Franje

fusieAls hier het woord fusie valt komt bovenmeester Bokhove altijd even langs om te wijzen op het rapport van de universiteit van Groningen dat uitwijst dat (als gevolg van een fusie) in sommige gevallen de afstand tussen bestuur en burger groter wordt.

Voor bijna de helft van de bevolking kan de afstand tussen burger en bestuur niet groot genoeg zijn. Ze zijn niet van plan om te gaan stemmen. Ze willen er niets over weten.

Ik kom nog uit de tijd dat de Lutjebroekers tegen de Grootebroekers vochten (en samen tegen de Enkhuizers) maar ik dacht dat die tijd toch een beetje voorbij was. Als was het maar dat zeker de helft van de Enkhuizer en StedeBroecer bevolking uit “import” bestaat.

Als je naar de Enkhuizer raad kijkt, dan zijn de geboren en getogen Enkhuizers (inclusief B&W) veruit in de minderheid.

Verder bestaat er nogal wat onkunde over het werk dat raadsleden doen. De voornaamste, zo niet enige, taak van raadsleden is het beleid goedkeuren dat door B&W wordt voorgesteld. Het te voeren beleid wordt gewoonlijk vastgelegd in ambtelijk taal, dat voor de gemiddelde burger nauwelijks is te volgen.

Vandaar ook dat maar weinig mensen zich wensen te verdiepen in het raadswerk.

Een groot deel van het te voeren beleid vloeit voort uit opdrachten van de rijksoverheid aan de gemeenten. Had vroeger iedere gemeente zijn eigen ambtenaren die deze opdrachten van het rijk “vertaalden” naar gemeentelijk niveau, bij een fusie heb je nog maar één “vertaler” nodig.

Veel mensen beseffen niet, dat raadsleden veel van hun bevoegdheden allang hebben overgedragen aan zogenaamde gezamenlijke regelingen en dat dit het ook onmogelijk maakt een afzonderlijk beleid te voeren.

Dit alles maakt het in mijn ogen niet verkeerd, als na de ambtelijke fusie, er ook een bestuurlijke fusie volgt. Over het besparingselement maak ik me niet al te veel illusies, maar tegelijkertijd vind ik het ondenkbaar dat Enkhuizen zelfstandig verder gaat.

Het idee van regie gemeente is uit armoede geboren. Voor de meest onbenullige klusjes worden er externe krachten ingehuurd, waarover de gemeente dan zogenaamd de regie voert. Hoe je de regie kunt voeren over iets, waarvan je eigenlijk geen verstand hebt, is me nooit duidelijk geworden.

Verder denk ik dat de contacten bestuur/burger schromelijk worden overschat. Ik denk dat de overgrote meerderheid van de bevolking nog nooit met een wethouder/raadslid heeft gesproken en daar ook geen enkele behoefte aan heeft.

Kortom, de 3 bestuurlijke organisaties zijn niet meer dan franje, die wat mij betreft vervangen kan worden door 1 bestuurlijke organisatie.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

3 gedachten over “Franje”

 1. Bovenstaande (tenminste nu nog wel) komische schets voor twee heren heeft voor mij een hoog ‘doe toch normaal, man-gehalte’ aan de interruptiemicrofoon. Is het de beker oud zeer, die tot op de bodem geleegd moet worden of is het gewoon verkiezingstijd. Hoewel het me inhoudelijk niet kan boeien houd ik het op het laatste, al leidt het mij wel af van de zaken waar het in de komende verkiezingen over gaat en waar ik een beetje bezorgd over ben – ha! een bezorgde kiezer.

  Wie A van ambtelijke fusie zegt, zal in mijn optiek ook B van bestuurlijke fusie moeten zeggen. Bijkomend voordeel van deze schaalvergroting is, dat we de thans vaak gepraktiseerde dorpspolitiek verlost zijn, wat onmiddellijk ook het nadeel onthult: de veelbetreurde afnemende betrokkenheid van ‘de burger’ met de boven hem gestelden neemt nog verder af, grenzend aan afkeer en desinteresse. Bestuurders zouden dat niet moeten willen – en sommigen kunnen dat ook verwoorden zonder daarbij in de lach te schieten, maar het kwaad is al geschied, naar ik vrees.

  Mijn zorg gaat ook uit naar de (nieuwe) raadsleden, die zichzelf maar moeten kwalificeren om de overheidstaken die (verzacht door een zak geld) de komende tijd op de gemeente – en dus op hen – afkomen. Nog meer nota’s doorgronden, dossiers vreten of ingewikkelde financiële constructies beoordelen om daar prangende vragen over te stellen, terwijl je nog meer afhankelijk zijn van externe expertise, want ook de ondersteunende ambtelijke organisatie is nog even ‘in transitie’. En ook nog Paljas van repliek dienen.

  Maar ook die is in transitie. Daarover later meer.

  Like

 2. Even alle argumenten langs.
  – Het begint al, zoals vaker, met de eretitel ‘bovenmeester’. Geen idee of Pim hiermee doelt op een uitgrebreide dossierkennis (zoals van Nieuwkerk in top2000 a gogo) of het een ironische sneer is naar het feit dat ik op veel artikelen reageer, en als zodanig vast betweterig over kom.
  – Vervolgens de ‘afstand kan niet groot genoeg’, met als ‘bewijs’ dat velen niet stemmen. Uitstekende keuze om die meningen maar terzijde te schuiven.
  – Dan een aardige anekdote over de Broecers vs Enkhuzers, een verkapt beroep op autoriteit dmv senioriteit. Inderdaad Pim, die tijd heb ik nooit mee gemaakt, dus waar hebben het over.
  – Daarna wat gewauwel over ‘geboren en getogen Enkhuzers’. Wat dat er toe doet, geen idee, ik heb iig nooit enig argument gebaseerd op een soort behoudszucht (want is dat waar je op doelt, Pim?). Misschien ook wel niet, maar wat heeft het er mee te maken? Mss. ‘ we moeten vooruit’?
  – Dan eindelijk een minder emo-achtig punt, het overdragen van bevoegdheden aan hogere instanties en overheden. Daar reageerde ik al eerder op. Wanneer, stop je met het aanhalen van dat argument, Pim. Dat is geen sneer, nee ik wil echt weten wanneer het argument ‘hogere instanties gaan er over en dus heb je amper invloed, en kun je beter in schaal groter worden want dan kun je meer gewicht in de schaal leggen’ ophoudt te bestaan. Als het antwoord ‘nooit’ is dan heeft het geen zin om dat als argument aan te voeren want er gebeurt gewoon wat met de Veiligheidsregio gebeurde: groter, groter, groter, implosie. Wordt dit argument vertaald in een soort ‘optimale grootte’, kijk daar kunnen we wat mee. Ik lees het niet.
  – Welnu, zoals gezegd, er is ook geen principele reden om niet te fuseren; ik neem alleen aan dat jouw vertrouwen in de argumentatie -ik vind hem niet sterk zoals uiteengezet- dermate sterk is dat je dat best rechtstreeks aan de inwoners van de gemeente wilt vragen? Ik vind bestuurders die daar bang voor zijn altijd een beetje laf: blijkbaar is het een GEWELDIG idee, maar een meerderheid van de inwoners van de gemeentes overtuigen, ho maar.

  Like

  1. Ik zie een ambtelijke fusie tussen de SED gemeenten als eerste stap op weg naar een onvermijdelijke volledige fusie.

   Jij (en je partij) doet voorkomen alsof dat niet zo is. Ofwel je bent te dom, dan wel te laf om dat te erkennen. Kan ook beide zijn.

   Al de bezwaren die je nu naar voren brengt had je naar voren moeten brengen toen de ambtelijke fusie werd voorgesteld. Dat hebben jij (noch je partij) gedaan.
   En als gebruikelijk voer je nu weer een achterhoede gevecht om wat je destijds hebt nagelaten, nu in overeenstemming te brengen met wat je eerder altijd hebt verkondigd.

   Zoals jullie de gelegenheid om een wethouder ter verantwoording te roepen over de door hem gemaakte fouten voorbij lieten gaan, om er vervolgens (achteraf) enorme stampij over te gaan maken.

   Zo hebben jullie eerst ingestemd met een ambtelijke fusie, om vervolgens stampij te maken over hetgeen daar logischerwijze uit zal voortvloeien. Klaarblijkelijk hebben jullie moeite om de draagwijdte van jullie besluiten te doorgronden.

   Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: