Apparaatskosten

accountant 1In een reactie van Jaap Kamper komt de zinsnede voor “De raad had juist in 1997 besloten dat normale en verdedigbare apparaatskosten worden toegerekend mede doordat de begraafplaats weinig ondersteuning nodig had.”

Ik volg het politieke doen en laten pas sinds 2009, dus het past me niet op dit specifieke punt commentaar te leveren, wel heb ik in de  afgelopen 4 jaar ontdekt dat het begrip kostendekkend wordt gebruikt om de lasten te verhogen. Belangrijk onderdeel van het begrip kostendekkend zijn de “apparaatskosten” die echter zelden of nooit ter discussie staan.

Ik schrijf op 1 februari 2011 een bericht getiteld “Twee documenten, drie conclusies”.  Daar gaat het over parkeren en de manier waarop (met behulp van “apparaatskosten”)  de eindresultaten kunnen worden gemanipuleerd.

In dit geval werd er wekelijks 12 uren van een baliemedewerkster toegerekend aan de dienst parkeervoorzieningen en ziedaar, de dienstverlening was kosten neutraal, hetgeen te bewijzen was.

Niemand vroeg zich af of deze toerekening ook maar enigszins realistisch was.

Naar mijn opvatting heeft de raad (in het verleden) veel te gemakkelijk aangenomen dat de apparaatskosten een vaststaand gegeven zijn die niet voor manipulatie vatbaar zijn.

Volgens mij is het tegendeel het geval en worden er vrij willekeurig lasten toegekend aan diensten, waardoor het lijkt alsof die diensten plotseling niet meer kostendekkend zijn en dus de tarieven kunnen worden verhoogd.

Maar het gaat niet alleen om de toerekening van het aantal uren. Dat de dienstverlening door de gemeente in veel gevallen onbetaalbaar is geworden, komt niet omdat de dienstverlenende ambtenaren zo veel geld verdienen, maar omdat hun werkzaamheden belast worden met enorme overhead kosten.

In de paar jaar dat ik de gemeentepolitiek volg heb ik nooit iets gelezen over het terugdringen van de overhead, maar moeten besparingen altijd bereikt worden door besparing op loonkosten van het lagere personeel. Maar bij gelijk blijvende  overhead leidt het ontslag van lager personeel alleen maar tot hogere overhead voor het resterende personeel.

Ruim een jaar geleden stelde de raad een krediet (€ 280.000,-) beschikbaar voor de invoering van lean-management.

De term lean–management werkt de indruk, dat er na het doorlopen van het proces minder management posities nodig zullen zijn en dat dit uiteindelijk een besparing van € 350.000,- zal opleveren. Maar is dat ook werkelijk zo?

Net als de kostenbesparing die het opdoeken van de buitendienst zou opleveren zal ook de voorgespiegelde besparing vanwege lean-management wel ergens tussen het wal en het schip geraken.

Eén van de voornaamste redenen dat ik met Paljas aan de verkiezingen mee doe is omdat ik dat soort vragen graag beantwoord zou willen zien.

Wat mij betreft mogen die andere 9 partijen strijden om de macht, dan beperkt Paljas zich wel tot de vraag hoe (en waaraan) de macht zijn geld uitgeeft.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

13 gedachten over “Apparaatskosten”

 1. “Vroeger” konden jullie het nog wel vinden met elkaar? Sinds Paljas een “bedreiging” is voor de SP wordt er scherper geschoten heb ik het idee. Kun je niet beter je energie steken in het souffleren van je eigen partij Christian? Hebben ze harder nodig dan dat je je pijlen indirect op Paljas richt!

  Like

   1. Nee hoor, dat zou gek zijn, ik was het over een paar zaken al niet eens met Pim, lees het er maar eens op na. Ook voordat Pim een ‘bedreiging’ was. Nou kan ik twee dingen doen: mijn gedrag aanpassen; Of juist niet. Althans, de stelling van Pim lijkt dat ik *juist* mijn gedrag heb aangepast; dat past in het idioom van ‘pluche corrumpeert’. Dat is niet zo, maar goed, niemand hoeft me te geloven als ik dat zeg. Je denkt toch niet dat het makkelijk is voor een partij als een malloot zoals ik constant op deze site reageert 😛 Zeker als heel bestuurlijk Enky meeleest. Dus ik zal #even zwaaien#

    Ik vind juist dat Paljas qua houding veranderd is; van meer feiten naar meer speculatief. Maar goed, ook mij hoeft niemand te geloven.

    Like

  1. Naar mijn mening (dus ik zeg niet, dat het de waarheid is) heeft de huidige SP de overtuiging, de research, de kennis en de raad van de grote ex-voorman in de wind geslagen en vallen zijn woorden als zaad op de rotsen.

   Ik heb het gevoel, dat wij hier op Paljas nog immer groot respect hebben voor zijn expertise, zijn staat van dienst en zijn energie, maar dat het bij de SP allang paarlen voor de zwijnen werpen is.

   Het is een drama voor de opper èn voor de kiezer van 4 jaar geleden.

   Een leerschool ook. Trap er niet meer in.
   Niets beloven maar je best doen, zegt Paljas, dat lijkt voorlopig een goed alternatief voor de teleurgestelde kiezer van 2010.

   Like

 2. Eeeh, pardon, toen jij nog over de Uilenbanen schreef zijn apparaatskosten en overhead al aan de kaak gesteld. Overhead: zelfs voorstel ingediend. Parkeren: check de eerste link nog eens, wie twitterde dat overzicht waar jij over schreef? Lean management: mee eens. Ik snap dat je de boel even wat meer moet kleuren om “Eén van de voornaamste redenen dat ik met Paljas aan de verkiezingen mee doe is omdat ik dat soort vragen graag beantwoord zou willen zien.” extra kracht bij te zetten, maar aub. niet (alweer) de geschiedenis vervalsen. Ik ben benieuwd met welke ‘ja maar’ je nu weer gaat komen 😛

  Like

  1. Jammer, nadat je eerst bezig geweest bent om Paljas als een “gewone” partij af te schilderen, doe je nu je best om ons af te schilderen als geschiedenisvervalsers. Op grond waarvan?

   Uit je reactie begrijp ik dat je overhead en apparaatskosten ooit al eens aan de kaak gesteld hebt. Fijn om te weten, maar het feit dat ik dit niet heb vermeld, maakt mij tot geschiedenisvervalser?

   Wat was trouwens het resultaat van die interventie? En als het geen resultaat heeft opgeleverd, wil dat dan zeggen dat niemand anders zich nog met dat onderwerp mag bemoeien?

   Zo maar wat vragen die bij me opwelden na het lezen van je “”agitprop” reactie, die me deed denken aan de tijd dat je partij nog de marxistisch/leninistische grondbeginselen aanhing.

   Like

   1. Beetje jammer deze reactie:

    1. Geschiedevervalsers, omdat je zegt “NIEMAND vroeg zich af of deze toerekening ook maar enigszins realistisch was.”, hetgeen gewoon niet waar is.

    2. De tweede zin: uit je reactie begrijp ik dat…. Wel een heel diplomatieke manier om bijna te suggereren dat je dat niet wist? Het eerste blogartikel is nota bene geheel gebouwd rond een document dat ik gepost heb. Zeg ik daarmee dat je het niet mag gebruiken? Natuurlijk niet, maar het zou wel chique zijn geweest als je even wat genuanceerder te werk was gegaan.

    3. Zoals je best weet is er helaas weinig resultaat geweest van die interventies, en dus ja iedereen die het aan de kaak stelt: prima! Het is echter een zeer eenzijdige voorstelling van zaken als je zegt dat jij de enige en eerste bent die deze problematiek aan de kaak stelt.

    4. De laatste paragraaf laat ik lekker bij jou liggen, want daar zit natuurlijk helemaal een nare en geheel onterechte bijsmaak aan. Gelukkig staat Paljas voor discussie, dat blijkt maar weer.

    Like

    1. Ok, hierboven schrijf ik, dat de apparaatskosten zelden of nooit ter discussie worden gesteld. Lijkt me correcte weergave van de gang van zaken.

     Verder erken ik, dat in plaats van “niemand” ik beter “bijna niemand” had kunnen zeggen. Of dit vergrijp ernstig genoeg is om iemand tot geschiedvervalser te bestempelen lijkt me voor discussie vatbaar.

     Dat ik in het bovenstaande bericht ook maar ergens vaststel, dat ik de eerste en enige ben die deze problematiek aan de orde stel is uiteraard niet waar.

     Je gebruikt het als rechtvaardiging voor je nogal zwaar aangezette beschuldigingen, die inderdaad veel overeenkomst vertoonden met de retoriek die (tijdens de koude oorlog) door de sovjet unie werd gebruikt.

     Like

     1. Geschiedvervalsing is een sterk woord natuurlijk, maar ik vond het erg irritant dat je eerst je woorden aandikt (Niemand, te makkelijk aangenomen, nooit iets gelezen over) terwijl je nota bene, als het gaat om overheadpercentage (109.5%) of parkeerleges (het pdf-je) indirect bronnen gebruikt die ik heb gepost. Nou is het tof dat je dat doet, maar de combinatie van die twee zaken, ja dat vind ik een miskenning van wat in het verleden gedaan is. Als dat dan ook nog eens verpakt wordt in een verhaal van ‘Eén van de voornaamste redenen dat ik met Paljas aan de verkiezingen mee doe is omdat ik dat soort vragen graag beantwoord zou willen zien.’ (Buitendienst: Langbroek weet nog wel hoe vaak we daar over begonnen zijn), wat volgt na die ‘niemand, nooit eens’, dan is dat #ook# demagogie van het zuiverste water. En je weet, alle keren dat je je zelf op die demagogische manier neerzet als ‘outsider’, dan reageer ik. Ik weet dat je graag gezien wilt worden als (enige 😉 luis in de pels en buitenstaander die niet aan de macht gaat meedoen, maar als het nou werkelijk om discussie gaat dan moet je die vroegere, zij het onsuccesvolle, momenten die over hetzelfde punt gaan niet onder het tapijt vegen.

      Like

      1. Dat van onder het tapijt vegen is iets van de laatste maanden. Ik heb je in het verleden meermalen geprezen voor de wijze waarop je zaken aan de orde hebt gesteld. Zozeer zelfs, dat ik de als onbezoldigde spreekbuis van de SP werd genoemd, wat ik overigens nooit ben geweest.

       De kentering is volgens mij dan ook gekomen toen ik kritiek begon te leveren op de SP toen ze haar lang gekoesterde wens in vervulling zag gaan en ze deel uit mocht gaan maken van de gevestigde orde.

       Plotseling werd bijna alles wat ik beweerde speculatief, ongefundeerd etc.etc. Verwijten die ik nooit kreeg toen ik de vorige coalitie onder vuur nam.

       Opeens worden er kwalificaties op als “demagogie van het zuiverste water” en “geschiedsvervalsing” gebruikt.

       Bovendien is het niet een kwestie van gezien willen worden als luis in de pels. Het was een van je eerste kwalificaties. Die heb ik domweg overgenomen omdat ik het wel een aardige omschrijving vond van wat ik deed.

       Voor de trouwe lezers, de slogan die ik nu voer, “kies een luis in de pels” is ontleent aan een eerder door Christian Bokhove gemaakte opmerking. Ik zeg dit met nadruk anders krijg ik weer het verwijt dat ik iets onder het tapijt probeer te schuiven.

       Verder denk ik ook dat de wijze waarop Paljas zich positioneert inderdaad totaal anders is dan de wijze waarop politieke partijen zichzelf positioneren. Ook daartegen heb je in het verleden regelmatig bezwaar gemaakt. Ettelijke keren heb je proberen te betogen dat Paljas gewoon een andere politieke partij was. Daar zal een bedoeling achter zitten en het is niet moeilijk haar te raden.

       Maar dat doe ik nu even niet want dan speculeer ik weer.

       Like

       1. Het is natuurlijk pertinent onmogelijk dat jouw beeld op mijn reacties veranderd is. Die “kentering” die je noemt is er nl. niet in mijn reacties; er waren wel degelijk onderwerpen waar we stevig van mening verschilden. Die herinner je je echter niet meer. Inderdaad, in de afgelopen weken is mijn taal ‘harder’ geworden omdat je je naar mijn mening te veel rondwentelt in een “outsiders” positie. Het is prima dat je dat wilt zijn, maar naar mijn mening niet als je daarbij losjes omgaat met wat pregnante feiten. Mijn opmerking dat je ‘net als anderen’ bent is gestoeld op dat feit: je positioneert jezelf als een “outsider”, daarbij gebruik makend van handige politieke demagogie. *Want zo IS de politiek*. Je gebruikt diezelfde mechanieken om aandacht te genereren. Nogmaals, IK VIND DAT PRIMA want ik ben er van overtuigd dat je tot op zekere hoogte, zonder kernprincipes echter te verloochenen, verplicht bent om het politieke ‘spel’ mee te spelen. Zo is politiek; dat is politiek. En in dat licht zie ik de ‘tactiek’ van ‘New Kid On The Block’ ook als zodanig. Die rol staat je goed en je doet dat met verve, doch de paradox is dat als het je succes oplevert je, denk ik, ‘zoals alle andere partijen’ zult worden. Deel van het establishment. Dat zou als ‘luis in de pels’ helemaal niet gek zijn, maar ik ben skeptisch over de mate waarin je die outsiders-rol zult kunnen blijven vasthouden. Verder vind ik het natuurlijk gewoon leuk om te trollen.

        Like

        1. Ik positioneer me niet als outsider, ik ben een outsider in de zin dat ik niet wil meedoen in de wedloop naar de macht, wat de essentie is van politieke partijen.

         Dat positioneren is trouwens een typische marketingterm waar ze binnen de SP kennelijk gebruik van menen te moeten maken. De SP positioneert zich als 100% sociaal. De andere partijen positioneren zich weer op andere manier.

         Er is volgens mij geen politieke partij die in zijn statuten heeft staan dat men geen zitting zal nemen in het dagelijkse bestuur van een gemeente. Dat is geen positioneren, maar een overtuiging dat het streven naar macht een belemmering vormt om de macht op een efficiënte wijze te controleren.

         Dat is alles wat we ambiëren. We hoeven geen vinger in de pap, maar nemen genoegen met een vinger aan de pols. Het stelt me teleur dat je dit nog steeds niet doorhebt.

         Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: