Niet goed bij het hoofd

Alternatief parkeren
Alternatief parkeren

Beetje treurige verhalen in de Enkhuizer krant van vandaag.

Twee Enkhuizer ondernemers die een deel van hun pand als woning willen inrichten maar daar geen  geen toestemming voor krijgen, omdat ze niet beschikken over 1.3 parkeerplaats.

Een ding is zeker, Paljas heeft dit niet bedacht, maar het is de reguliere politiek die dit soort van maatregelen heeft gesanctioneerd en waarvan ze de voordelen jammer genoeg niet uitleggen in hun verkiezingskrantjes.

Enerzijds is er beleid dat de bedoeling heeft bewoning boven winkels mogelijk te maken. Anderzijds is er (parkeer)beleid dat dit onmogelijk maakt.

Voor zover ik weet zijn vergunningen gekoppeld aan woningen.  Een bouwvergunning weigeren omdat niet voldaan kan worden aan 1.3 parkeerplaats (afgerond op 2) op eigen terrein is banaal.

Waarom zou je geen woningen kunnen bouwen die géén recht geven op een parkeerplaats. Veel jongeren (maar ook ouderen) hebben helemaal geen behoefte aan een auto. Zeker als je in de binnenstad woont.

Ik kan me een gemeentebestuur voorstellen dat zegt, bouw gerust een woning, maar reken er niet op dat U een parkeervergunning voor de binnenstad krijgt.

Maar een gemeentebestuur dat weigert een bouwvergunning af te geven omdat men niet in staat is 1.3 parkeerplaats te creëren lijkt me niet goed bij zijn hoofd.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

13 gedachten over “Niet goed bij het hoofd”

 1. Zo lezende als gewoon burger rijzen bij mij toch een aantal vragen.
  Blijkbaar zou het voor mensen die een eigen parkeer-ruimte hebben al dan niet in de vorm van een garage geen 1e parkeervergunning kunnen of mogen hebben. Daarvoor is blijkbaar de vergunning voor een “2e auto” wat overigens ook een 3e of 4e auto op dat adres zou kunnen zijn. Hoe zit dat dan met iemand die zijn garage heeft verbouwd tot bijvoorbeeld een praktijkruimte, terwijl er ook een stukje oprit naar die garage was. Naar mijn bescheiden mening is er dan nog steeds parkeergelegenheid en zou de (inmiddels) praktijkruimte bekend moeten zijn bij de gemeente omdat men (voor zover ik weet) niet zomaar een garage mag ombouwen naar bewoonbare ruimte zonder vergunning. E.e.a. zou ook in het kadaster geregistreerd moeten staan als ik het goed heb.

  Verder zijn die parkeervergunningen ingesteld om het parkeerprobleem op te lossen. Aan de ene kant is dat ook aardig gelukt. Zoveel mensen gaan niet eens meer in de binnenstad winkelen omdat er langzamerhand eigenlijk niks meer te winkelen valt. Bovendien is het parkeren bij het Streekhof nog steeds gratis en het aanbod groter. Dus als je toch de auto moet starten, waarom dan niet wat verder rijden (overigens ook beter voor je auto) en meer keuze hebben.
  Aan de andere kant was (en is) er volgens mij met grote regelmaat helemaal geen parkeerprobleem. Uitgezonderd enkele festiviteiten valt het best wel mee met de parkeerdrukte. Dat je op zulke momenten even niet met je auto voor de deur kunt staan zou bij mij hooguit onder de noemer “lastig” vallen.
  Ik hoorde een in mijn ogen wijs mens eens zeggen : Een probleem is pas een probleem als je er een probleem van maakt.
  En dat laatste heeft men bij de gemeente blijkbaar gedaan.

  Like

  1. Het probleem is een beetje dat iedereen zijn eigen definitie heeft voor de begrippen die men hanteert. In de Enkhuizer Krant van hedenmorgen zegt de SP tegen een vergunningstelsel te zijn, om een zin later te zeggen dat ze voorstander is van ontheffingen.

   Ontheffing is natuurlijk een ander woord voor vergunning.

   Maar ook andere partijen hanteren soortgelijke inconsequenties.

   Vergunningen zijn gerelateerd aan een woonadres. Iedereen die in de binnenstad woont heeft in principe recht op een vergunning om in de binnenstad zijn auto daar zonder tijdslimiet te parkeren. Bezoekers van die binnenstad krijgen een tijdslimiet opgelegd van 2 uur.
   Eventueel zou je die tijdslimiet kunnen oprekken tot 3 uur voor special ingerichte parkeerterreinen zoals het Boschplein.

   Waar ik voor pleit, is dat je bij het verlenen van een bouwvergunning niet langer de eis stelt dat men tegelijkertijd op eigen grond 1.3 parkeerplaats realiseert, maar dat je uitsluit dat de nieuw te bouwen woning recht heeft op een parkeervergunning in de binnenstad.

   Zo’n woning is natuurlijk niet aantrekkelijk voor iemand die graag zijn auto voor de deur zet, maar er zijn genoeg mensen die geen auto hebben of er geen moeite mee hebben hem elders te parkeren.

   Die loskoppeling maakt het mogelijk om woningbouw in de binnenstad te realiseren zonder dat de parkeerdruk omhoog gaat.

   Zo is een poging tot nieuwbouw in de Harpstaat mislukt, omdat men niet tegelijkertijd de gevraagde parkeerruimte op eigen terrein kon realiseren terwijl het tegelijkertijd vast stond, dat de toekomstige bewoners van deze huisvesting (daklozen) naar alle waarschijnlijkheid niet over een auto zouden beschikken.

   Kortom de bouwverordening stelt een onzinnige eis. Hetzelfde effect kun je bereiken door vast te leggen dat voor dat adres nooit een parkeervergunning zal worden afgegeven.

   Maar kennelijk communiceren die verschillende afdelingen op het stadhuis niet met elkaar.

   Like

 2. Over vergunningen ga ik het niet hebben.
  De bureaucratie is irritant.
  Maar: “Waarom zou je geen woningen kunnen bouwen die géén recht geven op een parkeerplaats. Veel jongeren (maar ook ouderen) hebben helemaal geen behoefte aan een auto. Zeker als je in de binnenstad woont.” Hoe ga je dat controleren, althans in een scenario zonder vergunningen? Koppeling met RDW? Of verzin je hier ter plekke voor het volgende college een goede reden om die onzin-vergunningen te behouden?

  Like

  1. Sinds wanneer ben jij (of de SP) tegen vergunningen? Alleen een paar weken voor de verkiezingen schat ik zo in.

   In een scenario zonder parkeervergunningen valt er niets te controleren.

   Dat lukt natuurlijk wel bij bouwvergunningen. Je legt dan eenvoudig een parkeernorm op die in de binnenstad bijna niet niet valt te realiseren. (1.3 parkeerplek per woning, afgerond 2 plekken).
   Daarop maak je dan weer een uitzondering voor de wat groter projectontwikkelaars (paktuinen), maar laat je de particuliere eigenaar gewoon in de kou staan.

   Ik dacht dat parkeervergunningen werden uitgegeven op basis van woonadres. Als ik dát goed heb, dan kun je dus appartementen bouwen met een adres dat geen recht geeft op een parkeervergunning. Zo simpel is het.

   Dat weigeren van een vergunning vindt nu ook al plaats. Onze brave burgemeester die op eigen erf plek heeft voor meerdere auto’s heeft géén recht op een eerste vergunning, maar mag wel een tweede aanvragen.

   Kortom als je woonadres bepalend is voor het verkrijgen van een parkeervergunning, dan kun je ook bepaalde woonadressen uitsluiten.

   Die adressen zijn dan alleen interessant voor mensen zonder auto.

   Like

   1. Vraag je nou echt sinds wanneer ik tegen vergunningen in de binnenstad ben? Nou, mss had ik moeten zeggen “de gehele binnenstad”; er zijn ook winkels buiten wat vroeger al de binnen-binnenstad was.

    Like

 3. Heb je een open parkeerplaats op eigen terrein, dan krijg je geen vergunning.
  Heb je een dichte parkeerplaats (zeg maar een garage), dan krijg je meestal wel een vergunning, om de simpele reden, dat de gemeente het te omslachtig vindt om al die garages te controleren op inhoud. Sommige mensen hebben er namelijk zoveel spullen staan of de ruimte bij hun huis getrokken, dat de parkeerfunctie verdwenen is. Die strijd gaat de gemeente niet aan. Het gaat hierbij om bestaande garages aan huis.

  Je kunt natuurlijk zeggen, dat het allemaal grote onzin is, omdat iemand met een eigen oprit of garage, toch een parkeerplaats bezet houdt. De uitrit mag immers niet geblokkeerd worden. Dat betekent eigenlijk, dat het niet uitmaakt of iemand op eigen terrein (oprit òf garage) parkeert of op de openbare weg. Hij heeft dezelfde ruimte nodig als alle andere parkeerders.
  Het onrechtvaardige voor de op-eigen-terrein-parkeerder zit er in, dat hij geen vergunning MAG aanschaffen en dus niet, zoals de anderen, voor 22 euro in de hele stad kan parkeren. Voor wat betreft de ruimte die hij op straat inneemt (het vrijhouden van de in/uitrit), zou hij eigenlijk ook 22 euro moeten betalen en een vergunning moeten krijgen.

  Like

 4. Nogmaals.. Bouwvergunningen zij gelinkt aan de Crownorm. In het geval van niet bouwen, maar verhuren van ruimtes als woningen, gelden dezelfde normen.Je gaat er vanuit dat ouderen of jongeren die in de binnenstad geen auto hebben of willen. Dat is een aanname en wel erg wankel. De ene bewoner is de andere niet en de Crownorm is niet gebaseerd op mensen die wel/geen auto bezitten, maar op zekerheid dat er per woning een parkeercapaciteit moet zijn. De koppeling van recent vastgesteld beleid om wonen boven winkels mogelijk te maken en het parkeergedoe vertoont een hiaat, dat is waar, maar als de raad akkoord gaat met het parkeerfonds
  in april/mei is dat gat gedicht.

  Like

  1. Op 3 april 2012 besluit de meerderheid van de raad (waaronder jezelf) af te wijken van de Crow-norm voor wat betreft het voormalige pakhuisje in de Paktuinen.
   Klaarblijkelijk is het dus wel mogelijk af te wijken van de Crownorm, alleen wordt die mogelijkheid niet geboden aan particuliere eigenaren.

   Waar ik verder een beetje moe van wordt is dat de gemeente allerlei normen oplegt waar burgers zich aan dienen te houden, maar die verder geen enkele verplichting voor de gemeente met zich meebrengt.

   Like

 5. Is dat zogenaamde Pfonds wettelijk? Aan het aantal reacties te zien is duidelijk dat dit blog alleen door raadsleden commisie en college word gelezen. Geen reacties van de burger . Jammer ! Ik vind het ten opzichte van Dhr Van Kalsbeek zeer droevig. Ik hoop voor hem dat hij deze zaak gaat winnen. Ik geef hem een grote kans.

  Like

 6. Gemeenten hanteren mbt parkeer/bouwplannen/vergunningen de CROWnorm, dat is algemeen beleid.
  Zeggen van kom maar op, ga gewoon bouwen of ruimtes bewonen zonder parkeervergunning is geen optie.
  Daar zal je echt beleid op moeten maken en dat dan ook uitvoeren.
  Jouw suggestie en benoemen van ouderen en jongeren is wel erg kort door de bocht. Een stad en bewoners zijn altijd in beweging, ook wat woongedrag betreft.

  Vorig jaar is een begin gemaakt met het vaststellen van de bestemmingsplannen die al veel te lang in de la waren blijven liggen waarbij ook is besloten om wonen boven winkels mogelijk te maken. Daarnaast is er, nadat er in voorgaande jaren al meermalne over gesproken werd, maar nooit werd opgepakt door het toenmalige ecollege, eindelijk een start gemaakt om een manier te vinden om wonen/bouwen zonder de verplichting van de 1,3 mogelijk te maken. De besluitvorming over het parkeerfonds *daar hebben we het dan over* staat gepland voor april/mei. http://stellaquasten.wordpress.com/?s=parkeerfonds

  Like

  1. Waarom is dat geen optie. De vergunning zijn toch gebonden aan de woning. Waarom kun je dan geen woningen bouwen die geen recht op een vergunning hebben. Volgens mij hebben bewoners (die ruimte hebben voor een parkeerplaats op eigen terrein) geen recht op een eerste vergunning ook al wonen ze in de binnenstad.

   Niet voor alle, maar sommige ouderen en jongeren hebben geen auto, willen graag in de binnenstad wonen en voor hen is een woning zonder parkeervergunning dus geen enkel probleem.

   Het beleid dat jullie tot dusver gemaakt hebben is roepen dat het wonen boven winkels bevorderd moet worden en vervolgens ander beleid te maken dat dit vrijwel onmogelijk maakt.

   Of het parkeerfonds een oplossing is bespreken wel in april/mei

   Like

   1. Klopt. Iemand met parkeergelegenheid op eigen terrein mag geen 1e vergunning maar wel een 2e (duurdere) vergunning afnemen. Heeft dus niets met kosten te maken enkel met ontmoedigen. Is onvoldoende controle op want mijn buurman met eigen parkeerplek heeft gewoon 1e vergunning.

    Like

    1. Klopt niet hoor. Was eerst wel zo, maar tegenwoordig kun je geen 2e vergunning afnemen, als je maar 1 auto hebt.
     Maar om daarvoor nu een 2e auto aan te schaffen 😉 ?

     Overigens kun je met 2 parkeerplaatsen op eigen terrein, wèl die 2e vergunning voor je 2e auto krijgen. Terwijl je best kunt beargumenteren, dat die persoon dan maar beide auto’s op eigen terrein moet parkeren en dus helemaal geen vergunning zou mogen kopen. Dat is een foutje in de regelgeving, waar de bezitters van meerdere parkeerplaatsen (toch al niet de minsten) voordeel van hebben.

     Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: