Bewonderenswaardig

Semantisch

De Enkhuizer raad kent (behalve de SP dan) eigenlijk geen grote fracties meer. Dat neemt niet weg dat sommige fracties nog wel die allure proberen uit te stralen, omdat ze deel uit maken van een landelijke partij.

Daarom is het grappig om te zien dat lokale eenpitters als HEA en LQ leven in de brouwerij brengen met spitsvondige vragen en opmerkingen.

Zo kwam Langbroek tijdens de afgelopen raadsvergadering met een vonnis van de Hoge Raad aandragen, waaruit bleek dat een college niet in staat is om de raad geheimhouding op te leggen. Aangezien dat in het verleden nogal eens gebeurde in Enkhuizen, relevante informatie.

Welnu, als het college niet tot iets dergelijks bevoegd is, waarom vraagt zij dan om bekrachtiging van een besluit dat zij niet bevoegd is om te nemen, vroeg Langbroek zich af.

Leuke vondst, waar de resterende deel van de raad  een beetje met een mond vol tanden bij zat.

quastenOok Stella Quasten kwam met een verrassing en stelde  een mondelinge vraag over de wet Markt en Overheid die op 1 juli in werking treed. Opnieuw een mond vol tanden en wat gemompel over collegiaal overleg met de SED gemeenten.

Dat wordt klaarblijkelijk het nieuwe excuus. De drie gemeenten blijven zelfstandig, met als belangrijkste voordeel dat iedere gemeente zelfstandig besluiten kan nemen.

Maar als je voor elk besluit dat je wilt nemen er eerst overleg moet plaatsvinden tussen de college’s van de drie SED gemeenten, wat blijft er dan nog over van de bestuurlijke zelfstandigheid?

Is die bestuurlijk zelfstandigheid dan eigenlijk niet meer dan wassen neus en alleen maar een excuus om je eigen werkgelegenheid (burgemeesters, wethouders, raadsleden en griffiers) in stand te houden?

Maar niettemin leuk dat Stella met deze vragen kwam en daarmee de gevestigde partijen, die altijd prat gaan op hun uitstekende connecties met “Den Haag” of de provincie de loef afstak.

Bewonderenswaardig is trouwens ook de snelheid waarmee Stella haar kiezers informeert.

De vergadering was nauwelijks afgelopen of haar commentaar op het amendement op de voorjaarsnota viel al op haar website te lezen.

Net als haar  reactie op de door haar gestelde vragen.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

8 gedachten over “Bewonderenswaardig”

 1. Iedereen die de moeite neemt om het vonnis van de Raad van State (niet de Hoge Raad) na te lezen (google even op “raad van state college geheimhouding”), begrijpt dat het verhaal van HEA/Langbroek uit de duim gezogen is.

  Voor wie dat teveel moeite is de samenvatting van dat vonnis: “Het college van burgemeesters en wethouders van een gemeente kan raadsleden uitsluitend tijdelijk een geheimhoudingsplicht opleggen. Wordt deze niet in de eerstvolgende raadsvergadering bekrachtigd, dan vervalt die.”
  Dat is precies wat hier aan de hand was en, wat je ook van die geheimhouding vindt, het college heeft dus volledig volgens het boekje gehandeld.

  Anders gezegd: HEA/Langbroek heeft de raad (en geïnteresseerde toehoorders) een onwaar verhaal op de mouw gespeld (dat zou een wethouder eens moeten proberen…) en op basis daarvan de toch best wel zware beschuldiging geuit dat het college onrechtmatig heeft gehandeld.

  Bewonderenswaardig?

  Like

  1. Dit betrof een geheimhouding die al eerder opgelegd was, en was daarnaast één van de geheimhoudingen die het college in de loop van de jaren aan de raad opgelegd heeft. Die dus illegaal zijn, er is zelfs ooit gezegd dat raadsleden vervolgd kunnen worden als ze een door een college opgelegde geheimhouding verbreken.
   Dat is ook de insteek geweest van het raadslid dat dit aan de orde heeft gebracht bij de Raad van State.

   Dat jij mij nu hard uitmaakt voor leugenaar zal ik meenemen in m’n visie over hoe SP over HEA, en daarnaast ook over mij, denkt. Naast de in het NHD al gemaakte opmerking van je fractievoorzitster dat HEA samen met VVD en D66 het verst afstaat van wat SP wil.
   Je bent duidelijk in door jou gewenste verhoudingen scheppen.

   Like

   1. Voorzover ik terug kan lezen heb ik niemand voor iets uitgemaakt.

    De geheimhouding is in dit geval (en alleen daar schrijf ik over) opgelegd bij raadsbrief van 14 mei 2014 en door de raad bekrachtigd in de (eerstvolgende) raadsvergadering van 3 juni 2014.

    De kern van de zaak bij de Raad van State was dat een raadslid bij een college bezwaar maakte tegen een door zijn eigen gemeenteraad genomen besluit tot (bekrachtiging van) geheimhouding. De conclusie van de Raad van State was dat het (raads)besluit tot geheimhouding volkomen rechtmatig was(!), maar dat het raadslid met zijn bezwaar bij het college aan het verkeerde adres was en het college dat bezwaar daarom niet had mogen behandelen.

    Like

  2. Ach, het ging mij om het esprit die beide raadsleden toonden.

   Overigens herinner ik mij dat in de kwestie de Nijs raadsleden onder strikte geheimhouding aanvullende informatie kregen over de stand van zaken, maar dat die geheimhouding nooit in de daarop volgende raadsvergadering is bekrachtigd. Stella Quasten heeft toen geweigerd om die vergadering bij te wonen. Maar ik begrijp nu dat die toen opgelegde geheimhouding niet langer meer geldt. Dus voor wie het zich nog kan herinneren wat er toen is verteld, brandt maar los.

   Voor wat betreft onwaarheden die door wethouders worden verteld, ik kan er zo een paar noemen, maar er is altijd een meerderheid in de raad die daar niet zo zwaar aan tilt. En die meerderheden hebben niets te maken met politieke voorkeur of gezindte.

   Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: