Voorgeschoteld

snoekEerder schreef ik al, dat ik hoopte dat de commissievergadering wat duidelijkheid zou brengen over de situatie rond de Drom. Dat is gelukt. Overigens niet dank zij de inbreng van SP woordvoerder Snoek die over dit onderwerp er het zwijgen toe deed.

Maar door het aandringen van  van Marle en van Oostende die ook vraagtekens hadden bij voorstelling van zaken in de voorjaarsnota 2014 voor wat betreft de Drommedaris.

Van MarleVan Marle was zelfs zo opgewonden dat hij zijn vragen al bij het het verkeerde agendapunt (de jaarrekening) naar voren wilde brengen.

Omdat hij daarbij wat moeite had bij het vinden de juiste documentatie werd er (van de publieke tribune?) Prietpraat geroepen.

Zo zie je maar, je hoeft er niet bij te zitten om toch een beetje mee te kunnen doen.

De helderheid werd verschaft door wethouder Olierook, die inviel voor wethouder de Jong (geloof ik), omdat die nog niet was ingewerkt.

vanoostendeNa enig aandringen door van Marle en van Oostende liet Olierook weten dat er twee raadsbesluiten waren. Eén over een bouwkrediet en een over een garantstelling en dat beiden nodig waren om de kosten van de verbouwing te dekken.

Beiden?

Er zijn geen twee raadsbesluiten over het uiteindelijke bouwkrediet. Er is er maar één bouwkrediet en dat bedraagt € 2. 521.000.-

Onderdeel daarvan is de garantstelling. De voorstelling van zaken dat het hier om twee verschillende kredieten gaat (die bij elkaar kunnen worden opgeteld) is een onjuiste voorstelling van zaken.

Het heeft geen ander doel dan te verhullen dat het college zich heeft schuldig gemaakt aan plichtsverzuim.

Raadsleden die kritische vragen stellen worden vanuit het college dikwijls bestookt met formaliteiten. Het wordt (wat mij betreft) tijd dat nu ook eens in omgekeerde richting gebeurd.

Namelijk dat het college er op gewezen wordt dat zij haar formele verplichtingen (de raad tijdig en adequaat informeren) niet nakomt.

Van de SP (en de overige coalitiepartijen) hebben we in dat opzicht niets te verwachten. Toen de SP nog in de oppositie zat bliezen ze op dat punt nog hoog van de toren, maar nu ze zelf onderdeel uitmaken van de macht slikken ze alles wat hun door het college wordt voorgeschoteld.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: