Schadevergoeding

brede school1Het gebrek aan interesse van raadsleden voor de opvattingen die niet door het college gedeeld worden valt overigens wel te verklaren.

De primaire taak van raadsleden is immers het goedkeuren van de voorstellen die door het college worden voorgelegd. Omdat het college uiteraard geen voorstellen zal doen waar zij zelf (of haar ambtelijke staf) het niet mee eens is, kun je je als raadslid behoorlijk wat tijd besparen als je je niet verdiept in zaken waarvan je weet, dat  het college toch niet met een voorstel zal komen.

Tegen die achtergrond lijkt het dan ook logisch, dat raadsfracties het teveel moeite vinden om kennis te nemen van de opvattingen van de schoolbesturen inzake de realisatie van een brede school. Het zijn namelijk opvattingen die duidelijk niet worden gedeeld door het college.

Ook kan ik me niet voorstellen dat er (naast de partijen die aanwezig waren op de informatiebijeenkomst die door de schoolbesturen was georganiseerd, NE, PvdA en HEA) behoefte is aan nadere informatie door andere partijen.  Dat maakt, dat een gang naar de rechter bijna onvermijdelijk is, tenzij de schoolbesturen gehoor geven aan het door de gemeente gestelde ultimatum.

Het college is er van overtuigd dat zij een dergelijke rechtsgang winnend kan afsluiten. Ik twijfel.

In een eerdere fase is een poging tot wijziging van het ontwerp (door Madjoe)  af geserveerd als zijnde  de poging van een “rupsje nooit genoeg.”

Het alternatief van de schoolbesturen ondergaat (zo te zien) hetzelfde lot.

Dit roept vraagtekens op voor wat betreft het inspraaktraject  dat wordt doorlopen. Dat is wettelijk verplicht, maar het effect daarvan mag kennelijk niet zijn dat de oorspronkelijke plannen zullen moeten worden aangepast.

En dat sluit dan weer prima aan bij een observatie van een van de deelnemers aan dat inspraaktraject.

“We mogen hier van alles naar voren brengen, maar ik zie niemand van de gemeente daar aantekeningen van maken en verslagen van dit soort van bijeenkomsten worden er sowieso niet gemaakt”.

In dat licht bezien vraag ik me af hoe sterk de juridische positie van de gemeente wel niet is.

Zal de rechter met de gemeente van mening zijn, dat een (wettelijk voorgeschreven inspraakprocedure) er nooit toe zal mogen leiden dat de oorspronkelijke plannen een wijziging zullen ondergaan?

En dat op grond daarvan schoolbesturen verplicht kunnen worden een schadevergoeding aan de gemeente te betalen als zij een dergelijke wijziging nastreven?

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Eén gedachte over “Schadevergoeding”

  1. Hallo Pim,

    Nee, een inspraakprocedure aan het begin van een bestemmingsplanproces is juist mede bedoeld om te kijken onder welke voorwaarden een bouwproject (eventueel) aanvaardbaar is. Dat betekent dat nav de inspraak een plan kan worden aangepast of verbeterd. Het is zeker niet zo dat een plan tijdens de ruimtelijke procedure helemaal niet gewijzigd kan of mag worden.Dat het college zich op dit punt zo star lijkt op te stellen, is dus eigenlijk een beetje onzinnig. Als zou worden besloten om door te gaan met het alternatieve plan van het schoolbestuur, hoeft de inspraakprocedure echt niet overnieuw gedaan te worden.

    Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: