugelen.

Het gaat om de vraag of het college willens en wetens onjuiste informatie heeft verstrekt. Op grond van bovenstaande feiten kun je niet anders dan concluderen dat dit het geval is geweest.

Gunstige bijkomstigheid voor het college is natuurlijk, dat deze conclusie van geen enkele waarde is, zolang ze niet wordt gedeeld door een meerderheid van de raad. En om die reden hebben we ook vier (in plaats van 2 of 3) wethouders.

Die combinatie zorgt er namelijk voor, dat de bovenstaande conclusie (hoe juist ze ook mag zijn) nimmer door een meerderheid van de raad zal worden onderschreven.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

7 gedachten over “Juiste conclusie?”

 1. @oostende. Duidelijke uiteenzetting van de partij die gelijk had en dit debacle heeft zien aankomen. Ik lees het als . Een ieder doet zijn plas en het blijft zoals het was. Duidelijk dat hier in Enkhuizen vriendendiensten tegen over moeten staan. Wat zal u wens zijn ? Laat me raden . Iets wat of waar voordeel uit valt tehalen mbt de bedrijfsvoering van u veerboot. U heeft wisselgeld nu dat is duidelijk.

  Like

 2. Ach Pim, in ieder geval een troost. Je kunt nu ook met een booster bij de Drom naar boven.
  (En daar zelfs eventueel met krachtstroom opladen)

  Like

  1. De kern mijn betoog is dat het college de raad niet tijdig (en daardoor onjuist) heeft geïnformeerd. Daar als raadslid op reageren met een niet al te grappige woordspeling vind ik (ehh) niet vet cool. .

   Like

   1. De huidige, en de ook nu voorliggende procesvoortgang, over de mogelijk financiële dekking van de restauratie en verbouwing (door mij bewust nu gesplitst) is logischerwijs een gevolg van het besluit om herstel en verbouwing in een keer te doen.
    Dat DE raad zich in meerderheid al bij de besluitvorming voor deze restauratie/verbouwing in de luren heeft laten leggen door het college, en misschien ook door het onder meer aannemen van de motie Delleman, doet niets af aan het feit dat iedere voorstemmer geweten heeft, of had kunnen weten, dat deze restauratie en verbouwing niet binnen het gestelde budget plaats zou kunnen vinden.
    Dit is ook een van de redenen dat toentertijd ook de PvdA niet met dit voorstel heeft ingestemd. (Restaureren ja, verbouwen nee)
    Nu is het zover gekomen dat de balans wordt opgemaakt. En ja, de tegenstemmers krijgen hun gelijk. Wat is dat waard? En ja, wij zijn niet tijdig en misschien wel verkeerd geïnformeerd. Wat is dat waard? Achteraf roepen dat je gelijk hebt gehad? Wat is dat waard?
    Mijn realiteit is anders; DE raad heeft in meerderheid welbewust het risico van kostenoverschrijding (ondanks of dankzij de motie Delleman) het risico van kostenoverschrijding genomen. Dan rest de raad dus helaas niets anders dan acceptatie.
    Daarom mijn niet al te grappige woordspeling.

    Like

    1. Dat je als tegenstemmende minderheid accepteert dat de uitkomst van het bouwproces is zoals je verwacht had lijkt me logisch. Het lijkt me ook aan Dellemans en consorten om te reageren op het feit dat het college hun motie niet heeft uitgevoerd.

     Het antwoord laat zich raden “overmacht”, zoals zich ook laat raden dat een meerderheid met dat antwoord genoegen zal nemen.

     Maar dat je zo laconiek reageert op een a-politiek onderwerp als “tijdige en volledige informatie aan de raad” vind ik onbegrijpelijk.

     Als die laconieke houding gedeeld zou worden door een meerderheid van de raad, dan degradeert die zichzelf feitelijk tot een soort klankbordgroep en dat lijkt me funest voor haar aanzien.

     Like

  1. Bovenstaande column gaat over de vraag of het college de raad tijdig en juist heeft geïnformeerd, iets wat “Jan met de pet” waarschijnlijk niet zal interesseren. Met de hoogte van de WOZ belasting heeft het verder weinig van doen.

   Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s