Meer klaarheid

Met enige regelmaat twittert onze grote denker in Southampton, Christian Bokhove, zijn ongenoegen over mensen die dingen niet begrijpen die hij wel begrijpt.

Deze keer was ik aan de beurt.

Uiteraard heb ik hem gevraagd uit te leggen wat ik (volgens hem) dan niet begreep.  maar dat leverde weinig op. Komt natuurlijk ook door de beperking die je jezelf oplegt maximaal 140 tekens te gebruiken.

snoekFokko Snoek, ook leraar en daarmee waardig opvolger van Christian Bokhove in onze gemeenteraad, is ook van mening dat ik iets niet begrijp.

De streepjes achter de getallen in de projectrapportage (blz 23) waren in zijn opvatting mintekens.  Dat zou kunnen, maar daarmee is nog niet verklaard waarom ze daar staan. Wat is bijvoorbeeld een negatief krediet?

Maar dit alles leidt natuurlijk af van de kern van de zaak.

Delleman  cs denken dat je de kosten van een bouwproces kunt beheersen met behulp van een amendement.

Ik deel die opvatting niet. Volgens mij is het bouwproces een autonoom proces dat zich niet laten beïnvloeden door amendementen, hoezeer politici dat ook zouden willen.

Van het bouwproces in kwestie (Drommedaris) weten we dat het te kampen heeft gehad met diverse tegenslagen die de oplevering met ongeveer een jaar heeft vertraagd. Het is daarom vrij logisch te veronderstellen dat hierdoor het bouwbudget zal worden overschreden.

Mocht dat het geval zijn dan is er nog geen man overboord. Gebeurd overal in den lande. De formele gang van zaken is dat het college de raad informeert over de overschrijding en een aanvullend krediet aanvraagt, dat in vrijwel alle gevallen wordt toegestaan. Er is namelijk geen alternatief.

Maar als gevolg van het amendement Delleman (overgenomen door het college) kan dat in Enkhuizen niet.

Dat amendement schrijft namelijk voor, dat de bouwkosten niet MOGEN worden overschreden. Het gevolg is dat het college tot op de laatste snik zal dienen te ontkennen dat er een overschrijding heeft plaatsgevonden, anders voldoet zij niet aan de in het amendement gestelde eis.

In haar toelichting in de voorjaarsnota 2014 (blz 27) doet de gemeente dat ook. Men stelt dat de verbouwing binnen budget zal worden afgerond, maar maakt daarop vervolgens een voorbehoud.

“Met dien verstande”  en somt vervolgens een aantal tegenslagen op die worden afgesloten met behulp van een onzinnig argument.

“Er zal gebruik moeten worden gemaakt van een door de gemeente afgeven garantstelling.” Dat is een onzin argument, omdat de garantstelling deel uitmaakte van het budget. Zolang je binnen het budget blijft maak je ook gebruik van de garantstelling.

Samenvattend, de gemeente stelt in haar toelichting dat de verbouwing van de Drommedaris binnen het toegestane budget blijft, maar maakt daarop vervolgens een voorbehoud vanwege onverwachte tegenslagen.

Het is van tweeën één. Ofwel de totale bouwkosten blijven binnen budget, ofwel zij overstijgen het. In het laatste geval dient het college de raad te informeren en een aanvullend krediet te vragen.

Het is een standpunt dat Bokhove, toen hij nog in de oppositie zat, zou hebben kunnen uitdragen, maar nu hij zichzelf als steunpillaar beschouwd van de gevestigde orde, plotseling lijkt te zijn vergeten.

Ik heb nog steeds het vermoeden dat de totale bouwkosten (als gevolg van niet voorziene  tegenslagen bij de verbouwing) boven budget zullen eindigen. Dat is geen unieke situatie en zou dus (tenzij de over stijging gigantisch is) verder ook geen probleem op moeten leveren.

Maar de motie Delleman “verbied” als het ware dit te erkennen en dus krijgen we enerzijds bevestiging dat de verbouwing binnen budget blijft en anderzijds de waarschuwingen dat dit niet het geval is op basis van een onzin argument.

Over de vraag waarom het een onzin argument is een ander bericht, verder wacht ik  met spanning de vergadering van vanavond af in de hoop op meer klaarheid.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

3 gedachten over “Meer klaarheid”

 1. Handig als de makers van deze grabbel nota gewoon namen en rugnummers gebruiken. Helaas is de constatering dat de ”3 heren” uit voormalig college een meesterzet hebben gepleegd. Kokchita is zo dom geweeest al in te stappen. SP kan dit NOOOIT heel houden. Er komt een overschrijding van 7ton aan. Bron is politiek gelinkt.
  Veel succes gewenst aan Keesman haar stoottroepen. De stoelen zijn opgewarmt voor B&F. Wat ik je (D)brom.

  Like

 2. In de Voorjaarsnota staat dus een opsomming van bedragen, die je moet optellen en aftrekken om te weten te komen, dat er 341.000. – overblijft. Dat bedrag is dan de door de gemeente afgegeven garantie. Je moet het alleen even weten, want het staat er niet. De omschrijving niet en het bedrag niet.

  Er is ook naderhand een subsidiebedrag binnengekomen. Dat bedrag is niet volledig aan de gemeente ten goede gekomen, maar moest gedeeld worden met de Stichting, die ook meende recht op datzelfde bedrag te hebben.

  Dat gehavende subsidiebedrag is binnengekomen voor de Drom en moest doorgesluisd worden naar de Algemene Reserve. Waar staat dat of is dat op een andere manier verantwoord?

  Het zou ook zo kunnen zijn, dat de garantiestelling kleiner geworden is, dus 341.000 minus de nagekomen subsidie.
  Maar dat is blijkbaar niet zo, want er wordt melding gemaakt, dat het hele garantiebedrag nodig is.

  Al met al roept de Voorjaarsnota vragen op en dat zal niet de bedoeling zijn.

  Like

  1. Inderdaad, de garantiestelling is niet langer € 341.000,- zoals Snoek in een reactie beweert, maar € 201.000,- . Maar dan zou zijn rekensommetje niet kloppen. Goed dat je daar op wijst.

   Maar je hebt er in ieder geval een fan bij.

   Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: