Amendementen en moties

baas.jpgGisteravond een alleraardigst begin van de raadsvergadering met wat gekrakeel over wat nu eigenlijk een motie was en wat een amendement. Basiskennis voor ieder raadslid zou je denken, maar daarin blijkt je je dan weer in te vergissen. Burgemeester Baas maakte op deskundige wijze een einde aan dit gedoe.

Een amendement is een tekstuele aanpassing van een raadsbesluit en als zodanig meer dwingend van karakter dan een motie.

In een motie (indien aangenomen) wordt de wens van een meerderheid van de raad tot uitdrukking gebracht. Het college wordt vervolgens geacht om rekening te houden met die wens.

Gebeurt dat niet, dan is er nog geen man over boord. Een college zal namelijk altijd redenen kunnen aanvoeren waarom zij gemeend heeft om geen rekening te houden met een (eerder uitgesproken) wens van de raad.

Die redenen zullen voor de meerderheid (waar het college op steunt) vrijwel altijd voldoende zijn om verder geen consequenties te verbinden aan het feit dat het college die eerdere wens van de meerderheid van de raad heeft genegeerd.

Amendementen en moties hebben staan ook wel bekend onder de verzamelnaam “raadsinstrumenten”, waarmee de suggestie wordt gewekt dat een raad door middel van deze ‘” instrumenten” daadwerkelijk invloed zou kunnen uitoefenen op het beleid.

Een illusie die zowel door het college als de raad krampachtig in stand wordt gehouden, maar in de praktijk nauwelijks van betekenis is.

De raad is er om de besluiten (die door het college en het ambtelijk apparaat worden voorbereid) goed te keuren.

Zo’n voorbereiding neemt meestal maanden in beslag. Raadsleden krijgen gewoonlijk niet meer dan een paar weken de tijd om de gevolgen van zo’n besluit tot zich door te laten dringen. Hun invloed is op zijn best cosmetisch van aard. Een feit dat uiteraard door college en raad hardnekkig ontkent zal worden.

Kortom, je moet als raad wel heel sterk in je schoenen staat wil je nog wijzigingen kunnen aanbrengen in een voorgenomen besluit.

Het beste waar je als raadslid op mag hopen is dat het college (en ambtelijk apparaat) rekening houdt met je wensen.

Mocht de raad er toch in slagen een besluit te wijzigen, dan is wederom nog geen man overboord.

Zo is het in het verleden voorgekomen dat zelfs raadsbesluiten door een college eenvoudig werden genegeerd, tot het moment dat er een nieuwe raadsbesluit kon worden genomen, waarmee het voorgaande raadsbesluit weer teniet kon worden gedaan.

Kortom, formele bezwaren van de raad richting college hebben zelden of nooit effect. In omgekeerde richting werkt het systeem echter wel. Op basis van een formeel argument laat de raad zich gemakkelijk de mond snoeren.

Uiteindelijk werden er van de 7 ingediende stukken 6 tot motie verklaard en 1 tot amendement.

Vervolgens werden 4 van de 6 moties overgenomen door het college. Hetgeen wil zeggen dat men verklaart rekening wilde houden met de daarin geformuleerde wensen. Dat zegt verder niets over de uiteindelijke uitkomst, maar draagt er toe bij dat de indieners het gevoel krijgen dat zij  “deel genomen hebben” aan het bestuur van de stad.

Ik verwacht dat met name de SP dit “succes” uitbundig zal vieren.

Uiteindelijk bleven er twee moties over waarover moest worden gestemd. De moties van de oppositie die ik hier al eerder heb besproken en het amendement van  HEA dat ik hier heb besproken.

Het amendement van Langbroek, wat mij betreft het enige interessante onderdeel van de beraadslaging werd volledig genegeerd en weggestemd. De moties van van D66, VDD en PVDA kregen uiteraard de steun van de indienende partijen.

Om kwart voor elf viel het besluit waar het uiteindelijk allemaal te doen was. Een meerderheid van de raad verleende het college toestemming om de verdere ontwikkeling van het recreatieoord ter hand te nemen om de manier zoals ze had voorgesteld. Tegenstemmers, D66, VVD, PvdA en HEA.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

4 gedachten over “Amendementen en moties”

 1. Raadsleden krijgen gewoonlijk niet meer dan een paar weken de tijd om de gevolgen van zo’n besluit tot zich door te laten dringen. Ik verbaas mij over hoe besluiten soms tot stand komen. Raadsleden die weinig tijd hebben gehad om het door te nemen en wel voor of tegen een besluit gaan stemmen. Ik vind het soms nogal wat.

  Like

   1. “als je er van uit gaat dat de overheid altijd het beste met ons voor heeft”… Meer cynisch is hier nauwelijks over te praten. Het nadeel van jezelf in politiek gekrakeel bevinden is dat je een hekel aan de overheid krijgt, een echte onvervalste hekel. Exact omdat je dan gaat zien wat die overheid is.

    Like

 2. GO GO GO. College en raad hebben weer een nieuwe graftombe geopend. Gefeliciteerd. Ik kan ze een advocatenkantoor aanbevelen……Zolang gaat het niet meer duren.

  Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: