Onbevoegd of onbekwaam?

Onbevoegd
Onbevoegd

Inmiddels heb ik de brief die de gemeente aan de heer Kamper verstuurd heeft onder ogen gekregen en ik begrijp waarlijk niet waarom men daar (bij behandeling door de raad) zo geheimzinnig over deed.

Omdat het om een persoonlijke kwestie ging was de schijnheilige verklaring van de gemeentelijke woordvoerster.

Schijnheilig, omdat als je eerst (via het NHD) de stad hebt rond getoeterd dat je Kamper een begraafplaatsverbod hebt opgelegd en een procedure tegen hem zal aanspannen als hij zich niet aan dat verbod houdt, je verder ook niet meer geheimzinnig  hoeft te doen over een brief waarmee je hem met een kluitje het riet in wil sturen.

Kamper wenst de reputatieschade (hem toegebracht door het begraafplaatsverbod) te herstellen en vraagt de raad om vergoeding van de daarmee gepaard gaande kosten.

De raad weigert en zij motiveert haar weigering als volgt.  “Het vergoeden van deze kosten ligt niet binnen de bevoegdheid van de gemeenteraad.”

Klaarblijkelijk heeft de raad dus nagedacht over haar bevoegdheden.  De raad is de hoogste instantie van de gemeente, maar haar bevoegdheden zijn niet onbeperkt.

Zo heeft de de raad niet de bevoegdheid om (buiten de rechter om) de bewegingsvrijheid van haar burgers te beperken.

Zou zij die bevoegdheid wel hebben, dat zou je (om een straatverbod opgelegd te krijgen voor een lastige ex-partner) kunnen volstaan met een verzoek aan de gemeenteraad of haar hoogste uitvoerende ambtenaar, de burgemeester.

Ik mag toch hopen dat onze raadsleden over zoveel inzicht beschikken dat zij weten dat de dingen zo niet werken en dat je (voor een beperking van de bewegingsvrijheid van een burger) een daartoe strekkend verzoek bij de rechter zult moeten indienen.

En als onze raadsleden dat niet weten, dan zou op zijn minst de juridische afdeling van de gemeente dat moeten weten.

En als je als hoogste instantie binnen de gemeente een bevoegdheid niet hebt, hoe kun je dan (als raad)  denken, dat de hoogste uitvoerende ambtenaar in je gemeente (de burgemeester) die bevoegdheid plotseling wel heeft.

Onbekwaam
Onbekwaam

De gemeentewet staat toe dat de raad tal van zaken (op een paar met name genoemde uitzonderingen na) kan delegeren aan het college van B&W.

Maar zaken waarover je geen bevoegdheid hebt, kun je (voor wat betreft de uitvoering) ook niet delegeren aan de uitvoerende instantie.

Simpel gezegd, het begraafplaatsverbod dat de burgemeester heeft opgelegd (en ter kennis heeft gebracht aan de gehele stad) is van nul gener waarde. Het is niet meer dan spierballenvertoon met als doel een burger (die gezien wordt als klokkenluider) in diskrediet te brengen.

Het is dit aspect dat de raad willens en wetens over het hoofd heeft gezien.  Want het ongedaan maken van de reputatieschade van de één (Kamper) resulteert in reputatieverlies van de ander (de burgemeester).

Dat de laatste dat over zichzelf heeft afgeroepen door misbruik te maken van zijn bevoegdheden lijkt dan plotseling geen punt van overweging meer te zijn, want ook in de politiek geldt, wie vooruit wil komen kan maar beter naar boven likken en naar beneden trappen.

En dus kiest de raad, met uitzondering van Langbroek, lafhartig voor de oplossing die haar door de griffier wordt aangereikt. Men verklaart zichzelf  onbevoegd.

Het is een schijnoplossing. Want de raad is wel degelijk bevoegd om misbruik van bevoegdheden door haar burgemeester ongedaan te maken. Dus terwijl de raad zichzelf onbevoegd verklaart, verklaart zij zich in werkelijkheid onbekwaam.

Maar ook al laat de raad parmantig weten dat ze een afdoeningsbesluit heeft genomen, we leven  gelukkig nog steeds in een rechtstaat en dus biedt de rechter nog enige bescherming tegen de besluiten van een onbekwame raad. Het laatste woord over deze kwestie is dan ook nog niet gezegd,

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

9 gedachten over “Onbevoegd of onbekwaam?”

 1. Pim mijn complimenten hoe je het hele ZOOITJE hier op een hoop veegt. Baas heilig/onbevoegt. De Enkhuizer raad onbekwaam/schijnheilig. Dit is er een voor geen stijl lijkt me. ONGELOOFLIJK.

  Like

 2. is er nergens iets of iemand te vinden die dit eens echt aan de kaak gaat stellen?? zoals in enkhuizen gaat het waarschijnlijk in meerdere gemeentes ,
  het is ondertussen echt zo van : ik weet veel van jou ,dus als jij iets zegt, dan zeg ik dit of dat ! als dat in het buitenland gebeurt heet dat opeens corruptie , hier zal dat wel opeens heel anders heten !

  Like

  1. Ach, met je verwijzing naar de APV maak je de zaak eigenlijk alleen maar erger. Het gaat hier over samenscholingen en ongeregeldheden, Het komt er dus op neer dat je meent dat de aanwezigheid van Kamper op de begraafplaats tot ongeregeldheden zal leiden.
   Hij heeft het verbod meermalen getrotseerd, maar van ongeregeldheden is niets gebleken.

   Verder gaat het hier om een tijdelijk verbod, Voor verlening van de verbod zul je dus echt naar de rechter moeten en dan maar hopen dat je een beter verhaal hebt dan “vrees voor verstoring van de openbare orde”.

   Volgens mij beriep de gemeente zich overigens niet op verstoring van de openbare orde, maar op een overeenkomst uit 2005 die je ongetwijfeld ook ter inzage hebt gekregen. Daar zal ik een dezer dagen over schrijven.

   .

   Like

  2. Voor de volledigheid hier nog maar even het antwoord op de vraag die collega Langbroek heeft gesteld.

   Klik om toegang te krijgen tot 20140114_-_Langbroek_inzake_vml_beheerder_begraafplaats.pdf

   Daaruit blijkt duidelijk dat de gemeente haar verblijfsverbod niet baseert op verstoring van de openbare orde, maar op een interpretatie van een eerder gesloten overeenkomst tussen de oud-beheerder en de gemeente.
   Dit met het oog op een zuivere discussie uiteraard.

   Like

  3. Na het lezen van de reactie van Pim blijft er volgens mij nog 1 punt over.

   3.De burgemeester stelt nadere regels omtrent de toepassing van dit artikel, de omstandigheden die kunnen leiden tot een verblijfsontzegging en de duur

   Misschien dat Fokko Snoek hier duidelijkheid over wil/kan scheppen.

   Het lijkt mij namelijk een hele vreemde/vieze zaak te worden als de burgemeester persoonlijk de APV gaat aanpassen voor een individu die alleen maar een probleem met het te voeren beleid op de juiste manier heeft willen aankaarten.

   Like

   1. Zoals ik in een reactie naar Snoek al heb opgemerkt beroept de gemeente zich bij het opleggen van een verblijfsverbod niet op de APV maar op een eerder (2005) gesloten overeenkomst tussen Kamper en de gemeente. Dit valt ook op te maken uit het antwoord dat de gemeente geeft op de door Langbroek gestelde vraag. De link heb ik al gegeven in een reactie en zal ik hier dus niet nog eens produceren.

    De gemeente zou correct gehandeld hebben als zij (met deze overeenkomst als argument) de rechter verzocht zou hebben om een verblijfsverbod. Het opleggen van een verblijfsverbod (anders dan ter voorkoming van verstoring van de openbare orde) is een tamelijk heftige strafmaatregel, die alleen door een rechter kan worden opgelegd. Baas, maar ook de gemeentelijke juristen behoren dit te weten. Maar omdat het hier een “gewone” burger betreft heeft men er voor gekozen om voor eigen rechter te spelen. Kortweg, misbruik van bevoegdheden.

    Wat Snoek te berde heeft gebracht inzake de APV is niet meer dan een poging dit misbruik van bevoegdheden te verdoezelen.

    Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: