Toezicht

Paljas poster kleinFormeel hoort het tot een van de belangrijkste taken van de gemeenteraad. Het houden van toezicht op het doen en laten van het dagelijks bestuur B&W (en het ambtelijke apparaat dat haar ten dienste staat).

Dat aspect komt echter nog al eens in de verdrukking vanwege coalitie loyaliteiten. Een markant voorbeeld daarvan is het SMC.

In een laatste poging om nog te redden wat er te redden viel nam  voormalig wethouder Boland zijn toevlucht tot een hersenspinsel. De “gefaseerde realisatie van het project”. Het was een hersenspinsel omdat de voorwaarden waaronder het project tot een goed einde kon worden gebracht (voor iedereen zichtbaar) niet meer aanwezig waren.

Tot mijn verrassing kwam de nieuwe wethouder (Wijnne) tot de conclusie dat op dezelfde voet moest worden doorgegaan. Ongetwijfeld op advies van dezelfde ambtelijke adviseurs die zijn voorganger ook hadden geadviseerd.

Hoewel tegen de plannen van Boland nog oppositie was gevoerd, smolt die als sneeuw voor de zon weg toen Wijnne voorstelde om op dezelfde voet door te gaan. Hoewel er oude wijn in nieuwe zakken werd gepresenteerd, was alleen al het feit dat dit gebeurde door de “eigen” wethouder voldoende om verder verzet te staken.

smcUiteraard heeft dit beleid op basis van een hersenspinsel niets opgeleverd. Er wordt nu alleen nog geprocedeerd over de betaling van huurpenningen door de Nijs.

Mocht dat wat opleveren, dan zijn de daarmee verkregen inkomsten alweer grotendeels gespendeerd aan onderhoud dat dit voorjaar moet worden uitgevoerd.

Kortom het toezicht op het doen en laten van het dagelijks bestuur is op zijn best wisselvallig, maar in de meeste gevallen nauwelijks aanwezig.

En daar ligt het bestaansrecht van Paljas, die het als haar voornaamste taak ziet toezicht te houden.

Dat is een tamelijk uniek concept, dat nergens anders wordt toegepast.

Politieke partijen zijn volledig gefixeerd op het programma dat ze willen uitvoeren, ook al weten ze dat de kans dat ze daarin slagen uiterst klein is.

Paljas wil zich concentreren op het houden van toezicht. Er zijn meer dan voldoende toekomstplannen voor Enkhuizen. Over sommige heeft Paljas een mening (parkeren) die ze bij herhaling via haar blog naar voren heeft gebracht.

Over andere wacht ze af wat de uiteindelijke versie van het plan (na de gebruikelijke coalitie onderhandelingen) zal zijn, om het dan te beoordelen op basis van doelmatigheid en financiële verantwoordelijkheid.

Uiteraard nadat er op het blog over is geschreven en lezers hun mening hebben kunnen geven.

Nergens in Nederland wordt aan de kiezer gevraagd of zij wellicht behoefte hebben aan beter toezicht. Altijd moeten ze kiezen uit verschillende programma’s waarvan de realiteitswaarde betrekkelijk gering is. Paljas maakt een andere keuze mogelijk. Beter toezicht.

Historisch gezien is er hoop. Enkhuizen was de eerste stad in het land die zich voor de Prins verklaarde. De drijvende krachten waren toen de geuzen.

Een verbastering van het Franse gueux, dat armoedzaaier of schooier betekende.

Laat Paljas de geuzennaam zijn voor mensen die vinden dat er ruim voldoende plannen zijn voor de toekomst, maar dat het toezicht ontbreekt bij de uitvoering er van.

Daarmee is Enkhuizen de eerste gemeente waarbij de kiezer in staat wordt gesteld om te bepalen of er meer of minder toezicht moet komen.

Opnieuw kan Enkhuizen geschiedenis maken.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

5 gedachten over “Toezicht”

 1. Het gevaar bestaat dat het een tegenstrijdigheid gaat worden:
  * Het gaat om toezicht.
  * Wanneer bepaalt paljas of toezicht voldoende is? Of standpunten genoeg zijn uitgewisseld? Hoe herkent Paljas dat alle partijen in voldoende mate hun toezichtplicht doen?
  * Ik stel me zo voor dat als de raad allerlei standpunten gaat uitwisselen en precies de taak doet die zij heeft, dat Paljas dan, met eigen bijdrage, tevreden is?
  * Dat betekent dat Paljas dus genoegen gaat nemen met alle standpunten mits op juiste wijze verantwoord en betoogd?
  * En als dat niet zo is, waarom niet?
  * Hoe waarborg je dat je niet al je standpunt klaar hebt, met hier en daar een minieme wijziging op basis van reacties op je blog, en dan de mate van kwaliteit van het toezicht laat afhangen van de mate waarin anderen het eens zijn met je argumentatie?

  Ik vind het heel logisch als je standpunten hebt, de fixatie op toezicht begrijp ik niet.

  Like

  1. Mijn fixatie op het begrip toezicht vloeit voort uit het feit, dat politieke partijen dit begrip ernstig verwaarlozen. Zoals ik in het verleden al meermalen heb aangetoond op dit blog en waarvan hierboven ook een voorbeeld geef.

   Like

   1. Ja, daar ben ik het mee eens. Ik wil alleen wat preciezer weten wat die focus inhoudt: betekent het dat als de toezicht maar ok is, en de boel onderbouwd is, jouw taak gedaan is? Is het alleen toezicht? Of ook standpunt? En als het ook standpunt is, is het toezicht dan meer een ‘middel’ om een ‘doel’ te bereiken, nl. goed onderbouwde standpunten. Dat kan ik best begrijpen namelijk; ik heb me ook vaak verbaasd over het gebrek aan discussie en onderbouwing van standpunten van diverse fracties. Maar ik deed dat wel altijd met mn eigen standpunten; want die had ik. Ik probeer me voor te stellen hoe je toezicht houdt zonder OOK standpunten te hebben. Of heb je die wel, en zijn dat de punten op dit blog? Dus Drom risicovol en had nooit mogen gebeuren, SMC, onderhoud (oh nee, dat interesseerde je niet zo ;-).

    Like

    1. Ik heb vier jaar lang meningen (standpunten als je wilt) geformuleerd. Daarbij heb ik nooit een blad voor de mond genomen. Kiezers die daar belangstelling voor hebben kunnen dat allemaal nalezen en weten daarmee ook wat voor vlees ze in de kuip hebben. Wie daarin iets leest wat hem niet aanstaat, moet niet op Paljas stemmen.

     Uiteraard ben ik niet van plan om die werkwijze te veranderen. Het enige voordeel dat ik zie in het raadslidmaatschap is dat ik beter dan de gemiddelde burger geïnformeerd zal zijn en daarover dus met meer gezag over de onderwerpen die in de gemeenteraad aan de orde komen kan schrijven. Op die manier hoop ik meer mensen te bereiken dan de kleine clique die nu de lokale politiek domineert.

     De reden daarvoor is, dat ik denk dat er buiten de politiek ook mensen zijn met verstand van zaken.

     Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: