Onduidelijkheden wegnemen

langbroek-1Eerder schreef ik dat volgens de raadsfracties het recreatieoord kennelijk niet bestaat. Op hun websites geen analyse van de stand van zaken of enige andere informatie over het besluit dat men op 7 oktober van plan is te nemen.

Hans Langbroek corrigeert me. Hij heeft op 29 september wel degelijk een column geschreven waarin hij de gang van zaken sinds 2002 analyseert. Niet op zijn website, maar op die van het Andijker Nieuws waar hij wel vaker op schrijft.

Als U hier klikt kunt U zijn column lezen.

Wat me ook opviel is dat mijn eerdere bericht Kiekeboe tot twee maal toe negatief werd beoordeeld. De beoordelaars geven (als gebruikelijk) geen verklaring voor hun negatieve beoordeling, maar zou het misschien zijn omdat mijn hypothese akelig dicht bij de werkelijkheid komt?

De hypothese is, dat de gemeente de gunningscriteria dusdanig heeft opgevoerd, dat de kans op mislukking levensgroot aanwezig is. Jan van Oostende heeft daar, in mijn ogen terecht, ook op gewezen.

Na het mislukken van de gunningsprocedure ontstaat er een diffuse situatie waarin het college (uiteraard in samenspraak met de nog te benoemen onafhankelijke deskundigen) naar een oplossing gaat zoeken.

Eerst dan zal  blijken dat de opvattingen van het college nog het meest overeenkomen met de opvattingen die SWL eerder heeft geformuleerd en er alleen een probleem bestaat voor wat betreft de financiering van een en ander. Waarna er een voorstel zal volgen om dat probleem op te lossen.

Bij dat alles zal de oorzaak van dat financieringsprobleem onbesproken blijven.

SWLWillem de Vries, eigenaar van SWL, heeft ooit eens tegenover het NHD verklaard dat de filosofie van zijn bedrijf is om niet te investeren in grond, maar in gebouwen. Een filosofie die alleen maar stand houdt als je grond op betrekkelijke goedkope wijze kunt verwerven. Dat lijkt het geval te zijn.

Deze filosofie staat haaks op een gezonde bedrijfsvoering van het grondbedrijf. Dat gaat er vanuit dat men de kosten van infrastructurele werken (nodig om een gebied te ontsluiten en bouwrijp te maken) in de grondprijs verwerkt als men tot uitgifte overgaat.

Daarom is het, dat je bij de aankoop van bouwkavels al snel meer dan € 300,- m2 betaalt, terwijl de gemeente die grond voor € 30,- m2 heeft ingekocht.

Tijdens de informatieavond kwam ter sprake dat er afspraken zijn gemaakt om (ter bescherming van het plangebied) de omliggende dijk met een halve meter te verhogen. Verder werd duidelijk dat de gemeente zich verplicht heeft om 175 extra parkeerplaatsen aan te leggen in ruil voor een bijdrage van € 100.000,- van SWL. (Vergelijk dat met de bijdrage die particulieren in het pas opgerichte parkeerfonds moeten storten)

Verder doet SWL in haar ontwikkelingsplan een aantal suggestie met betrekking tot een betere bereikbaarheid van het plangebied. Op zichzelf waardevolle suggesties, alleen voor de financiering daarvan wijst men naar anderen. De gemeente, provinciale staten etc.

Waar de gemeente in het verleden verzuimd heeft dergelijke kosten in de uitgifte prijs van grond te verwerken, probeert men dat nu krampachtig wel te doen en deze kosten te verhalen op de toekomstige exploitant van vakantiewoningen.

De kans dat dit ook daadwerkelijk gaat lukken is gering. De enige exploitant die bij naam bekend is, SWL, heeft al laten weten daar niets voor te voelen.

De conclusie uit dit alles is, dat de tijd om een “go” beslissing te nemen nog niet is aangebroken. Er zijn nog teveel onzekerheden en onduidelijkheden om een proces te starten waarvan de uitkomst volstrekt onzeker is. Beter is het om die onduidelijkheden eerst weg te nemen.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: